Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Geraakt worden en niet bang zijn

 

454px-Sint Lodewijkskerk LeidenDe Lodewijkkerk in Leiden was de plaats van ontmoeting voor de tweede bijeenkomst van de Dialooggroep van de RK Kerk, de Evangelische Alliantie en de Verenigde Pinkster en Evangelie gemeenten. De dialooggroep bezoekt verschillende geloofsgemeenschappen om zicht te krijgen op de wijze waarop in de praktijk aan evangelisatie gewerkt wordt. In de neo-classisistische Lodewijkkerk (die na de kruitramp van 1807 op last van Lodewijk Napoleon werd gebouwd en toegewijd werd aan zijn schutspatroon de heilige Lodewijk) werden we hartelijk ontvangen door pastoor Jeroen Smith en zijn medewerkers Helen Opstal en Bas van Pampus van het landelijk Katholiek Alpha Centrum (opgericht in 1998), dat op een open en gastvrije manier mensen kennis laat maken met het christelijk geloof.

Het getuigt van overtuiging en moed om in hartje Leiden een missiepost te organiseren om mensen het katholieke geloof nabij te brengen en uit te dragen. Mensen zijn daar nu, meer dan je denkt, ontvankelijk voor. De sacramentsprocessie trekt veel bekijks, aldus pastoor Smith. Met mobieltjes worden nieuwsgierig foto's geschoten. Stekelige of vervelende reacties blijven uit. Het initiatief om op een zaterdag het Evangelie uit te dragen bij de Hartebrugkerk (1835-36), een prachtige Waterstaatskerk, in de Haarlemmerstraat, was ook een succes. De ervaring is dat zodra de deuren van de kerk open zijn en er licht brandt, mensen graag naar binnen komen om even een kijkje te nemen of een kaarsje te branden. 

Kapel

20140908-voorkant-TwG-interactief-300x300Bidden, evangelisatie en diaconie staan centraal in de Lodewijkkerk, vertelt pastoor Smith. De diaconie komt nog niet zo goed uit de verf. Maar de uitnodiging tot gebed en het naar buiten uitdragen van de boodschap van het Evangelie werpen vruchten af. Bij de Lodewijkkerk is een kleine kapel voor stille aanbidding ingericht die toegewijd is aan de heilige paus Johannes Paulus II. Van donderdag op vrijdag vindt er een 24-uurs gebedswake plaats waaraan ook veel jongeren deelnemen. 

De Alpha-cursussen die al meer dan vijftien jaar in een katholieke setting gegeven worden, zijn een belangrijk instrument voor de Evangelisatie. Helen Opstal, die mede aan de basis stond van dit werk in Nederland, noemde de Alpha cursus een vorm van pre-katechese, die mensen persoonlijk binnenleidt in het geloof. Een goede katechese is daarop het logische vervolg. De parochie onderscheidt zich ook door een uitgebreid katechetisch programma. Een eigentijdse vorm van geloofsverkondiging en katechese die in deze parochie is ontstaan, is het initiatiefTweeting with God. Het is de titel van het bij Adveniat uitgegeven boek van Michel Remery, dat hij maakte op basis van gesprekken met jongeren over geloof. Op een speelse en eigentijdse manier worden geloofsvragen behandeld. Het boek is goed van opbouw en mooi van vormgeving. Bij het boek is een gratis app beschikbaar en een website.

Samenwerking

In de Katholieke Kerk in Nederland is er jarenlang een grote verlegenheid geweest om vrijuit en positief over de opdracht tot evangelisatie te spreken. De Katholieke Kerk heeft prachtige teksten daarover uitgegeven zoals de encycliek Evangelii nuntiandi (8 december 1975) van de zalige paus Paulus VI en de exhortatie Evangelii gaudium (24 november 2013) van paus Franciscus. De laatste jaren begint dit te veranderen. Enkele jaren geleden werd door enkele katholieken een platform voor rooms kathollieke evangelisatie opgericht met het doel teksten over evangelisatie breder bekend te maken en een impuls te geven aan samenwerking op dit gebied. Inmiddels hebben zich ca. 30 katholieke organisaties bij dit platform aangesloten. Dit jaar is een Hoop Tour van start gegaan die tot doel heeft de evangelisatie op parochieel niveau een nieuwe impuls te geven. Op de site van het platform is daarover meer informatie te vinden.

Dialoog

Het bezoek aan de Lodewijkkerk in Leiden vond plaats in het kader van de dialoog met vertegenwoordigers van de Evangelische Alliantie en de Verenigde Pinkster en Evangelie gemeenten. Er werd met respect voor en interesse in elkaar gesproken. Het bestaan van een rk platform voor evangelisatie wekte natuurlijk de interesse bij de Evangelische Alliantie. We sloten de bijeenkomst af met een moment van gezamenlijk gebed in de kapel. Dat dat kon, was heel bijzonder.

 

 

 

 

 

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI