Pokrof

Het tijdschrift Pokrof (met jaargangen 1953-2022) was gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. Het blad werd gemaakt door de een onafhankelijke en oecumenisch samengestelde redactie. De redactie streefde ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren. Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedde Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat.

Het tijdschrift Pokrof ging in 1953 als initiatief van de paters Kapucijnen van start. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd het uitgegeven door Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. Vanaf 2001 was het een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. In 2022 werd het tijdschrift omgevormd tot het Platform Oosters Christendom, onderdeel van het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) aan de Radboud Universiteit.

 
 

Online doorstart Pokrof

Na 68 jaar komt er een einde aan het gedrukte tijdschrift Pokrof. Het aantal abonnees is de laatste jaren steeds verder gedaald. Daarom heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene besloten om aan het einde van dit jaar met de gedrukte uitgave van Pokrof te stoppen. Het nummer 5/2021 zal dan ook het laatste...
Verder lezen

Pokrof 2021-5

 “Voor u ligt het laatste nummer van het tijdschrift Pokrof, jaargang 68 nummer 5. We hebben dit keer voor een wat andere, meer persoonlijke vorm gekozen. De meeste leden van de redactie schrijven over een onderwerp dat hen bijzonder ter harte gaat. We vlammen nog een keer, kan je zeggen!”...
Verder lezen

Pokrof 2021-4

Het openingsartikel gaat over het vertalen van de Orthodoxe liturgie in het Nederlands, zijn noodzaak en onmogelijkheden. Het daarop volgend artikel is het tweede artikel over Cyrillus en Methodius – het eerste artikel verscheen in de vorige Pokrof. De paus is in maart jl. in Irak geweest. In een artikel...
Verder lezen

Pokrof 2021-3

We beginnen deze Pokrof met de inheemse Orthodoxe Kerk in Alaska. Daarna vervolgen wij met de geloofsverkondigers Cyrillus en Methodius in Midden-Europa. De priester Pavel Florenskij was een belangrijk orthodox denker die werd geëxecuteerd door de Sovjet-autoriteiten. In de meditatie is er sprake van de stem van het geweten, uit...
Verder lezen

Pokrof 2021-2

Deze Pokrof opent met een artikel over de geloofsbelijdenis. Het tweede artikel gaat over het humanitaire werk van Piet Spijkers in Oekraïne. Hierna een bijdrage over het gesprek met de islam dat in het verleden door oosterse christenen werd gevoerd. Verder staan we stil bij de onlangs overleden Servische patriarch...
Verder lezen

Pokrof 2021-1

Deze Pokrof opent met een artikel over de schoonheid van iconen. Het tweede artikel is een bespreking van een Macedonische film die gaat over de confrontatie tussen een jonge feministische vrouw en haar mannelijke omgeving. In Rusland is het Sovjet-verleden niet erg verwerkt. Een van degenen die zich daarvoor inzetten...
Verder lezen

Pokrof 2020-5

Het openingsartikel gaat over de Aya Sofya in Istanbul die enige tijd terug weer als moskee in gebruik is genomen. Het tweede artikel gaat over jonge Afrikaanse vluchtelingen uit landen als bijvoorbeeld Eritrea die in Egypte opgevangen worden met goed onderwijs door de Comboni Fathers. In Belarus hebben de kerken...
Verder lezen

Pokrof 2020-4

Deze Pokrof opent met een artikel over Mokranjac, de Servische componist wiens muziek nog steeds gezongen wordt in deServisch-orthodoxe Kerk. Het tweede artikel handelt over Sint-Herman van Alaska, die onder de Aleoeten en andere inheemse volkeren van Alaska missioneerde. Daarna volgt een blik op het leven van pater Frans van...
Verder lezen

Pokrof 2020-3

De schilder Photis Kontoglou zette de renaissance van de Byzantijnse iconografie in gang; zijn invloed reikt tot op heden. In de meditatie komt Mozes aan de orde, de grote profeet en Godziener, die een belangrijke rol speelt in het Oude Testament en in de Byzantijnse traditie. De middeleeuwse Georgische dichter...
Verder lezen

Pokrof 2020-2

Deze Pokrof opent met een artikel over de markante dichter Vjatsjeslav Ivanov. In communistisch Rusland van de jaren ’20 van de vorige eeuw woonden er Derde Orde-zusters Dominicanessen in Moskou. Een getuigenis van een van hen wordt belicht. En hoe vergaat het veel kloosters in hedendaags Roemenië, nu de jaren...
Verder lezen

Pokrof 2020-1

Deze eerste Pokrof van het nieuwe jaar begint met het Russische Pskov, waar sinds de komst van de nieuwe aartsbisschop een frisse wind waait. Daarna een interview met protodiaken Radomir Rakić over wijlen patriarch Pavle van Servië. Georgië heeft zijn eigen stijl in het icoonschilderen dat een opleving meemaakt met...
Verder lezen

Pokrof 2019-5

Een artikel over de Russische Sint-Nicolaas opent deze Pokrof. Dan volgt een bijdrage over het Byzantijnse kerkelijk jaar. In Rusland zijn door middel van een Open Brief Russische priesters opgekomen voor veroordeelde demonstranten tegen de regering. Aram I, Armeens Apostolisch katholikos van Cilicië, gaat in op het belang van de...
Verder lezen
1 2 3 9