Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2013-21

Perspectief 2013-21

Dit nummer van Perspectief neemt u alvast mee naar de 10e Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken in Busan die in november van dit jaar in Korea gehouden wordt. Vier auteurs geven met hun artikel een aanzet tot discussie aan de hand van vier teksten die ter voorbereiding op de Algemene Vergadering zijn gemaakt.

 


Geert van Dartel presenteert het Unity Statement dat in Busan aan de algemene vergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Deze tekst mag gelden als het missionstatement van de Wereldraad voor de 21e eeuw. Het is de vrucht van een gezamenlijke pelgrimstocht van meer dan 70 jaar.
Lees hier het artikel

  Geert100

Rob van Uden geeft een commentaar bij het document The Church, towards a common vision. De hoop is dat deze tekst een zelfde status zal krijgen als het Limadocument over Doop, Eucharistie en Ambt uit 1982. Van Uden becommentarieert het document tegen de achtergrond van de vijf door paus Johannes Paulus II in de encycliek Ut unum sint genoemde thema’s die op de weg naar eenheid verder moeten worden uitgediept.
Lees hier het artikel

  rob-van-uden1

Marianne Baijens gaat in haar bijdrage in op de tekst over missie en evangelisatie. De opvatting over missie zelf (de missio Dei) en de missie vanuit de marges zijn de twee invalshoeken van dit document die haar het aanspreken en uitdagen.
Lees hier het artikel

  M Baijens

Fred van Iersel geeft vanuit de Katholieke Sociale Leer een kritisch commentaar op het Agape-document waarin gepleit wordt voor een radicale verandering van het wereldwijde economische systeem. Het pleidooi voor radicale verandering zal echter in de wereld van politici en economen gemakkelijk terzijde worden gelegd. Van Iersel bepleit een ‘veeltalige’ benadering waarin ook de taal van de politiek en de economie binnen hun eigen domein recht gedaan wordt.
Lees hier het artikel

  Fred van Iersel
Volledige Agenda > 

08
mei
Den Bosch
Deze bijeenkomst wordt vanwege corona-epidemie verdaagd tot september of oktober van dit jaar. Nader

10
mei
In het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e 6 dagen geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Dat kan. Stuur uw email adres s.v.p. naar dan sturen we het door aan... dinsdag 25 februari 2020
 • Hans Kragten zei Meer
  Ik zou graag in contact komen met pastor Van Doorn! Hij kent mij zeker nog van vroeger. Is dat nog mogelijk? dinsdag 25 februari 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. zondag 19 januari 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI