Oecumenische inspiratie en spiritualiteit

chichester 19th century

Southern Cathedrals Festival 2019 – Chichester Cathedral

Gedurende de voorbereidingen in de aanloop naar opnieuw vijf dagen kerkmuziek van het allerhoogste niveau, heb ik me een beetje te veel laten meeslepen door de romantiek van 19de eeuwse beelden.  Niet handig. In mijn groteske naïviteit had ik gehoopt dat de beelden van de Chichester Cathedral nog een heel...
Verder lezen
jeannette

Meditatie over Maria

Naar aanleiding van de publicatie over Maria van de Raad van Kerken die onlangs verscheen, stuurde Jeannette van Andel, één van de dragende krachten van het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP – 1988-2014), de tekst van een meditatie over Maria die zij op 2 april 2003 heeft uitgesproken bij een vesper...
Verder lezen
Walter Schott

Ave Maria – Franz Schubert

Er zijn twee muzikale arrangementen van het ‘Ave Maria’ die niet of nauwelijks te vermijden zijn in deze reeks. De eerste, van Bach/Gounod, beschreef ik in het vorige artikel. De versie van Schubert is ongetwijfeld net zo bekend. En hoe opvallend: even min als de setting van Bach/Gounod is Schuberts...
Verder lezen
thP0PVRONR

Wees gegroet Maria

‘Ave Maria’: zonder twijfel het bekendste gebed binnen de Rooms-Katholieke kerk sinds de vijfde eeuw van onze jaartelling. Bronnen over het gebruik van dit gebed stammen overigens pas uit de elfde eeuw. In een aantal korte artikelen wil ik graag ingaan op de muzikale invulling van het ‘Ave Maria’ en...
Verder lezen
266px Peter Tschaikowski

Tsjajkovski – Het lied van de Cherubijnen

“Spijt hebben van het verleden,                               verlangen naar de toekomst,                                 en nooit tevreden zijn met het heden: dat is wat...
Verder lezen
249px Stamp of Ukraine s452

Een kerstlied uit Oekraïne dat de wereld veroverde

Volkomen blank en in onwetendheid ging ik op zoek naar een Russisch lied om de kerst in te luiden en om het jaar 2018 waardig af te sluiten.  Veel was er niet te vinden op mijn favoriete muziekkanaal. Wat bombastische, nogal vals zingende Russische mannenkoren. Niet mijn ding. Maar na...
Verder lezen
meisjeskoor kandidate

SALISBURY revisited (3) – Iets om over te zingen: de opkomst van het meisjeskoor

Sinds de vroege Middeleeuwen is de zang in Engelse kathedralen voorbehouden aan mannen. Aanvankelijk vertegenwoordigden de jongens-sopranen de hoogste stem in het koor, naast de geestelijken die de alt (countertenor) de tenor en de bas zongen. Eeuwenlang is deze werkwijze een diepgewortelde traditie gebleven. Ruim 20 jaar geleden waarschuwde de...
Verder lezen
new dawn

Salibury revisited – Symboliek

De kracht van symboliek zit in haar eenvoud. Eén enkel symbool kan een begrip omvatten dat misschien nauwelijks in één boek te beschrijven is. Over kerkelijke symbolen zijn bibliotheken vol geschreven. Kleden en kleuren bij de liturgie. Drie sprankelende korenaren in een kruis. Vijf broden en twee vissen…
Verder lezen
Marja 581x640

Salisbury revisited – Reis naar een zingende kathedraal

In 1978, precies 40 jaar geleden, reisde ik af naar Engeland om het Southern Cathedrals Festival bij te wonen. Een jaarlijks terugkerend fenomeen waar de drie meest zuidelijk gelegen kathedralen roulerend als gastlocatie fungeren. Salisbury, Winchester en Chichester. Dat jaar was het de beurt aan Salisbury, de kathedraal die ik...
Verder lezen
wgd2018 sur

Vrede, Gerechtigheid, Heelheid van de Schepping – nog steeds actueel

Het motto van de door Surinaamse vrouwen voorbereide Wereldgebedsdag op 2 maart 2018 luidt “En God zag dat het goed was …” – “A heri grontapu di Gado meki bun doro, dóro!” (Genesis 1,1-31). Op de Australische website is dit als volgt toegelicht: “In den beginne schiep God uit de...
Verder lezen
overvecht 3

Gebed voor de eenheid in Utrecht

Al meer dan honderd jaar wordt in januari de Gebedsweek voor de Eenheid gevierd, eerst met de Anglicaanse en de RK Kerk, sinds 1948 ook met de Wereldraad van Kerken, en sinds een aantal jaren ook nog met de Evangelische en Pinksterkerken. Zo bidden anno 2018 Katholieke, Protestantse, Lutherse, Anglicaanse,...
Verder lezen
266px Oss Paaskerk

28 januari 2018 – Viering in de Paaskerk. Gebedsweek voor de eenheid.

De Paaskerk van de Protestantse Gemeente in Oss was vandaag tot de laatste plaats bezet voor de oecumenische dienst in de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid. Voorgangers waren ds. Henk Spoelstra en pater Tom Buitendijk o.carm. Van de door de Caribische Raad van Kerken voor de orde van dienst aangereikte...
Verder lezen
1 2 3