Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Willibrordzondag 2013 - in teken Assemblee Wereldraad van Kerken

assemblee busanWillibrordzondag wordt dit jaar gehouden op 3 november. Op dat moment zal in Busan (Zuid-Korea) de 10e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaatsvinden. De voorbereidingen op deze grote oecumenische bijeenkomst die één maal in de zeven of acht jaar gehouden wordtt, zijn in volle gang. Het centrale thema van de bijeenkomst luidt: God van leven - leid ons naar vrede en gerechtigheid. De band met de wereldwijde oecumenische beweging wordt door de Katholieke Vereniging voor Oecumene gekoesterd. Daarom hebben we dit zelfde motto gekozen als uitgangspunt voor de viering van Willibrordzondag. 

 

 

 

Informatie

Op de website van de Wereldraad van Kerken is heel veel informatie over de Assemblee in Busan te vinden. Op een speciale pagina vindt u niet alleen de relevante documenten, maar ook meditaties, liederen en gebeden. De meeste informatie is in het Engels.

Informatie in het Nederlands vindt u behalve op deze website ook op de websites van de Raad van Kerken.

PosterPoster 2013

Ter ondersteuning van de viering van Willibrordzondag in de parochies is poster gemaakt die eind september naar alle katholieke parochies wordt verzonden. Geinteresseerden kunnen op het secretariaat een poster bestellen zolang de voorraad strekt. Het logo van de Assemblee is een treffende symbolische voorstelling van het thema. 

Het thema 'God van leven, wijs ons de weg naar recht en vrede' is ingegeven door een groeiend besef van urgentie met betrekking tot de zorg voor het leven en de inzet voor gerechtigheid. Het thema is tegelijkertijd een gebed en een acte van geloof die christenen oproept om zich te richten naar Gods visie op gerechtigheid en vrede.

Het logo is geïnspireerd op Jes. 42,1-4 over roeping van Gods uitverkoren dienaar, die niet geknakt wordt voordat het recht op aarde is gevestigd. Het logo toont hoe vanaf de grond – door rotsen en ketenen heen – het leven opkomt en groeit dat Gods gerechtigheid naar de aarde brengt. In het midden van het logo staat het beeld van de boom van het leven – van Christus die in de wereld aanwezig is – en die op de vleugels van drie vogels Gods gerechtigheid naar iedere hoek van de aarde brengt.

Gebed voor de Asssmblee in Busan

O God van leven, leid ons naar gerechtigheid en vrede,
opdat de gewonde wereld genezing vindt,
gescheiden kerken zichtbaar één worden
en lijdende mensen hoop vinden,
door de ene die voor ons gebeden heeft
en in wie wij één lichaam zijn,
uw Zoon, Jezus Christus,
die met U en de Heilige Geest,
leeft en regeert, één God,
nu en altijd, Amen

Preekschets en voorbeden

Broeder Adri Kortekaas

De lezingen van 3 november, de 31e zondag door het Jaar, zijn: Wijsheid 11,23 – 12,2; 2 Tess. 1,11 – 2,2 ; Luc. 19,1-10

De preekschets en de voorbeden zijn dit jaar geschreven door br. Adri Kortekaas o.s.b., gastenbroeder van de  St. Adelberf Abdij in Egmond. 

 

Liedsuggesties

Bij de intrede: 
In den beginne was het Woord GvL 475

Tussen de lezingen:

Psalm 145 I (GvL) Aller ogen wachten
Psalm 145 II (GvL De Heer is voor wie Hem aanroept nabij

Slotlied:
Christus, Gij Heer van alle dingen GvL 412

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 dag geleden.
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 4 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI