Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Eenheid in Verscheidenheid

Oosterse

Katholieke

Kerken

Zondag voor de Oosterse Kerken

15 mei 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Samengeroepen om vredestichters te zijn - Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Samengeroepen om vredesstichters te zijn

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, op de eerste plaats bij hen die lijden onder oorlog en geweld, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Doopsgezinden en Katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven. De vertaling is door Peter Nissen grondig gecorrigeerd. Aanleiding voor deze uitgave was een ontmoeting in 2019 tussen katholieke en doopsgezinde theologen over de inzet van kerken voor vrede. Fred van Iersel (RK) en Anne-Marie Visser (Doopsgezinde Broederschap) schreven een inleiding bij deze tekst. Fred van Iersel voegde er nabeschouwing aan toe. Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken, schreef het voorwoord.

Zijn christenen en kerkgenootschappen vredestichters? Zeker niet allemaal en bepaald niet altijd. Bovendien is het in de geschiedenis van de Kerk, het ene lichaam van Christus, maar al te vaak gebeurd dat christenen en kerken verstrikt raakten in oorlog en geweld.

Contacten tussen Katholieken en Dopersen

De Nederlandse Broederschap was als lidkerk betrokken bij de oprichting van de Wereldraad van Kwerken in 1948 en heeft in Faith and Order ook altijd geparticipeerd in contaccten met de Rooms-Katholieke Kerk. Vanaf de oprichting van de Raad van Kerken in Nederland hebben dopersen en rooms-katholieken in Nederland zowel landelijk als plaatselijk samengewerkt. De officële dialoog tussen katholieken en doopsgezinden is pas in de jaren negentig op gang gekomen. Zo’n dertig jaar na de start van de officiële oecumenische dialogen tussen katholieken, lutheranen en gereformeerden. De gesprekken, die uitmondden in het rapport ‘Samengeroepen om vredestichters te zijn’ werden tussen 1998 en 2003 gevoerd door vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference waartoe ook de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) behoort. 

Opbouw

Het is een mooi en omvattend rapport. In het eerste historische deel wordt een poging gedaan om tot een gezamenlijke her-lezing van de geschiedenis te komen. Het is de eerste belangrijke stap naar verzoening tussen beide tradities. Het tweede deel gaat over theologische, ecclesiologische en sociaal-ethische vragen. Het bevorderen van vrede en verzoening heeft in dit document niet alleen betrekking op de grote problematiek van oorlog en vrede in de wereld, maar evenzo op het hervinden van een gezamenlijke visie op het wezen van de Kerk en de betekenis van sacramenten en ambten in de Kerk. Het laatste en derde deel is gewijd aan de verzoening en heling van herinneringen. Het overwinnen van vijandbeelden van de ander veronderstelt het eerlijk onder ogen zien van het verleden én een geest van berouw en bekering  opdat het gemeenschappelijk beleden geloof nieuwe wegen kan openen.

Hopelijk vindt deze tekst zijn weg en vinden lezers er inspiratie en bemoediging in om samen met anderen op plaatsen waar het erom spant brengers van vrede te zijn.

Bestelgegevens

Het boekje is voor € 10,-- (ex. portokosten) verkrijgbaar via  o.v.v. 'Samengeroepen om vredestichters te zijn'.

Samengeroepen om Vredestichters te zijn, Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp. ISBN 9789083005614

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI