Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Dichter bij Jezus - Mattheusevangelie op rijm

Miranda Middag TuratoMeer dan een jaar werkte Miranda Middag Turato aan de berijming van het Mattheüsevangelie. Ze heeft er hard op gewerkt, zo'n vier uur per dag. Onlangs bracht ze haar werk in eigen beheer in boekvorm uit. 'Dichter bij Jezus - Mattheüs gedicht'  is een laagdrempelige kennismaking met Jezus. De auteur informeerde me via LinkedIn over haar werk. Zo is ook dit interview over de totstandkoming en de bedoeling van dit boek ontstaan. 

Wat heeft u ertoe gebracht om het Mattheüs-evangelie in dichtvorm op te stellen?

Mattheüs in dichtvorm is het resultaat van een ingeving vorig jaar zomer. In mij groeide de wens hiertoe, waarbij ik een tekstgetrouwe weergave wilde nastreven. Na het schrijven van enkele verzen bemerkte ik dat het een haalbaar project was. Daarna heb ik 14 maanden doorgewerkt (lezend, mij bezinnend, schrijvend en schavend); gemiddeld 4 uur per dag. 

Wat hoopt u met dit boek te bereiken?

Het werk brengt voor kerkelijken en buitenkerkelijke mensen het evangelie (opnieuw) tot leven. Het verhaal is in deze vorm gemakkelijker te begrijpen, zonder dat de inhoud geweld wordt aangedaan. Ik bemerk dat men het om die reden omarmt. De toepassing loopt uiteen: kerkwerkers willen het gaan gebruiken met jeugdgroepen. Voor hen is de toegevoegde waarde het toegankelijke, levendige en ritmische taalgebruik, dat het memoriseren van de inhoud vergemakkelijkt. Missionaire werkers gaan het boek inzetten bij hun werk onder families in achterstandswijken. Geestelijk verzorgers willen eruit voordragen bij plechtige gelegenheden. Er zijn mensen die het in gezinsverband lezen, bijvoorbeeld een paar verzen na het avondeten. Het kan leraren ondersteunen bij hun lessen godsdienst of levensbeschouwing op middelbare of Hogescholen. 

Hoe hebt u het aangepakt? 9200000099704034

Ik heb doorlopend gewerkt met verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, en ook in andere talen (bijvoorbeeld de New English Translation). Als ik merkte dat de vertalingen op punten uiteen liepen, heb ik de Griekse brontekst bestudeerd en overleg gehad met theologen. Periodes heb ik het werk enkele weken laten rusten, om de tekst in mijn hoofd te laten rijpen en vervolgens verbeteringen aan te brengen.

U hebt het boek in eigen beheer uitgegeven. Waarom niet bij een uitgever? 

Uitgeven in eigen beheer wordt steeds gangbaarder. Wat het voor mij  aantrekkelijk maakt, is dat ik betrokken ben bij het gehele project, van a tot z. De uitvoering van het boek is volledig mijn eigen keuze en verantwoordelijkheid. Ook verzorg ik zelf de promotie en distributie, en onderhoud ik contact met lezers. Dit alles geeft veel voldoening.

Welke reacties hebt u ontvangen op uw boek?

Ik heb tot nu toe heel veel betrokken, warme reacties mogen ontvangen. Mensen met zeer uiteenlopende opleidingen en achtergronden, al dan niet kerkelijk, weten het werk te waarderen. Ik hoop dat het boek aan een stukje eenheid mag bijdragen.

Hebt u meer dichtwerken uitgebracht?  

Nee, dit is het eerste dichtwerk dat ik uitbreng. In 2008 is een taalleermethode voor jonge buitenlanders op de markt gekomen (Zeg ’t eens!, uitgeverij Boom).

Wat is uw kerkelijke achtergrond?

In mijn jeugd bezocht ik de Protestantse kerk. Ik mag graag een weekend in een klooster of bezinningsoord doorbrengen. Tegenwoordig ben ik met mijn gezin lid van de Kerk van de Nazarener. Mijn man heeft een katholieke achtergrond; soms bezoeken wij een katholieke mis. Bijeenkomsten met een contemplatief karakter voeden mij het meest.

Wie is Jezus voor u?  

Jezus is voor mij zoals Hij in Hebreeën 1 vers 3 wordt gekarakteriseerd: De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de tegenwoordigheid van Zijn essentie. In Mattheüs horen we Jezus spreken, en zien we hoe hij leeft. Zijn woorden en daden zijn zo uitzonderlijk en krachtig. Zijn aard en optreden geven mensen van alle tijden troost en sturing. Mijn wens is dat het werk ertoe mag bijdragen dat hedendaagse mensen Hem (opnieuw) mogen ontdekken.  

Hoe kunnen mensen het boek bestellen en wat kost het?

Het is in de boekhandel te verkrijgen, of online te bestellen

Voor bestellingen vanaf 20 exemplaren kan men contact met mij opnemen, via . Voor dergelijke afnames geldt een korting van 10 %.

Productinformatie:

Verkoopprijs: 19,95 euro

ISBN: 978 90 829123 0 2

Uitvoering: genaaid gebrocheerd

Aantal pagina’s: 224

Aantal verzen: 587

Rijmschema verzen: a-b-c-b

 

Mattheüs 1

Dit gedicht vertelt van Jezus, 
zo het in Mattheüs staat.
Zijn leven en Zijn leer, 
die vormen hier de rode draad.

Mattheüs licht ons toe 
uit welk geslacht de Christus kwam,
als Zoon van koning David; 
de zoon van Abraham. 

Van elk van Jezus’ voorvaders 
geeft hij ons eerst de namen;  
tweeënveertig generaties 
zijn dat al tezamen.  

Het begon in Palestina, 
twee millennia geleden.  
Daar leefde maagd Maria,
die bekend is tot op heden.  

Maria, vol gehoorzaamheid, 
stond op het punt te trouwen. 
Ze bleek toen zwanger door Gods Geest; 
Zijn plan ging zich ontvouwen. 

Haar verloofde, Jozef, dacht:  
Waar komt dat kind vandaan? 
We zijn nog niet intiem geweest, 
zij is dus vreemdgegaan…

De man wist het niet meer,
liep in zichzelf te praten:
Ik weet het niet, wat doe ik nu? 
Moet ik haar stil verlaten?   

Jozef, zoon van David!, 
sprak een stem toen in de nacht. 
Een Engel van de Heer zei: 
’t Is een Zoon die zij verwacht.  

Dus huw gerust Maria; 
zij wil zeker niets verbloemen. 
Haar Zoon komt van de Heilige Geest... 
Je zult Hem ‘Jezus’ noemen.  

Want zie..., was het bericht 
waarmee toen Jozef werd verblijd:   
… door Hem worden Zijn mensen 
van hun misstappen bevrijd.    

Waarom al dit gebeurde? 
Wel, hiermee werd vervuld 
hetgeen door Gods profeet  
al eeuwen eerder was onthuld:  

'Zie! De maagd raakt zwanger 
en een Zoon wordt dan geboren; 
Immanuel- ‘God Met Ons’’, 
had hij een ieder laten horen. 

Dus Jozef riep zijn vrouw, 
zo Gods Engel had verklaard. 
De goede man, die voelde zich 
niet langer meer bezwaard.  

 En ze waren niet intiem,  
maar bleven wel tesaam. 
Maria baarde toen de Zoon 
en ‘Jezus' werd Zijn naam.  

Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 3 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 3 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI