Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Gebed voor de eenheid in Utrecht

overvecht 3Al meer dan honderd jaar wordt in januari de Gebedsweek voor de Eenheid gevierd, eerst met de Anglicaanse en de RK Kerk, sinds 1948 ook met de Wereldraad van Kerken, en sinds een aantal jaren ook nog met de Evangelische en Pinksterkerken. Zo bidden anno 2018 Katholieke, Protestantse, Lutherse, Anglicaanse, Orthodoxe, Evangelische en Pinksterchristenen gezamenlijk tot onze ene God en Vader om de eenheid van de algemene en katholieke KERK, die het Lichaam van onze ene Heer Jezus Christus is en probeert te zijn. 

Lees meer...

28 januari 2018 - Viering in de Paaskerk. Gebedsweek voor de eenheid.

266px Oss PaaskerkDe Paaskerk van de Protestantse Gemeente in Oss was vandaag tot de laatste plaats bezet voor de oecumenische dienst in de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid. Voorgangers waren ds. Henk Spoelstra en pater Tom Buitendijk o.carm. Van de door de Caribische Raad van Kerken voor de orde van dienst aangereikte teksten en liederen was dankbaar gebruik gemaakt. Het koor van de Titus Brandsma parochie had ook het door Gert Landman vertaalde lied 'De rechterhand van God' ingestudeerd. Het werd door de kerkgangers voluit meegezongen. Hieronder de preek van p. Tom Buitendijk o.carm.

Lees meer...

Moeder Gods van het teken

IMG 8813 2Op 21 januari vond in Nieuwkuijk het symposium 'Licht op Maria' plaats. Eerder werden op deze website al de inleidingen van Hendro Munsterman en Hanneke Steetskamp gepubliceerd. Hein Vrijdag gaf deze middag uitleg bij de icoon van de Moeder Gods van het teken. Deze vindt u hieronder.

Lees meer...

Licht op Maria - Symposium in Abdijhof Mariënkroon

IMG 8753 388x400‘Maria is nooit oorzaak van een scheiding tussen kerken geweest, toch is Maria een heikel punt in de oecumenische dialogen. Achter opvattingen over Maria gaan dieperliggende thema’s schuil waarover in de oecumenische dialogen overeenstemming wordt gezocht. Het christelijke denken over Maria is feitelijk een kristalisatiepunt waar alle grote theologische thema’s samenkomen, zoals  de christologie, de genadeleer, soteriologie, pneumatologie, ecclesiologie, enz. Hendro Munsterman, theoloog en journalist, was hoofdspreker op het symposium ‘Licht op Maria’ van de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene dat op 21 januari jl. in Abdijhof Mariënkroon werd gehouden.

Lees meer...

Maria te kort gedaan

Mink de VriesOp 21 januari a.s. wordt in Nieuwkuijk een oecumenische studiemiddag gehouden over Maria. In reactie op de uitnodiging ontving de redactie een column van Mink de Vries over zijn betrokkenheid bij de viering van het feest van Maria ten Hemelopneming. We publiceren deze column mede als aanzet tot de ontmoeting en het gesprek op 21 januari.
Sinds twee jaar ben ik als vrijwilliger betrokken bij de processie in onze stad op 15 augustus Maria ten Hemelopneming. De eerste keer voelde ik mij als protestant heel sterk een toeschouwer. Alles wat ik zag vond ik vreemd, begreep ik niet en het leek op een grote poppenkast met al die verklede mensen.

Lees meer...

Mink de Vries brengt sporen Moderne Devotie tot leven

mink2'De invloed van de Moderne Devotie op de geschiedenis van Nederland is zeer groot geweest, toch vind je de grootste Nederlandse Hervormingsbeweging niet in de Canon'. Dit was één van de stellingen die Mink de Vries naar voren bracht op de bijeenkomst van de Actuele Moderne Devotie Beweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch over zijn drie jaar durende zoektocht naar plaatsen in ons land waar de Moderne Devotie sporen heeft nagelaten. Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek naar de Moderne Devotie is gedaan, zijn gemeentes niet echt genegen om de resultaten daarvan in de beschrijving van panden zichtbaar te maken. Ook voor de ANWB is er nog heel wat werk aan de winkel om de beschrijvingen van historische plaatsen op orde te brengen. Tijdens de bijeenkomst werd een overzichtskaart gepresenteerd met 173 vindplaatsen van sporen van de Moderne Devotie in Nederland

Lees meer...

Advent op protestants erf

7464Om in een beknopt artikel een beschrijving te geven van de vormgeving en beleving van Advent (Adventus Domini = komst van de Heer) op protestants erf, is een welhaast onmogelijke opgave. Wie spreekt over het protestants erf moet zich realiseren dat het hier gaat om een breed spectrum aan geloofsgemeenschappen en – belevingen, uiteenlopend van orthodox-reformatorisch tot oecumenisch en vrijzinnig protestants. Kortom, een veelheid aan geloofsuitingen c.q. adventsbelevingen.

Lees meer...

Verlangen naar God

koos smits1Er zijn vele treffende thema’s te bedenken in de geest van de Advent, qua houding en qua doel. Ziehier enkele werkwoorden die de subjectieve houding uitdrukken: wachten, hopen, verwachten, verlangen, uitzien, reikhalzen. Bij al die woorden welt een positieve kracht op vanuit de ziel. Ziehier ook enkele zaakwoorden die het objectieve doel uitdrukken: geluk, zaligheid, vrede, licht, liefde. Alles samengevat, het gaat simpelweg om de mens die op weg is naar God, of samengevat in onze christelijke visie: alle mensen verlangen bewust of onbewust naar God. Zo gezien en zogezegd: het hele leven is Advent.

Lees meer...

Op weg naar het Kerstfeest in de Orthodoxe Kerk

 

theodoor2Het Kerstfeest, eigenlijk het feest van de geboorte in het vlees van onze Heer, God en Redder Jezus Christus genaamd, is na het Paasfeest het grootste feest in de Orthodoxe Kerk. Het feest van Annunciatie, de Blijde Boodschap van de H. Aartsengel Gabriël aan de Moeder Gods Maria, dat 25 maart wordt gevierd, is in zekere zin de eerste voorbereiding op het Kerstfeest. De eerlijkheid gebiedt ons echter te zeggen dat dit feest, negen maanden voor Kerstmis, weliswaar naar het komende Kerstfeest verwijst, maar toch meer als een zelfstandig feest wordt gevierd. Vrijwel elk jaar komt kort na Annunciatie het Paasfeest, en dáár wordt dan naar toegeleefd, en niet zozeer naar het Kerstfeest.

Lees meer...

Oecumene van het bloed

Canonization 2014 The Canonization of Saint John XXIII and Saint John Paul II 14036966125Op oecumenisch gebied heeft paus Franciscus in enkele jaren tijd veel in beweging gebracht. In het oog springen vooral de grote en soms onverwachte ontmoetingen met belangrijke leiders van andere kerken: de ontmoeting met de Russische patriarch Kyrill op Cuba (september 2015), de oecumenische dienst in het Zweedse Lund bij gelegenheid van 500 jaar Reformatie (oktober 2016) of meer recent het bezoek aan de Koptische paus Tawadros II in Caïro (mei 2017).

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 4 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI