Oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland

21 naamloosAnmar Hayali is coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken, www.samenkerkinnederland.nl. Hij schetst de huidige situatie van de Oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland. 

De Oriëntaals-orthodoxe kerken onderscheiden zich van de andere kerkgenootschappen door de christologische leer van de18 naamloos3 eenheid van de god-menselijke natuur van Christus, zonder enige scheiding of verwarring en onveranderlijk. Zij beroepen zich op de eerste oecumenische concilies van de ongedeelde kerk: Nicea (in het jaar 325), Constantinopel (381) en Efeze (431). Echter, de Oriëntaals-orthodoxe kerken staan niet achter de twee-naturen leer van Christus volgens het concilie van Chalcedon in 451, die (onder meer) de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe kerken, zoals de Russisch- en Grieks-orthodoxe kerken, aanhangen.
Tot de groep Oriëntaals-orthodoxe kerken behoren de Syrisch-orthodoxe Kerk en de nauw met haar verwante Malankara Syrisch-orthodoxe Kerk van Kerala in India, de Koptisch-orthodoxe Kerk van Egypte, de Armeens-apostolische Kerk, de Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo Kerk en de Eritrees-orthodoxe Tewahedo Kerk.
Al deze kerken op de Malankara-kerk na zijn aanwezig met parochies in Nederland.

En wat nog meer...

Paul Baars beschrijft hoe er in  het Russische bisdom Pskov met de nieuwe bisschop een frisse wind waait. In een interview vertelt de Servisch-orthodoxe protodiaken Radomir Rakic over wijlen patriarch Pavle van Servië. J. Pageau schrijft over de Georgische icoonschilder Amiran Goglidze, hoe deze iconen schildert in de traditionele Georgische stijl. In een artikel over Alexius, de Man Gods, laat Leo van Leijsen het legendarische wel en wee van deze bijzondere heilige zien. Dolf Bruinsma schrref een recensie van het boek van Victor Roudometov over burgerschap en natie op de Balkan. En de rubriek 'Byzantijnse liturgie' handelt dit keer over de liturgie van de Voorafgewijde Gaven.

Jaargang 67 Nummer 1

Foto's (Archief A. Hayali): 
- Anmar Hayali met een kerkelijke gast uit India;
- Een Eritrees-orthodoxe viering.