Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Eenheid in Verscheidenheid

Oosterse

Katholieke

Kerken

Zondag voor de Oosterse Kerken

15 mei 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Privacy policy

Inleiding

Uw privacy is bij ons gewaarborgd, onze site maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die gegevens op uw PC, tablet of telefoon opslaan) en, indien van toepassing voor een nieuwsbrief waarbij u zich zelf heeft opgegeven, uw persoongegevens. 

Cookies

Functioneel

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Het kan zijn dat hierbij uw IP-adres op onze server opgeslagen wordt, dit bijvoorbeeld bij herhaald verkeerd inloggen en of het plaatsen van ongepaste reacties. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en hiervoor hoeft ook geen expliciete toestemming worden gevraagd. 

 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website

Analyse

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij geanonimiseerde cookies (niet herleidbaar op uw IP-adres). Omdat deze informatie niet op personen herleidbaar is hoeft hiervoor geen expliciete toestemming worden gevraagd.

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website

Cookies van derde

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Privacy beleid

Nieuwsbrieven

Indien u zich heeft opgegeven voor een van onze nieuwsbrieven worden de door u verstrekte gegevens (titel, naam, e-mailadres en nieuwsbrieftype) opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft opgegeven. Deze gegevens worden nooit verkocht of gedeeld met derde. Indien u zich afmeldt van de betreffende nieuwsbrief zullen deze gegevens ook direct verwijderd worden.

Ten slotte

Deze pagina zal af en toe aangepast worden, omdat bijvoorbeeld de website of de regels rondom cookies wijzigen. We kunnen de inhoud van de verklaringen en de cookies die gebruikt worden op deze site altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Persoonlijke gegevens zullen echter nooit zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf met derde, om wat voor een reden dan ook, gedeeld worden.

U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

 

Versie 1.1 28/05/2018

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met  

Aanmelden ALV en/of Studiemiddag

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering en/of de studiemiddag 'De Kerk op weg naar een gemeenschappelijke visie'. De kosten van deelname aan de studiemiddag bedragen € 10,-. U kunt deze overmaken op NL97 INGB 0000 8019 19 ovv 'studiemiddag de kerk'. Meer informatie over de studiemiddag

Vereniging

 

Vereniging

Hartelijk welkom {niceuserinfo: name}!

Welkom op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Athanasius en Willibrord. 

ANBIIn dit gedeelte van de site willen we u graag vertellen wat wij als vereniging doen. We geven daarbij aan wat onze doelstellingen zijn en welke activiteiten we organiseren. Ook treft u er informatie aan over het oecumenische netwerk waarin de vereniging actief is en de manieren waarop bestuursleden zich binnen verschillende oecumenische organisaties inzetten voor het bevorderen van de oecumene. Onder 'Wat doen wij? treft u hierover meer informatie aan. 

Onder 'Wie zijn wij?' treft u informatie aan over onze staf & medewerkers, onze bestuursleden en de adviseurs die de vereniging bij oecumenische vragen raadpleegt. Onder partners geven we aan met wie we samenwerken om onze doelstellingen te bereiken. 

Bij 'Geschiedenis' treft u momenteel een korte geschiedenis van de verenging en van de oecumene aan. Deze pagina's zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt. 

In onze Jaarverslagen leest u meer over de projecten die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd en de manieren waarop wij ons als verengiing voor de bevordering van de oecumene hebben ingezet. 

Bent u enthousiast geworden en wilt u de vereniging steunen? Dat kan door lid te worden van de verenging, een gift te schenken of actief te worden als vrijwilliger. Onder 'Steun ons' treft u hierover meer informatie aan. 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord heeft de ANBI-status. Giften aan de KVO zijn aftrekbaar. Het RSIN nummer is: 809400698 

Komt u hier vaker, dan is het misschien een idee om een gratis digitaal account aan te maken, dat biedt enkele voordelen. 

Mocht u iets missen op deze site, laat het ons dan weten!

Hartelijke groet,

Geert van Dartel

Geert100

 

 

van de Oecumene

Geschiedenis van de oecumene

De Katholieke Vereniging voor Oecumene richt zich op het bevorderen van de oecumene in Nederland en binnen de Rooms-katholieke Kerk. Maar wat is 'oecumene' nu eigenlijk en welke ontwikkeling heeft zij doorgemaakt? 

Het woord 'oecumene'

wereldbolHet woord 'oecumene' (spreek uit eukuumeene) komt uit het Grieks en betekent 'de hele wereld'. In de Bijbel vind je het woord terug vlak in het begin van het kerstverhaal in het evangelie van Lucas. Keizer Augustus wil een volkstelling houden en geeft het bevel dat de hele wereld (iedereen in het Romeinse rijk) zich moet inschrijven in zijn geboorteplaats. 

Later heeft het woord nog een betekenis gekregen. Vanaf de 19e eeuw ontstaat namelijk de 'oecumenische beweging'. Dat is een beweging van christenen die de scheidingen, die ontstaan zijn in de geschiedenis tussen christenen en kerken, wil doorbreken. Ze willen juist de eenheid van christenen zichtbaar maken. Dat doen ze: door elkaar te ontmoeten; met elkaar in gesprek te gaan over hun verschillen; samen te bidden dat God hen eenheid mag geven; en samen te werken om die eenheid in de praktijk zichtbaar te maken. 

Partners in de oecumene

In de loop van de geschiedenis zijn er veel stromingen ontstaan in het christendom, en veel aparte kerken. De grootste kerkenfamilies zijn: de orthodoxe kerken (vooral te vinden in het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa), de katholieke kerk (de grootste, onder leiding van de paus, vooral in Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Europa), en de protestantse kerken, waar heel veel typen van zijn (vooral in de Verenigde Staten, Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Europa). 

Christenen van deze kerken zijn met elkaar in gesprek geraakt. Ze vonden dat hun verdeeldheid afbreuk deed aan de boodschap van het evangelie, dat daardoor minder geloofswaardig werd. In het evangelie van Johannes staat bijvoorbeeld dat Jezus bidt om de eenheid van al zijn leerlingen en volgelingen, en er zijn ook andere teksten in de bijbel (bijvoorbeeld van de apostel Paulus) die hierover gaan. 

De oecumenische beweging en de Raad van Kerken

Oecumenisch ingestelde christenen vonden dat ze problemen in de wereld (denk aan de eerste betekenis van het woord 'oecumene'), zoals oorlog, armoede en discriminatie, ook gezamenlijk moesten aanpakken. Daarom hebben ze zich aaneengesloten in Raden van Kerken. De bekendste is de Wereldraad van Kerken, die in 1948 in Amsterdam is opgericht. Maar ook op plaatselijke en regionale niveau's kom je raden van kerken tegen. In bijna elk land is wel zo'n Raad van Kerken. 

World-Council-of-ChurchesDe afgelopen eeuw is, mede door deze Raden van Kerken, een grote sprong gemaakt om de eenheid van de christenen zichtbaar te maken. Zo geloven ze allemaal in God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest (Schepper, Verlosser en Heiligmaker). Ook zijn ze allemaal gedoopt. Dat is een gezamenlijke basis, waardoor christenen elkaar als lid van hun familie zien. Sommige kerken hebben zich dan ook in hun organisatie verenigd, bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). De PKN is een vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De VPKB is een samengaan van de oude Protestantse Kerk van België (PKB), de oude Hervormde Kerk van België (HKB) en enkele Gereformeerde kerken in België.

Ook bij veel politieke problemen heeft het geholpen om als christenen samen strijd te voeren. Zoals tegen apartheid in Zuid-Afrika, het systeem waardoor miljoenen mensen werden gediscrimineerd. Of tegen andere vormen van onderdrukking en geweld. Al jarenlang zet de oecumenische beweging zich bijvoorbeeld in voor een rechtvaardige economie, waarin winst voor de grote en rijke bedrijven niet het belangrijkste is, maar gekeken wordt hoe de armste mensen van de wereld er ook op vooruit kunnen. En het voortbestaan van deze aarde, Gods schepping, is een heel belangrijk thema in de oecumene. Deze thema's kan je beter samen bespreken, want ieders bijdrage is bealngrijk, vooral van slachtoffers in deze wereld. En samen een strategie bedenken om eruit te komen is ook beter, want samen sta je sterker. 

Discussiepunten

Oecumenische christenen willen ook samen hun godsdienst beleven en hun feesten vieren, want dan voel je het sterkste de verbondenheid met God en met elkaar. Een probleem is alleen dat de manier van vieren van veel christenen heel erg van elkaar verschilt. Ze denken ook anders over wat het betekent om 'kerk' te zijn. Daarom is het nog niet helemaal mogelijk samen met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren, terwijl Jezus wel iedereen uitnodigt aan zijn tafel. Dat is een groot pijnpunt waardoor veel christenen nog harder streven naar de eenheid. Ook de functie van de paus is een probleem voor sommige christenen. Katholieken geloven juist dat hij de eenheid van de kerk moet bevorderen, anderen vinden juist dat hij meer naar de achtergrond moet treden. Andere voorbeelden van verschillen die nog problematisch zijn, zijn de verschillende visies op de persoon van Maria en op de rol van vrouwen in de kerk. Maar over al deze onderwerpen zijn oecumenische christenen met elkaar in gesprek. Samen de bijbel lezen en die samen interpreteren helpt daarbij. Dan leer je naar de wereld te kijken door de ogen van de ander. Het belangrijkste voor de oecumene is dat je je echt in de ander kan verplaatsen. Daardoor leer je de ander en zijn achtergrond beter kennen, maar ook jezelf en je eigen achtergrond! Zo kom je erachter dat sommige dingen helemaal niet in tegenspraak zijn met elkaar, maar gezien kunnen worden als een aanvulling. 

Soms gaan christenen met elkaar in gesprek vanuit hun rol als leider in hun kerk. Soms vanuit hun rol als geleerd expert op een bepaald gebied. Maar de meeste mensen gaan met elkaar in dialoog vanuit hun ervaringen in het dagelijkse leven. Daar herkennen christenen van verschillende achtergronden elkaar als mede-gelovigen, delen ze hun inspiraties met elkaar en werken ze samen in projecten ter verbetering van hun omgeving. Vroeger was dat nog niet zo. Maar nu kunnen we ons bijna niet anders meer voorstellen. 

Oecumene en andere godsdiensten

BoekrolTenslotte heeft het succes van de oecumene ook ervoor gezorgd dat sommige mensen spreken over 'Abrahamitische oecumene'. Daarmee bedoelen ze het gesprek tussen mensen die hun godsdienst terug herleiden tot Abraham, in de bijbel de stamvader van vele gelovigen. Dat zijn over het algemeen joden, christenen en moslims. Hun gesprek heet 'interreligieuze dialoog'.

De laatste decennia zijn er veel moslims naar Europa gekomen, de meesten om fysiek werk te doen. Zij komen uit andere culturen en hun geloof en levenswijzen zien er op het eerste gezicht vreemd uit. Binnen de interreligieuze dialoog wordt geprobeerd de gemeenschappelijke dingen te benadrukken, samen praten over de problemen van verschillende kanten en samen zoeken naar echte oplossingen, die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Dat is de moeilijke weg, waarop je soms uitegedaagd wordt om de eerste stap te zetten, en soms om een pijnlijk probleem onder ogen te zien en er niet zomaar aan voorbij te gaan. Dan moet je blijven geloven dat iedereen het beste wil, en voor elkaar doen wat je ook wilt dat anderen voor jou doen. Dat is de gouden regel die in alle religies en levensbeschouwingen voor komt. Zo was het ook in het begin van de ontmoeting tussen christenen van verschillende achtergronden. Die hebben zich op een succesvolle manier aaneengesloten. En vanuit hun gezamenlijke groepen komt dan ook vaak het initiatief om een platform te beginnen waarop mensen van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. En waar ze rustig kunnen praten over de problemen (en de mooie dingen!) die ze tegenkomen in hun leven, en waar ze ook samen acties ondernemen. Oecumene en interreligieuze dialoog hebben dan ook vaak met elkaar te maken. 

Oecumene laat dus een heel veelkleurige wereld zien, met vele interesses en thema's. Maar uiteindelijk gaat het om de liefde van en voor God en voor elke medemens en de hele wereld, die eenheid bewerkt. Een eenheid waarin ieder haar of zijn plaats mag hebben, als in een veelkleurig mozaïek, waarvan de afbeelding alleen maar Boven bekend is. 

Ward Kint

 

Gerelateerde artikelen

van de Vereniging

Athanasius von AlexandriaAthanasius

Geschiedenis van de vereniging

Graag maken we van de gelegenheid gebruik u iets te vertellen over de geschiedenis van onze vereniging. Deze heeft een rijke geschiedenis, die teruggaat tot in 1904. Hieronder treft u momenteel een korte beschrijving aan van het ontstaan van de huidige Katholieke Vereniging voor Oecumene. Begin tweede kartaal 2014 zal deze geschiedenis verder zijn uitgewerkt, zodat u een beter inzicht krijgt in de verschuivingen die met betrekking tot de doelstellingen van de verengiing in de loop der jaren zijn opgetreden.   

De Katholieke Vereniging voor Oecumene - Athanasius en Willibrord, zoals we die nu kennen, ontstond op 1 januari 2001 uit een fusie van de Sint Willibrord Vereniging (SWV) en Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (AOK). Beide organisaties zetten zich vanaf hun oprichting in voor het bevorderen van de oecumene. De ene vooral gericht op het westers christendom (SWV) en de andere vooral gericht op het oosters christendom (AOK). 

WillibrordWillibrordDe SWV ontstond in 1948, toen de Wereldraad van Kerken werd opgericht in Amsterdam. De SWV was een voortzetting van de Apologetische Verenging St. Petrus Canisius (opgericht in 1904). Het doel van de Sint Willibrord Vereniging was destijds kerstening en hereniging. Kerstening van humanisten, die het christendom als uitgangspunt van levensbeschouwing afwezen, en atheïsten. Bij hereniging ging het om het gesprek en de toenadering ten opzichte van de Reformatie op basis van de ene belijdenis van God: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken kwam voort uit het in 1927 opgerichte Apostolaat der Hereeniging. Het AOK werkte aan eenheid met de orthodoxe kerken van het oosten. Het gaf bekendheid aan het oosters christendom door Byzantijnse liturgie, die oosterse katholieken delen met orthodoxen, te vieren in katholieke parochies en door lezingen te houden en cursussen te geven. Ook bood het steun aan projecten van oosterse kerken in Oost-Europa, het Midden-Oosten en India.

De fusie van SWV en AOK in 2001 had zowel inhoudelijke als financiële redenen. Het bundelen van de krachten van SWV en AOK op één locatie binnen de Katholieke Vereniging voor Oecumene maakte een betere wederzijdse afstemming mogelijk ten behoeve van onderling begrip tussen christenen en de bevordering van de oecumene tussen kerken uit het westen en oosters christendom in Nederland.  

Gerelateerde artikelen

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger worden

U kunt het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene steunen door lid te worden of door een eenmalige of regelmatig terugkerende donatie te doen.

Wilt u liever heel concreet meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging? Dat is mogelijk. Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers.

In het kader van een verbreding van de huidige website, hebben wij momenteel een viertal opstaande vacatures, waar we u graag op attent willen maken. Daarnaast zijn we op zoek naar een notulist.

 

Huidige vacatures

Momenteel hebben we de volgende vacatures:

De website gaat veranderen!

Naast het gebruikelijke oecumenische nieuws dat onze website momenteel biedt zullen in de toekomst meer bijdragen worden aangeboden die op een aantrekkelijke en vermakelijke manier meer inzicht geven in de oecumene en de oecumenische beweging. Te denken valt hierbij aan interviews, reisverslagen en multimediabijdragen over oecumenische thema's. Daarbij staan conctete mensen en hun passie voor de oecumene centraal.

Omdat het huidige team van medewerkers deze plannen niet alleen kan realiseren, is de vereniging op zoek naar vrijwilligers die hier binnen een nieuw en enthouasiast team hun schouders onder willen zetten.

Kun je je vinden in de doelstellingen van de vereniging en wil je je eigen oecumenische horizon verbreden, dan zijn wij naar jou op zoek!

Voor de onderstaande vacatures is geen specifieke kennis van website-beheer nodig. Indien je handig bent met Word, is dat voldoende. Ondersteuning voor het leren werken met de website is aanwezig. De vereniging beschikt verder over een portal (SharePoint) voor overleg en het delen van materialen.


Webcoördinator/schrijver Oosters christendom m/vOosterseKerken

Inhoud:

Het fungeren als coördinator bij het realiseren van bijdragen voor de website rond het Oosters christendom. We denken daarbij aan interviews, blogberichten, reisverslagen en multimedia gerelateerd aan het Oosters christendom, zowel in Nederland als wereldwijd.

In onderling overleg met de vereniging bepaal je mede het beleid van dit onderdeel van de website. Creativiteit, verantwoordelijkheid en enthousiasme staan voor ons daarbij centraal.

Faciliteiten:

 • De vereniging beschikt over een groot oecumenisch netwerk, er zijn vele contacten met vertegenwoordigers van het Oosters christendom in Nederland en daarbuiten. Dit netwerk biedt vele aanknopingspunten voor het realiseren van bijdragen voor de website;
 • Voor deze functie is het niet noodzakelijk dat je zelf artikelen op de website plaatst, het gaat hoofdzakelijk om de ideeën en de inhoud (content). 

Tijdsinvestering:

In onderling overleg, maar het is de bedoeling dat er meerdere keren per maand een nieuwe bijdrage op de website verschijnt. Het gaat daarbij ofwel uitsluitend om bijdragen die u als coördinator via het netwerk van de vereniging hebt verkregen, ofwel uit een combinatie van dergelijk materiaal én materiaal van eigen hand. Indicatie aantal uren: 2 tot 4 uur per week. 

Meer informatie/Interesse?

Neem gerust vrijblijvend contact op. 


Webcoördinator/schrijver Kunst & Oecumene m/v

Kunst2Inhoud:

Het fungeren als coördinator bij het realiseren van bijdragen voor de website rond Kunst & Oecumene. We denken daarbij aan interviews, blogberichten en multimedia voor een breed publiek. De bijdragen hebben als doel de verschillen en overeenkomsten rond kunstuitingen uit de verschillende christelijke stromingen in beeld te brengen en te leren duiden.

In onderling overleg met de vereniging bepaal je mede het beleid voor dit onderdeel van de website. Creativiteit, verantwoordelijkheid en enthousiasme staan voor ons daarbij centraal.

Faciliteiten:

 • De vereniging beschikt over een groot oecumenisch netwerk. Dit netwerk biedt vele aanknopingspunten voor het realiseren van bijdragen voor de website;
 • Voor deze functie is het niet noodzakelijk dat je zelf artikelen op de website plaatst, het gaat hoofdzakelijk om de ideeën en de inhoud (content).  

Tijdsinvestering:

In onderling overleg, maar het is de bedoeling dat er meerdere keren per maand een nieuwe bijdrage op de website verschijnt. Het gaat daarbij ofwel uitsluitend om bijdragen die u als coördinator via het netwerk van de vereniging hebt verkregen, ofwel uit een combinatie van dergelijk materiaal én materiaal van eigen hand. Indicatie aantal uren: 2 tot 4 uur per week. 

Meer informatie/Interesse?

Neem gerust vrijblijvend contact op.

Bron afbeelding: kunstenaar: Corry Ammerlaan, Samen de handen ineen


Redactiemedewerker m/v

Inhoud:RedactieMedewerker

Voor ondersteuning van de website zijn we op zoek naar een enthousiaste redactiemedewerker. Als redactiemedewerker plaats je (multimedia)materiaal en verzorg je digitale nieuwsbrieven.

Je hoeft geen specifieke technische kennis te hebben. Het is voldoende wanneer je handig bent met Word. Ondersteuning voor het leren werken met de website is aanwezig. De werkzaamheden zijn volledig van thuis uit te verrichten. 

De vereniging werkt met Joomla 3.x met een aantal uitbreidingen zoals bladerboeken, nieuwsbrieven en agenda's. De bedoeling is dat je mee helpt dit verzorgd en up to date te houden in de stijl van de website. Technische kennis van website-beheer is in eerste instantie niet vereist. Wel de bereidwilligheid en de interesse om je hierin te verdiepen. Ondersteuning door professionele webontwikkelaars, inclusief video-vergadering, is aanwezig. Indien gewenst krijg je een eigen testsite waarop je voor jezelf alles kunt uitproberen. 

Je ondersteunt de vereniging bij het optimaal houden van de website, waarbij creativiteit, verantwoordelijkheid en enthousiasme voor ons centraal staan. 

Faciliteiten:

 • Indien noodzakelijk is professionele ondersteuning aanwezig
 • Aanwezigheid van een SharePoint-omgeving en Lync

Tijdsinvestering:

Tussen de twee en vier uur per week, afhankelijk van de aanwezige voorkennis.

Meer informatie/Interesse?

Neem gerust vrijblijvend contact op of vul onderstaand formulier in.


Notulist m/vNotulist

Inhoud:

Voor de bestuursvergaderingen van de vereniging zijn we op zoek naar een notulist voor de vergaderingen van het Hoofdbestuur en voor andere bijeenkomsten van de vereniging.

Als notulist van de bestuursvergaderingen leg je verslag van het gevoerde overleg, de gemaakte afspraken en de actiepunten. Tijdens deze vergaderingen (4 p.j.) vindt over oecumenische onderwerpen, naar aanleiding van een verschenen artikel of rapport, een gedachtewisseling plaats. Als notulist van andere bijeenkomsten van de vereniging leg je verslag van de besproken onderwerpen en gemaakte afspraken. 

Facilteiten:

 • De vereniging beschikt over een SharePoint-omgeving en Lync

Tijdsinvestering:

De bestuursvergaderingen vinden 's-middags plaats, meestal op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Emmaplein 19 D (vijf minuten loopafstand van het Centraal Station). 

Meer informatie/Interesse?

Neem gerust vrijblijvend contact op. Dat kan via Geert van Dartel, 073-7370026 of vul onderstaand formulier in


Vrijwilliger worden?

Hebt u intresse in één van bovenstaande vacatures, vul dan het formulier in. De met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. 

Wilt u liever telefonisch contact? Dat kan. 

073-7370026. 

 

 

 

 Muis

 

Gerelateerde artikelen

Redactieleden

Redactie Perspectief

Dhr. E. Roovers
Drs. G. van Dartel

Redactie Pokrof

Drs. P. Baars
Prof.dr. W. van den Bercken
P. Brenninkmeijer
Dr. D. Bruinsma
Mw. drs. J. van Kessel
Drs. D. Langerhuizen, hoofdredacteur
Drs. L. van Leijsen, redactiesecretaris
Mw. prof.dr. H. Murre- van den Berg
Mw. dr. K. Tolstaja
Drs. H. Vogelaar
Mw. drs. Laila Zahra

Webredacteuren

Drs. G. van Dartel
Prof. dr. F. van Iersel
Dhr. K. Slijkerman
Drs. L. van Leijsen
Drs. E. Skubisz

Facebook-pagina

Drs. G. van Dartel
Drs. H. Munsterman
Mw. drs. E. Rommens-Woertman
Drs. R. van Uden

Partners

Partners

In samenwerking met onze partners streeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene ernaar om op een frisse manier de katholieke deelname aan de oecumenische beweging in Nederland zichtbaar te maken. Dat veronderstelt op basis van een respectvolle omgang met elkaar een vrije uitwisseling van gedachten, ervaringen en opvattingen. De communicatie van de vereniging is gericht op het creëeren van een omgeving waarin de vrije uitwisseling kan plaatsvinden.

Haar partners hierbij zijn:

 • mensen die actief zijn in plaatselijke en regionale raden van kerken
 • mensen uit oecumenische gemeenschappen
 • katholieken die op plaatselijk niveau actief zijn op oecumenisch gebied waaronder de leden en donateurs van de vereniging
 • theologie- en seminarie-studenten

SamenwerkenDe Katholieke Vereniging voor Oecumene kan in de ondersteuning van haar partners terugvallen op personen die haar bij haar werk consulteren en adviseren. Het betreft daarbij:

 • gedelgeeerden voor oecumene in de diocesen
 • functionarissen die namens hun kerk een taak hebben op oecumenisch gebied
 • theologen met een oecumenische interesse

 

Gerelateerde artikelen

Adviseurs

 

Adviseurs

Berry van OersSjaak van t Kruis 99x150

 Dr. Sj. van 't Kruis

Adviseur namens de Protestantse Kerk in Nederland

Sjaak van t Kruis 99x150Ik ben geboren in 1952, in het Zuid-Hollandse Nieuwveen. Na de studie theologie in Utrecht, werd ik bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente Oosternijkerk, Morra-Lioessens, Paesens ca. In 1983 volgde de opleiding tot zendingspredikant aan het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest. In 1985 vertrok ik met mijn echtgenote en drie kinderen naar Midden Sulawesi in dienst van de zending. Ik werkte er als docent theologie aan de Theologische Academie en als kadervormingspredikant. In 1991 werd ik benoemd tot functionaris van de Commissie Contact Molukse en Nederlandse Kerken. In de schoot van deze commissie is o.a. de vereniging van migrantenkerken SKIN ontstaan. Sinds de oprichting ben ik bij SKIN betrokken als adviseur. In 1998 promoveerde ik in Groningen op het proefschrift ‘De Geest als missionaire beweging’, een onderzoek naar de bijdrage van gereformeerde theologie aan de missiologische discussie.

In 2004 werd ik benoemd tot beleidssecretaris van de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. In die hoedanigheid ben ik o.a. ambtelijk secretaris van het Nederlands Christelijk Forum. Het is een eer dat ik namens de Protestantse Kerk in Nederland adviseur mag zijn van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.


Drs. B. van Oers

Adviseur namens het Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap
Berry van OersBerry van Oers is werkzaam voor de Bisschoppen-Conferentie bij de afdeling Studie & Beleid en behartigt daar momenteel de portefeuilles Onderwijs, Kerk & Samenleving, Interreligieuze Dialoog met moslims, hindoes en boeddhisten, Oecumene en Oosterse Christenen. Tot 2012 behartigde hij tevens de portefeuilles Catechese en Huwelijk & Gezin. Sinds 1991 is hij secretaris van de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting en de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland. Berry van Oers studeerde theologie in Tilburg en begon in 1990 als staffunctionaris bij de landelijke instelling voor Allochtonenpastoraat Cura Migratorum, speciaal met aandacht voor de dialoog met moslims en later sinds 2000 ook met hindoes en boeddhisten. Hij werkt nauw samen met reformatorische christenen in de dialoog met andersgelovigen, binnen de redactie van het tijdschrift Begrip en binnen de Raad van Kerken. Sinds 2012 is hij adviseur binnen het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Berry van Oers is gehuwd met Maria Lolita del Mar Jamora en woont in het Brabantse Chaam. Ze hebben twee kinderen.

 

Gerelateerde artikelen

Bestuur

 

 

 

 

Bestuur

  Sarot Jan Peters dummie Geert100 Alphons Bruning B Hegge dummie Rob van Uden Bultsma Kees van Vliet Pastoor Los


 Prof. dr. Marcel Sarot  - voorzitter

SarotMarcel Sarot (*1961) is hoogleraar fundamentele theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Hij studeerde in 1987 cum laude af aan de Universiteit Utrecht. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij vijf jaar later opnieuw cum laude op het gebied van de godsdienstfilosofie. Vanaf 1988 tot 2012 werkte Sarot aan de Universiteit Utrecht, aanvankelijk als onderzoeksmedewerker en vanaf 1992 als (hoofd)docent godsdienstfilosofie. Vanaf 2005 tot 2009 was hij directeur van Noster (Netherlands School for Research in Theology and Religion). Van 2008 tot 2012 was hij hoofd van het Departement Religiewetenschap en Theologie. In 2005 werd Sarot benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Utrechts Universiteitsfonds met als leeropdracht: 'De theologie als wetenschapsgebied: Haar geschiedenis, context en relevantie'. In 2011 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in Geschiedenis en Wijsbegeerte van Religiewetenschap en Theologie. Een jaar later maakte hij de overstap naar Tilburg University. Per 1 januari 2014 wordt hij decaan van de TST. Sarot schreef en redigeerde een twingtigtal wetenschappelijke boeken, publiceerde meer dan honderd artikelen en rond de tweehonderd recensies. Hij is gespecialiseerd in de wijsgerige Godsleer, de aard en status van de theologie, zingevingsvragen, de theologie van het gebed, het probleem van het kwaad en de oecumene. Sarot, getrouwd en vader van drie kinderen, is permanent diaken van het aartsbisdom Utrecht; hij assisteert in het parochiepastoraat in de St Maartenparochie (Utrechtse Heuvelrug). Hij verzorgt regelmatig lezingen in parochies en kerkelijke gemeenten. Sarot is lid van vele wetenschappelijke gezelschappen en verenigingen en van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Vanaf 1 januari 2015 is hij voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.


Pastoor Martin Los

Gedelegeerde van het aartsbisdom Utrecht

Pastoor LosPastoor van de Parochie Licht van Christus in Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn.

Geboren in 1946, studie theologie aan de Vrij Universiteit te Amsterdam,
1975-1979 Gereformeerd Predikant te St. Pancras,
1979-1987 Velp-Rozendaal.
Gehuwd. Vader van 5 kinderen. In 1987 opgenomen in de gemeenschap van de Rooms-katholieke kerk. Met pauselijke dispensatie en instemming van de Nederlandse bisschoppen door kardinaal Simonis tot priester gewijd 1991.
Van 1987 tot 2003 pastoraal werkzaam in de parochie O.L.V. ten Hemelopneming te De Meern,
Vanaf 2004 pastoor van de parochie Licht van Christus - www.lichtvanchristus.nl

Per 1 juni 2018 bisschoppelijk gedelegeerde voor Oecumene namens aartsbisdom Utrecht. Het is een parttime functie naast mijn pastoorschap in de parochie. Mijn taak is o.a. waar nodig de parochies en de pastorale teams binnen het aartsbisdom op de hoogte houden van belangrijke oecumenische activiteiten en ontwikkelingen. Incidenteel plaatselijke oecumenische vraagstukken te bespreken. Het helpen bevorderen van de contacten tussen alle christelijke kerken, het vergroten van onderlinge kennis en begrip, het streven naar eenheid, behoort tot de kernopdracht van het Evangelie. Opdat allen één  zijn.

“Leven is voor mij ondenkbaar zonder geloof als bron van verwondering, inzicht, kracht, inspiratie. Ik ben blij dat ik dit geloof in God en de liefde van Christus mag delen met velen, en mensen bij God mag brengen. Het is een bijzonder voorrecht om als pastor anderen behulpzaam te zijn in hun behoefte aan de ontmoeting met God in alle levenssituaties”

Bij gelegenheid van mijn 25-jarig priesterjubileum in 2016 stond een interview in het Algemeen Dagblad. Het interview is hier te lezen. Een ander interview gehouden door Roland Enthoven, perschef van het Aartsbisdom Utrecht – stond in de glossy ‘Priester’, een uitgave met interviews met negen priesters van de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht. Dat interview, “God is een diplomaat” kun je hier lezen.

Ben bereikbaar per e-mail

Blog op persoonlijke titel ‘Gedachten lezen’ https://martinlos.nl/mijnblog

LinkedIn: Martin Los  https://www.linkedin.com/in/martinuslos/

Twitter @martinuslos https://twitter.com/martinuslos?lang=nl

Facebook Martin los (pastoor) https://www.facebook.com/pastoor.los


Prof.dr. J. Peters sj.

Vice-voorzitter
Jan PetersTijdens de zesdaagse oorlog in 1967 woonde ik in Libanon. Vanuit Bikfaya in de bergen keken we in de nacht neer op het in duisternis gehulde Beiroet; de gevechtsvliegtuigen kwamen bijna op ooghoogte voorbij. Met mijn medebroeders jezuïeten – uit het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten – droomden we over de rol die de vele christelijke kerken daar in nauwe samenwerking zouden kunnen spelen bij het zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik was in Libanon om Arabisch te leren en mij zo, als jezuïet, voor te bereiden op een functie aan de Université Saint Joseph in Beiroet: docent Nieuwe Testament aan de theologische faculteit. Uit die periode dateert mijn belangstelling voor en contact met de Oosterse kerken. De sluiting van de faculteit gooide roet in dat eten en ik werkte daar enkele jaren parttime aan een taalkundig/didactisch onderzoekproject, verbonden aan de faculteit der Letteren. Ik voltooide inmiddels in Europa mijn studie theologie en mijn studie Semitische talen, promoveerde op het werk van een islamitisch theoloog uit de XIe eeuw en werd uiteindelijk hoogleraar Arabisch en Islamologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Lange jaren, tot mijn emeritaat in 2005, was ik lid van het college van bestuur van de universiteit.
In 1997 werd ik voorzitter van het AOK, de katholieke organisatie voor ontmoeting met de Oosterse kerken en heb ik meegewerkt aan de integratie ervan in onze vereniging voor oecumene.
Sinds mijn emeritaat ben ik vooral bestuurlijk actief, met name in organisaties die (nationale of internationale, maatschappelijke of religieuze) dialoog als doelstelling hebben, actuele vormen van spiritualiteit bestuderen en bevorderen of zich richten op de relatie tussen levensbeschouwing, wetenschap en maatschappij. Daarnaast geef ik nog colleges en voordrachten over de Islam. Mijn blijvende belangstelling voor de oosterse kerken, hun spiritualiteit en hun actuele problematiek, is voor mij de reden geweest om in 2005 toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. 


Mw. C. van den Heuvel-van Maarseveen

 

dummie

Informatie volgt

 

 

 

 


Drs. G. van Dartel

Directeur/Ambtelijk secretaris
Geert100In 1994 werd ik secretaris van de St. Willibrordvereniging. In die functie volgde ik dr. Tije Brattinga
op. Omdat ik mijn studie oecumenische theologie in Zagreb (1978-1983) heb gedaan en lange tijd actief was op het terrein van kerkelijke Oost-Europa contacten (19983 -1994) was ik een nieuwkomer in de Nederlandse oecumene.
In de periode sinds 1994 is er veel gebeurd. Bij de viering van ons 50 jarig jubileum in 1998 werd de studie van Jan Jacobs 'Nieuwe visies op een oud visioen' over de geschiedenis van de vereniging gepubliceerd. Een waardevolle publicatie. Daarna begonnen de gesprekken over de samenwerking met Aktie en Ontmoeting voor de Oosterse Kerken, die in 2001 leidde tot de samenvoeging van beide katholieke instellingen voor oecumenisch werk in 'Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord'. Na 2001 hebben we geprobeerd om de vereniging tot een centrum van ontmoeting voor leden en sympathisanten te maken door het organiseren van tal van bijeenkomsten. Ook is er veel aandacht besteed aan PR van de vereniging. De noodzaak om te bezuinigen leidde in 2009 tot het besluit om het eigen kantoor in 's-Hertogenbosch te sluiten. Het secretariaat van de vereniging is sinds oktober 2009 gevestigd in Utrecht in het gebouw van de Bisschoppenconferentie aan de Biltstraat. Daar hebben we een nieuwe start gemaakt.
Mijn taken bij de vereniging zijn zeer uiteenlopend. Ik ben ambtelijk secretaris van het bestuur en heb de leiding over het bureau. De Katholieke Vereniging voor Oecumene staat voor een actief katholiek engagement in de oecumene in ons land. De vereniging wil de vlam van de oecumene in alle geledingen van de Katholieke Kerk levend houden. De uitdaging is om daarvoor
steeds weer nieuwe ideeën te ontwikkelen en activiteiten te organiseren. 

 


Prof.dr. A. Brüning

Alphons BruningDr. Alfons Brüning, wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Oosters Christendom, St. Radboud Universiteit Nijmegen. Lid van het hoofdbestuur van de KVO sinds 2007. Qua opleiding historicus en slavist met specialisering op kerk en cultuur in Polen, Rusland en Oekraine.
Tegen deze achtergrond heb ik op wetenschappelijk gebied een natuurlijke belangstelling in oecumenische vraagstukken, en algemeen in het verstaanbaar maken en bemiddelen van oosterse theologie en devotie voor een Westers publiek (en soms andersom). Deze benadering wordt nog duidelijk versterkt door mijn gezinssituatie: Ik ben katholiek, mijn echtgenote is van russisch-oekraïense afkomst en lid van de Russisch orthodoxe kerk. Onze kinderen zijn orthodox gedoopt maar gaan naar katholieke scholen, en wij proberen ook zoveel mogelijk (een enkele keer per maand) naar de orthodoxe liturgie te gaan.
Naar mijn idee bestaan er, meestal veroorzaakt door historische gebeurtenissen, veel oorzaken voor wederzijdse misverstanden, die niet alleen theoretisch zijn, maar daadwerkelijk en soms pijnlijk te voelen zijn, zelfs in het alledaagse leven.
Oecumene betekent in dit opzicht niet alleen een speciaal theologisch vakgebied naast anderen, maar een discipline die zich bezighoudt met het overwinnen van grenzen in taal, cultuur en ritus in een bredere zin – een soms moeilijk, maar altijd heel belangrijk werk. Sinds februari 2012 bekleed ik de Bijzondere leerstoel Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa aan de VU (Amsterdam) en de PThU (Amsterdam/Groningen). Op 24 januari 2013 sprak ik hiertoe de oratie uit: Andere mensenrechten? De waardigheid van de mens in het perspectief van de Oosters-christelijke theologie. Deze tekst is hier te downloaden.  


Dr. B. Hegge

Gedelegeerde van het bisdom Roermond
B HeggeDr. Bernhard Hegge werd in 1988 priester gewijd in het bisdom Roermond. In 2003 promoveerde hij in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Hij is pastoor van drie parochies, docent aan de verschillende opleidingen van het bisdom Roermond en spirituaal van het Grootseminarie Rolduc. Sinds 2009 is hij tevens gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Roermond en als zodanig lid van het hoofdbestuur van de katholieke vereniging voor oecumene Athanasius en Willibrord.
In de jaren dat ik bij de vereniging voor oecumene betrokken ben, is bij mij het besef gegroeid van het grote belang van de oecumene. Ik zie de oecumene als een wezenlijke opdracht voor elke christen. Als gedelegeerde voor de oecumene in het traditioneel overwegend katholieke Limburg zet ik mij ervoor in om het ‘oecumenisch besef’ in het bisdom Roermond te bevorderen.
Vanuit de vereniging werd ik o.a. benaderd om deel te nemen aan de dialoog op nationaal niveau tussen de Evangelische Alliantie, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en de Rooms-katholieke Kerk, die de laatste jaren heeft plaats gevonden.
Bovendien doceer ik het vak oecumene aan de priesteropleiding van het bisdom Roermond en geef ik een werkcollege ‘oecumene’ aan de opleiding voor diakens en pastoraal werk(st)ers. 


Drs. T. Sip

Gedelegeerde voor het bisdom 's-Hertogenbosch

 Informatie volgtdummie

 

 

 

 


Drs. R. van Uden

Diocesaan vertegenwoordiger van het bisdom Breda
Rob van UdenOp 21 april 1960, de dag ná mijn geboorte, werd ik gedoopt in de Dominicuskerk in Tiel, maar de volgende stappen in het geloof - mijn communie, vormsel en mijn huwelijk met Conny Bossink – speelden zich af in het Brabantse Oosterhout. Na mijn theologische studies werd ik in 1988 pastoraal werker in Breda.
Contacten met onze protestantse broeders en zusters waren al vanaf mijn tienerjaren belangrijk en ik vermeed zoveel mogelijk het hokjesdenken. In het conciliair proces, dat eind jaren tachtig als een frisse wind door de kerken ging, kreeg mijn oecumenische betrokkenheid alle kans. Juist omdat ik mijn kritische geloofshouding steeds meer heb leren zien als een wezenlijk onderdeel van de kerk, kon ik op 10 december 1995, de dag van de rechten van de mens, tot diaken gewijd worden. Mijn keuze voor het diaconaat was de sterkste getuigenis van mijn band met de RK Kerk tot dan toe, maar stond op geen enkele manier in spanning met mijn oecumenische betrokkenheid. Sterker, wanneer ik op zondag mijn geloof uitspreek ‘in de heilige katholieke kerk’, voel ik mijn verbondenheid met mijn eigen RK Kerk en met al die andere christenen die dit geloof uitspreken en delen. Het verraste me dat ik in 2009 door de bisschop werd afgevaardigd in het hoofdbestuur van de Vereniging voor Oecumene, maar ik ben ervan overtuigd dat het me zal lukken om een goed evenwicht te vinden tussen mijn diocesane verantwoordelijkheden en mijn oecumenische gedrevenheid.
Mijn lidmaatschap van het hoofdbestuur van de vereniging was voor mij aanleiding om me ook aan te sluiten bij de Raad van Kerken Breda. Het lokale niveau is me vertrouwd, dat gaat me goed af. Ik zal nog moeten leren om de oecumenische opdracht van onze kerk ook op landelijk niveau waar te maken. 


Vicaris drs. A. Bultsma

Gedelegeerde voor  oecumene van het bisdom Groningen-Leeuwarden
BultsmaMijn naam is Arjen Bultsma. Als gedelegeerde voor de oecumene heb ik namens het bisdom Groningen-Leeuwarden zitting in het hoofdbestuur van onze vereniging. Mijn meer dagelijkse taken liggen in het parochiepastoraat als pastoor van de vier parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum, die vanaf 1 januari 2014 samen verder zullen gaan als de Zalige Titus Brandsmaparochie. Daarnaast ben ik bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Friesland-Noordoostpolder.
De oecumene, het streven naar eenheid onder de christenen, is wat mij betreft een kerntaak voor elke christelijke gemeenschap, dus zeker ook voor onze Katholieke Kerk. Niet alleen omdat we door de Heer zelf tot eenheid zijn geroepen. De oecumene, en dan vooral de oecumenische dialoog welke op zoveel niveaus gevoerd wordt, heeft volgens mij te maken met het ontvangen van het geloof zelf. Als eerste ontvangen we het geloof altijd in gemeenschap met anderen, al is het maar omdat iemand ons door misschien slechts een summiere opmerking op het pad van het evangelie bracht. Daarna ontdekken we ons geloof steeds verder in betrekking met medegelovigen. Samen spreken over wat ons beweegt, samen uitwisselen van vragen en overtuigingen, en samen zoeken en doorvragen wanneer we onenigheid op het spoor komen, zijn van wezenlijk belang om tot het goede verstaan van en een overtuigend antwoord op Gods heilsaanbod te komen. En dit niet alleen binnen de eigen gemeenschap, maar toch ook in het grotere verband van de gehele christenheid. Met name als we door Gods liefde gedreven blijven communiceren over ons geloof, onze geschiedenis en onze hoop kan de communio tussen mensen en gemeenschappen steeds verder groeien.


Dr. C. van Vliet

Kees van VlietIk ben geboren in 1955 en in 1983 door de bisschop van Rotterdam tot priester gewijd. In 1993 vond de promotie plaats aan de universiteit van Tübingen (Duitsland). De dissertatie werd o.a. begeleid door Walter Kasper (later kardinaal in Rome en verantwoordelijk voor oecumene) en ging over de ecclesiologie van Yves Congar. Momenteel ben ik pastoor-teamlid van de parochie in Zoetermeer en docent systematische theologie aan de Fontys Hogeschool in Utrecht en het priesterseminarie in Vogelenzang. Ook ben ik lid van de Priesterraad en het Kapittel van mijn diocees Rotterdam.
Over mijn oecumenische motivatie: De drie voornaamste impulsen voor mijn inzet voor de oecumenische beweging zijn: a) Het gebed van Jezus om eenheid (Johannes 17), b) De visie en het elan van het Tweede Vaticaans Concilie (vgl. de documenten Lumen gentium over de Kerk en Unitatis redintegratio over de oecumene, en c) Het belang en de noodzaak van een gemeenschappelijk getuigenis van christenen in onze geseculariseerde samenleving.
Als theoloog vormen de volgende publicaties zowel een “geschenk” als een “opdracht” voor mijn oecumenische inzet: Harvesting the fruits (2009) en “Handboek voor de spirituele oecumene” (2006) van Kardinaal Walter Kasper, “Het wezen en de zending van de Kerk” (2008, Wereldraad van Kerken) en de Charta oecumenica (2001, Europese Kerken).
Tot slot: bovenstaande documenten bevatten de vruchten van de oecumenische inzet van de afgelopen decennia. Ik bid dat de Heilige Geest ook ons allen moge helpen, om bij te dragen aan de verwerkelijking van de wens en de opdracht van Jezus in Johannes 17. 


Embregt Wever

penningmeester 

 

 

Gerelateerde artikelen

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI