Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2013-22

Perspectief 2013-22/a>

Met dit nummer van Perspectief sluiten we alweer de zesde jaargang af. De reacties op het tijdschrift zijn positief. De Katholieke Vereniging voor Oecumene wil Perspectief gratis online blijven aanbieden. Uiteraard kunt u het werk van de vereniging steunen met een bijdrage. Wij wensen u een Gezegend en Gelukkig Nieuwjaar! 

Inhoud Perspectief 2013 22

In dit nummer van Perspectief treft u een verscheidenheid van artikelen aan, zes in totaal.

 

Canon Marc Collinson, regiodeken van de Angelicaanse Kerken in Nederland, beschrijft de nood aan vernieuwing en hervorming van de Church of England. Deze kerk heeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw met een structurele neergang te kampen. De huidige situatie vraagt om een missionaire visie en benadering. De reflectie op en inzet voor de missionaire opdracht heeft geleid tot allerlei nieuwe vormen van kerk-zijn.
Lees hier het artikel

  m collison 75

Dr. Constantin Kenanidis, priester en theoloog van het Oecumenisch Patriarchaat, pleit voor een juist begrip van en opvatting over de Traditie in het leven van de Kerk. Zowel een star traditionalisme als kritiekloze aanpassing aan de tijd ziet hij als een gevaar voor de overlevering van de waarheid.
Lees hier het artikel

  c kenanidis 75

Dr. Elisabeth Hense, docent spiritualteit en dramaturge, gaat in op de verbeelding van het mysterie in de katholieke traditie. Zij laat zien dat kunst in de 20e en 21e eeuw een gelijkwaardige partner van religie is geworden en een zelfstandige visie op het mysterie heeft ontwikkeld. Relgie en kunst halen beiden op een levendige, doeltreffende en betekenisvolle wijze het geheim binnen in het leven van alledag.
Lees hier het artikel

  e hense 75

Ds. Siets Nieuwenhuizen, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, reflecteert op de verschuivingen ten aanzien van esthetische uitdrukkingen van het geloof binnen het Protestantisme. In confrontatie met Rome stelden de Reformatoren de beeldenverering onder kritiek. Nieuwenhuizen geeft inzicht in de achtergronden en brengt enige nuanceringen aan.
Lees hier het artikel

  s nieuwenhuizen 75

Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, becommentarieert de in het voorjaar van 2013 verschenen studie van dr. Eduardo Echeverria bij uitgeverij Brill, getiteld Berkhouwer and Catholicism.
Lees hier het artikel

  h van de hende 75

p. Taddée Barnas osb, presenteert in dit nummer de jaarlijkse oecumenische kroniek waarin hij ingaat op een aantal belangrijke wijzigingen in het bestuur van verschillende Kerken en op belangrijke oecumenische gebeurtenissen.
Lees hier het artikel

  t barnas 75
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 2 dagen geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 5 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI