Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De geboorte van Nederland 1572 oecumenisch herdenken

the dutch revolt glyn 7Op 1 april 2022 is het 450 jaar geleden, dat de watergeuzen Den Briel innamen. Het begin van een historisch jaar, 1572, dat in onze geschiedenis als het begin van de ‘geboorte van Nederland’ wordt gezien. De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648), een heftige strijd, oorlog en deels ook burgeroorlog, is dan een paar jaar gaande. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Nassouwe, prins van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen.

 

Martelaren van Gorcum

Dit jaar is het op 24 juni ook 450 jaar geleden, dat de (vijf) Martelaren van Alkmaar bij de inname van Alkmaar door de geuzen werden overgebracht naar Enkhuizen, waar ze op 25 juni de marteldood vonden. En op 9 juli gedenken en vieren we de (negentien) heilige Martelaren van Gorcum. Zij werden op 26 juni in Gorcum gevangen genomen en in de nacht van 8 op 9 juli in Den Briel gedood. Ondanks de door de opstandelingen gegarandeerde geloofsvrijheid werd de Opstand ook als godsdienstoorlog uitgevochten. Toen de kruitdampen optrokken, was het gereformeerde protestantisme de bevoorrechte religie en werden rooms-katholieken, doopsgezinden en lutheranen, samen met de joden, als tweederangsburgers achtergesteld en in hun schuilkerken aan het oog onttrokken.

Waarden

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar en de waarden die toen werden bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid. De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne maken ons daar weer attent op. Deze thema’s, de historische achtergrond en de huidige maatschappelijke situatie gaf diverse gemeenten aanleiding zich te verbinden in het project ‘Geboorte van Nederland 1572’ met lezingen, tentoonstellingen en diverse culturele en maatschappelijke activiteiten. De plaatselijke kerken zijn van harte uitgenodigd om in het project ‘Geboorte van Nederland 1572’ te participeren. Om die reden is, op initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, een liturgie voor een oecumenische viering samengesteld.

Liturgie 

In deze liturgie is gepoogd de pijnlijke herinneringen bij God te brengen en vanuit ons gezamenlijk geloof aan te sluiten bij de waarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid, die onze samenleving tot een goede samenleving maken. We voegen daar nog Vrede aan toe. Deze liturgie is bedoeld als handreiking voor parochies en gemeenten, die in hun stad of dorp bij gelegenheid van deze herdenking een oecumenische dienst houden. Meer informatie over het project ‘Geboorte van Nederland 1572’ vindt u op: www.geboortevannederland.nl 

Liturgie voor de herdenking van de geboorte van Nederland

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 2 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 2 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI