Feest van de Geest: de materie als uitgangspunt

JerryBisschop

Jerry Bisschop is een van de kunstenaars die dit jaar een bijdrage levert aan het Feest van de Geest. Het thema dit jaar is ‘Vrijheid van Geest’. De Katholieke Vereniging voor Oecumene spreekt met drie kunstenaars over hun kunstwerk, hun inspiratie en de rol van verbeelding in religie. Jerry Bisschop is de tweede kunstenaar in deze reeks.

Al op de Middelbare School wist Jerry Bisschop dat het kunstenaarsbloed haar door de aderen stroomde. Twijfels over hoe van start te gaan en de vraag of ze over voldoende talent zou beschikken zorgden er echter voor dat ze pas op haar veertigste besloot naar de kunstacademie in Groningen te gaan, vanuit het besef: Wanneer ik het nog wil doen, dan nu! In de tussenliggende jaren stond ze voor de klas en oefende zij haar creativiteit in het werken met kleuters.

Gebaren van verf, uitgevoerd volgens een concept

Tijdens haar opleiding, waarin ze veel over zichzelf leerde, kwam ze erachter dat het haar, anders dan bij veel andere kunstenaars, niet gaat om het maken van kunst met een boodschap of het opvoeden van het publiek. In haar werk neemt zij schilderkunstige materialen, de materie, als uitgangspunt. Het zijn gebaren van verf, uitgevoerd volgens een concept. Dat concept bestaat uit een reeks handelingen die van tevoren vastgesteld zijn en consequent uitgevoerd worden. Het hoort bij de fundamentele of formele schilderkunst, omdat hierbij uitgegaan wordt van fundamentele aspecten, zoals drager, materiaal en gereedschap en niet direct vanuit een boodschap of symboliek. Steeds onderzoekt zij een bepaald aspect. Het gevolg is, dat er vaak reeksen doeken vanuit dezelfde handeling ontstaan, met bijvoorbeeld een variatie in de verfsoort, kleur of het gereedschap. Ondanks het feit dat het werk gaat over formele aspecten, is het werk erg persoonlijk want tijdens het schilderen is zij afhankelijk van haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Dit fysieke aspect van het schilderen is voor Jerry erg belangrijk.

Verf heeft een eigen wil

Verf vindt Jerry erg fascinerend en inspirerend materiaal. Het heeft een eigen wil, die soms van invloed is op het eindresultaat van het werk. In haar werk onderzoekt zij de eigenschappen van verf en het gedrag hiervan in diverse combinaties en gebaren. Zo gebruikt zij vaak verschillende verfsoorten samen in een schilderij, doordat deze elkaar soms niet verdragen krijg je de verrassendste resultaten. Al Jerry’s schilderijen zijn momentopnames van deze zoektocht. De beschouwer kan in het werk zelf een betekenis zien en de eigen verbeelding laten spreken.

Vrijheid van Geest: onderdrukte vrijheid

Dit jaar doet zij voor de tweede keer mee aan het Feest van de Geest, hiertoe uitgenodigd door Geeke Koets van de organisatie. Het feit dat het Feest van de Geest expliciet met een thema werkt, dit jaar ‘Vrijheid van Geest’, ervoer zij hierbij als een uitdaging. Want hoewel zij geen ‘kunst met een boodschap’ maakt, speelt het thema bij het uitdenken van de te gebruiken materialen op de achtergrond toch mee.

Vragen die bij haar opkwamen waren: Wat betekent vrijheid van de Geest in een land waarin je vrij bent? Vrij om te zeggen wat je wil, vrij om te lezen wat je wil, vrij om te dragen wat je wil, vrij om te geloven wat je wil. Betekent dit dat je maar kunt doen wat je wil? We zijn niet alleen op de wereld. We leven in een vrij land maar zijn met velen. Rekening houden met de ander hoort erbij. Gun ieder wat je zelf ook graag wil. Het is dus altijd vrijheid in verbondenheid. Deze vrijheid is voor ons vanzelfsprekend, maar dat is lang niet overal zo.

Voor haar bijdrage aan het Feest van de Geest heeft Jerry zich dan ook gericht op vrijheid die onderdrukt wordt. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Wat gebeurt er als je vrijheid beknot wordt door voorschriften en regels waar je je aan moet houden? Als er voor- en over je beslist wordt? Je bang moet zijn om je mening te geven? Je altijd op je hoede moet zijn of je wel de ‘juiste’ keuzes maakt? Voel je dan de vrijheid van de Geest nog, als steeds geprobeerd wordt die Geest te bedwingen? Of wordt je geest uiteindelijk gebroken?

Religieuze mensen kunnen troost putten uit het leven dat hun wacht. De vrijheid in het leven na dit leven. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen in ons land. Het kan troost en voldoening geven te leven in Gods Geest en zo uitzicht te hebben op de eeuwige vrijheid. Toch zijn er altijd mensen die tegen de verdrukking in geïnspireerd worden door de vrijheid van de Geest. Ze laten van zich horen! Soms ten koste van zichzelf of hun familie. Die mensen zijn op hun beurt vaak weer een inspiratie voor vele anderen.

Die drang naar vrijheid, die steeds weer tevoorschijn komt, heeft zij geprobeerd uit te drukken in haar schilderijen voor het Feest van de Geest. Tegelijkertijd gaan ze over de barrières die vrijheid in de weg kunnen staan (klik voor een vergroting op de afbeelding):

Schilderij 1   Schilderij 2 klein

Naast de schilderijen maakte zij ook een ruimtelijk object dat bestaat uit materiaal dat de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van kledingkeuze symboliseert. Het object is gemaakt van gedeeltes uit kranten en kerkbladen en stukken kleding.

ruimtelijk object klein

Tenslotte maakte zij nog een fotoserie van knotwilgen die de veerkracht van de Geest symboliseren. De bomen worden iedere keer geknot maar lopen steeds weer uit.

    klein 2   knotwilg3 klein

 

Jerry Bisschop is afgestudeerd aan Academie Minerva te Groningen en woont en werkt in Hoogeveen.
Meer informatie over haar werk treft u aan op www.jerrybisschop.nl 

Haar kunstwerken voor Feest van de Geest worden van Hemelvaartsdag 5 mei t/m zondag 8 mei en het Pinksterweekend (13 t/m 15 mei) tentoongesteld in de Kerkboerderij te Hoogeveen, Korenstraat 43, 7908 NL. De kerk is open van 12.00 tot 17.00 uur. 

Gerelateerde artikelen:

Feest van de Geest 2016: Vrijheid van Geest
Feest van de Geest: Hedendaagse iconen
Feest van de Geest: ‘Ieder mens draagt het universum in zich’