Zuster Minke van Grandchamp. Gesprekken.

GesprekkenDe Franse predikant Michel Cornuz nam diepte-interviews af van Minke de Vries, de voormalige priorin van Grandchamp. Zijn boek is een bundeling van die gesprekken die heel wat ontvouwen over de inspiratiebronnen van de protestantse moniale, haar levenskeuzes, haar niet altijd zo gelukkige ervaringen en haar innerlijke genezingsproces (dat ze vooral te danken had aan de beweging van Simone Pacot). 
 
Het boek bestaat uit drie luiken: het eerste, biografische deel beschrijft de kindertijd van zuster Minke, haar jeugdjaren tijdens de oorlog, de ontdekking van Grandchamp en de eerste ervaringen in de communiteit. Het tweede deel omvat de periode waarin soeur Minke priorin van de communiteit was. Voor dat deel koos Cornuz een thematische invalshoek, waarbij onder meer de beleving van het leiderschap, de oecumene, de monastieke spiritualiteit en de stilte aan bod komen. Het derde deel herneemt het biografische kader. De beproeving door ziekte, na de overdracht van haar verantwoordelijkheid als priorin, is een overheersend thema in dat laatste luik van het boek. Maar ook de verbazing en de blije verwondering om wat Gods genade in een mensenleven tot stand brengt, krijgen veel ruimte in de dankbare terugblik van Minke de Vries.
 
Bestelinformatie: Michel Cornuz, Zuster Minke van Grandchamp. Gesprekken - Uitgeverij Kok, Utrecht, 2015, 160 blz. 
 
Deze boekbespreking verscheen eerde in het monastiek tijdschrift De Kovel (42, maart 2016)