Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Willibrordzondag 2013 - in teken Assemblee Wereldraad van Kerken

assemblee busanWillibrordzondag wordt dit jaar gehouden op 3 november. Op dat moment zal in Busan (Zuid-Korea) de 10e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaatsvinden. De voorbereidingen op deze grote oecumenische bijeenkomst die één maal in de zeven of acht jaar gehouden wordtt, zijn in volle gang. Het centrale thema van de bijeenkomst luidt: God van leven - leid ons naar vrede en gerechtigheid. De band met de wereldwijde oecumenische beweging wordt door de Katholieke Vereniging voor Oecumene gekoesterd. Daarom hebben we dit zelfde motto gekozen als uitgangspunt voor de viering van Willibrordzondag. 

 

 

 

Informatie

Op de website van de Wereldraad van Kerken is heel veel informatie over de Assemblee in Busan te vinden. Op een speciale pagina vindt u niet alleen de relevante documenten, maar ook meditaties, liederen en gebeden. De meeste informatie is in het Engels.

Informatie in het Nederlands vindt u behalve op deze website ook op de websites van de Raad van Kerken.

PosterPoster 2013

Ter ondersteuning van de viering van Willibrordzondag in de parochies is poster gemaakt die eind september naar alle katholieke parochies wordt verzonden. Geinteresseerden kunnen op het secretariaat een poster bestellen zolang de voorraad strekt. Het logo van de Assemblee is een treffende symbolische voorstelling van het thema. 

Het thema 'God van leven, wijs ons de weg naar recht en vrede' is ingegeven door een groeiend besef van urgentie met betrekking tot de zorg voor het leven en de inzet voor gerechtigheid. Het thema is tegelijkertijd een gebed en een acte van geloof die christenen oproept om zich te richten naar Gods visie op gerechtigheid en vrede.

Het logo is geïnspireerd op Jes. 42,1-4 over roeping van Gods uitverkoren dienaar, die niet geknakt wordt voordat het recht op aarde is gevestigd. Het logo toont hoe vanaf de grond – door rotsen en ketenen heen – het leven opkomt en groeit dat Gods gerechtigheid naar de aarde brengt. In het midden van het logo staat het beeld van de boom van het leven – van Christus die in de wereld aanwezig is – en die op de vleugels van drie vogels Gods gerechtigheid naar iedere hoek van de aarde brengt.

Gebed voor de Asssmblee in Busan

O God van leven, leid ons naar gerechtigheid en vrede,
opdat de gewonde wereld genezing vindt,
gescheiden kerken zichtbaar één worden
en lijdende mensen hoop vinden,
door de ene die voor ons gebeden heeft
en in wie wij één lichaam zijn,
uw Zoon, Jezus Christus,
die met U en de Heilige Geest,
leeft en regeert, één God,
nu en altijd, Amen

Preekschets en voorbeden

Broeder Adri Kortekaas

De lezingen van 3 november, de 31e zondag door het Jaar, zijn: Wijsheid 11,23 – 12,2; 2 Tess. 1,11 – 2,2 ; Luc. 19,1-10

De preekschets en de voorbeden zijn dit jaar geschreven door br. Adri Kortekaas o.s.b., gastenbroeder van de  St. Adelberf Abdij in Egmond. 

 

Liedsuggesties

Bij de intrede: 
In den beginne was het Woord GvL 475

Tussen de lezingen:

Psalm 145 I (GvL) Aller ogen wachten
Psalm 145 II (GvL De Heer is voor wie Hem aanroept nabij

Slotlied:
Christus, Gij Heer van alle dingen GvL 412

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI