Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2013-21

Perspectief 2013-21

Dit nummer van Perspectief neemt u alvast mee naar de 10e Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken in Busan die in november van dit jaar in Korea gehouden wordt. Vier auteurs geven met hun artikel een aanzet tot discussie aan de hand van vier teksten die ter voorbereiding op de Algemene Vergadering zijn gemaakt.

 


Geert van Dartel presenteert het Unity Statement dat in Busan aan de algemene vergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Deze tekst mag gelden als het missionstatement van de Wereldraad voor de 21e eeuw. Het is de vrucht van een gezamenlijke pelgrimstocht van meer dan 70 jaar.
Lees hier het artikel

  Geert100

Rob van Uden geeft een commentaar bij het document The Church, towards a common vision. De hoop is dat deze tekst een zelfde status zal krijgen als het Limadocument over Doop, Eucharistie en Ambt uit 1982. Van Uden becommentarieert het document tegen de achtergrond van de vijf door paus Johannes Paulus II in de encycliek Ut unum sint genoemde thema’s die op de weg naar eenheid verder moeten worden uitgediept.
Lees hier het artikel

  rob-van-uden1

Marianne Baijens gaat in haar bijdrage in op de tekst over missie en evangelisatie. De opvatting over missie zelf (de missio Dei) en de missie vanuit de marges zijn de twee invalshoeken van dit document die haar het aanspreken en uitdagen.
Lees hier het artikel

  M Baijens

Fred van Iersel geeft vanuit de Katholieke Sociale Leer een kritisch commentaar op het Agape-document waarin gepleit wordt voor een radicale verandering van het wereldwijde economische systeem. Het pleidooi voor radicale verandering zal echter in de wereld van politici en economen gemakkelijk terzijde worden gelegd. Van Iersel bepleit een ‘veeltalige’ benadering waarin ook de taal van de politiek en de economie binnen hun eigen domein recht gedaan wordt.
Lees hier het artikel

  Fred van Iersel
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 2 dagen geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 5 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI