Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

In Memoriam patriarch Zakka Iwas

Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas edited KLEINDe patriarch van de Syrische-orthodoxe Kerk van Antiochië is vorige week overleden. De Syrisch-orthodoxen zijn in de rouw om hun overleden kerkleider.

Zijne Heiligheid Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië en het gehele Oosten, stierf vrijdagochtend 21 maart jl. in Kiel (Duitsland) op 80-jarige leeftijd aan een hartaanval. De patriarch was in verband met zijn gezondheidsproblemen in de Duitse stad onder behandeling. Na vele plechtigheden deze week in Duitsland, Libanon en Syrië zal de gestorven kerkleider op zondag 30 maart nabij Damascus worden begraven.

In kwetsbare periode

Mor Ignatius Zakka I Iwas was sinds 1980 de primaat van de Syrisch-orthodoxe Kerk, die wereldwijd enkele miljoenen gelovigen telt. In Nederland wonen zo'n 9.000 Syrisch-orthodoxen.
De dood van de patriarch is hard aangekomen bij de Syrisch-orthodoxen wereldwijd. Temeer omdat deze kerk wegens de burgeroorlog in Syrië een moeilijke en kwetsbare tijd doormaakt. In de hoofdstad van dit land had patriarch Zakka Iwas tot kort na het begin van de Syrische burgeroorlog zijn zetel, feitelijk in het nabijgelegen Ma'aret Sadnaya waar een klooster en grootseminarie van de kerk is gevestigd.

Levensloop

De overleden patriarch werd op 21 april 1933 te Mosoel (Noord-Irak) geboren als Sanharib Iwas. Op jonge leeftijd ging hij naar de Syrisch-orthodoxe school St. Thomas in Mosoel en op veertienjarige leeftijd begon hij zijn theologische studies aan het Mor Ephrem-seminarie in dezelfde stad. Op het seminarie kreeg hij de voornaam Zakka. In 1947 werd hij tot 'diaken' in de rang van lezer gewijd en in 1953 tot subdiaken; in 1954 werd hij monnik. De monnik Zakka werd in 1955 tot volledig diaken en in 1957 tot priester gewijd. Zakka Iwas verliet Mosul in 1955 om secretaris te worden van de toenmalige patriarch in Damascus.
In 1960 deed hij in New York vervolgstudies in de Oosterse Talen, Engels en pastoraaltheologie. In 1962 en 1963 was hij namens zijn kerk waarnemer bij het Tweede Vaticaans Concilie. In 1963 werd hij gewijd tot metropoliet van Mosul en in 1969 overgeplaatst om aartsbisschop van Bagdad en Basra te worden.

PatriarchMoran Mor Ignatius Zakka I Iwas edited GROOT

Na de dood van de vorige patriarch in 1980 werd Zakka in dat jaar door de Heilige Synode van zijn kerk gekozen tot diens opvolger. Als alle Syrisch-orthodoxe patriarchen kreeg hij bij zijn intronisatie de naam Ignatius; de heilige martelaar Ignatius van Antiochië (± 100 nC) wordt als een van de eerste bisschoppen van de Syrisch-orthodoxe Kerk beschouwd.
Als patriarch was hij vele malen in Nederland, om aan zijn geloofs-gemeenschap die vooral in Twente en Amsterdam woont, pastorale bezoeken te brengen. 

Belangrijk voor oecumene

De Syrisch-orthodoxe Kerk hoort met de Armeens-apostolische, Koptisch-orthodoxe, Ethiopisch-orthodoxe, Eritrees-orthodoxe en Indiaas-orthodoxe Kerken tot de zogeheten oriëntaals-orthodoxe kerken. Dat betekent dat ze alleen de eerste zogeheten Oecumenische Concilies van de Kerk (325, 386 en 431) accepteren. Bij gelegenheid van het Concilie van Chalcedon (451) echter, dat ze nooit hebben aanvaard, zijn deze kerken een eigen weg gegaan. Sinds de jaren '60 zijn de relaties van deze oriëntaals-orthodoxe kerken met de andere kerken (oosters-orthodoxen, rooms-katholieken, protestanten) sterk verbeterd.
In deze oecumene heeft patriarch Ignatius Zakka I Iwas zelf ook een grote, positieve rol gespeeld. Zo bezocht hij in 1984 paus Johannes Paulus II in Rome, bij welke gelegenheid een belangrijke gezamenlijke verklaring werd afgelegd. Er werd besloten tot intensievere samenwerking en het in bepaalde gevallen delen van elkaars sacramenten. [Bronnen: Rkk.nl, ABM, Wikipedia]

De Katholieke Vereniging voor Oecumene wenst de geestelijkheid en gelovigen van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië veel sterkte bij het verlies van hun patriarch, Mor Ignatius Zakka I Iwas.

 

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 3 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 4 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI