Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2019-43

Perspectief 2019-43

In dit nieuwe nummer van Perspectief vindt u de teksten van drie symposia die de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het afgelopen jaar heeft gehouden. Drie grote thema's worden hierin belicht: 1. Het herstel van kerkgemeenschap: hoever zijn we nu eigenlijk? 2. De gaven en de vruchten van de Geest in oecumenisch verband en 3. Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens. 

Geluiden als zou er geen vooruitgang in de oecumenische theologie zitten, kunnen we hiermee weerspreken. De drie thema's worden door theologen van verschillende kerken op oecumenische wijze voor het voetlicht gebracht. Het is goed te zien dat een jonge generatie theologen klaar staat om de fakkel van de oecumene in Nederland over te nemen. In dit nummer brengen we bijdragen van enkele jonge auteurs. 

 

Inhoud Perspectief 2019-43

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan: 

THEMA - HERSTEL VAN KERKGEMEENSCHAP - 9 november 2018  
De oecumenische herdenking van de Reformatie heeft een nieuwe impuls gegeven aan de oecumenische verbondenheid en samenwerking tussen katholieken, lutheranen en gereformeerden. Is het verhoopte herstel van kerkgemeenschap misschien toch dichtbij? Deze vraag stond centraal op 9 november 2018 op de jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het Sint-Janscentrum in Den Bosch.   

Prof. dr. Marcel Sarot zet in een inleidend artikel de aanleiding en de bedoeling van deze studiebijeenkomst uiteen.     

Lees dit artikel

  Sarot

Prof. dr. Wolfgang Thönissen gaat in zijn bijdrage in op het belang van de verwerking van het verleden. Hij voorziet de oecumenische dialogen die in de 20e eeuw pas echt op gang kwamen van de noodzakelijke feedback. Zonder verwerking van het verleden, zonder uitzuivering en verzoening van de herinneringen kan kerkgemeenschap niet worden hersteld.     

Lees dit artikel

  Thonissen

Dr. Arjan Plaisier legt in zijn betoog een ander accent. Hij beargumenteert de noodzaak van het herstel van kerkgemeenschap vanuit de ellendige staat waarin de christelijke kerken in de seculiere tijd verkeren. Herstel van kerkgemeenschap duldt geen uitstel meer nu oude kwesties hun kerkscheidende betekenis verloren hebben.    

Lees dit artikel

  Plezier

p. drs. Leo van der Klaauw a.a. schrijft over de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie.

Lees het artikel

  Klaauw

Dr. Klaas van der Zwaag gaat in op de voortgang van de oecumenische toenadering langs de weg van de dialoog.

Lees dit artikel

  Zwaag
   
THEMA - GAVE EN VRUCHTEN VAN DE GEEST IN OECUMENISCH VERBAND - 19 januari 2019  
In samenwerking met de Focolarebeweging Nederland organiseerden we op 19 januari 2019 in de Gebedsweek voor de Eenheid in Huize Mariënkroon een symposium over 'De gaven en de vruchten van de Geest in oecumenisch perspectief'.   

Dr. Jos Moons sj onlangs gepromoveerd op een proefschrift over de Heilige Geest in de Constitutie Lumen gentium van Vaticanum II, sprak over de relatie tussen Geest en Kerk.

Lees dit artikel

  Moons

Drs. Geert van Dartel sprak over het thema van de studiemiddag 'Gave en vruchten van de Geest in oecumenisch verband'. 

Lees dit artikel

Dartel
   
THEMA - DORDT EN FRANCISCUS OVER DE BESTEMMING VAN DE MENS - 8 februari 2019  
Dit symposium werd op 8 februari 2019 gehouden in het Sint-Janscentrum.   

Prof. dr. Marcel Sarot belicht in een inleidend artikel de oecumenische relevantie van dit symposium. 

Lees dit artikel

  Sarot

Prof. dr. Gijsbert van den Brink brengt de stelling voor het voetlicht dat de Synode van Dordt gereformeerde accenten zet in katholieke theologie. In de pauselijke exhortatie Gaudete et excultate herkent hij de absolute prioriteit van Gods genade, die ook orthodox-gereformeerde christenen uitdaagt en helpt. 

Lees dit artikel

Brink

Dr. Anton ten Klooster wijst in zijn bijdrage terecht op het grote verschil in context en genre. De exhortatie is een pastoraal document waar een theologische opvatting aan ten grondslag ligt. De exhortatie laat in onze context op een toegankelijke en praktische manier de roeping tot heiligheid klinken. 

Lees dit artikel

  Klooster

Dit nummer sluit af met een uitvoerige recensie van het boek "Dordt in context" van Gijsbert van den Brink door Prof. dr. Eduardo Echeverria die zelf enkele jaren geleden een studie over Goddelijke uitverkiezing (Divine election) publiceerde.

Lees dit artikel

Echeverria
Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI