Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Kruiskerk - zendingsgemeente in Amsterdam-Noord

foto 3'We moeten niet proberen om mensen naar de kerk te krijgen, maar om God bij de mensen te brengen', aldus Jan Willem Hanskamp, buurtwerker in het gemeenschapshuis De Bolder in de wijk De Banne en ouderling van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Amsterdam-Noord. Samen met zijn gezin verhuiisde hij enkele jaren geleden van Doetinchem naar Amsterdam-Noord om het opbouw- en zendingswerk van de zendingsgemeente in Amsterdam-Noord mee te dragen.

Op 16 september jl. was de dialooggroep* van katholieken en evangelische christenen op werkbezoek bij de Christelijk Gereformeerde zendingsgemeente in Amsterdam-Noord, beter bekend als Hoop voor Noord. Het was het eerste bezoek in een reeks van vier. Twee jaar lang gaan we met elkaar in gesprek over opvattingen en initiatieven op het gebied van evangelisatie. Het doel van het gesprek is om elkaars opvattingen en initiatieven beter te leren kennen, van elkaar te leren, problemen en obstakels in kaart te brengen en aanbevelingen en handreikingen ten behoeve van een oecumenische praktijk op te stellen.

In de Kruiskerk, gelegen aan de Rode Kruisstraat, werden we gastvrij ontvangen door ds. Jurjen ten Brinke. Negen jaar geleden werd hem de kans gegeven in een christelijke gemeente die op sterven na dood was een nieuw begin te maken. 'Laat ons maar sterven', zeiden de overgebleven christelijk-gereformeerden tegen hem, 'wij hebben een dienst om 10 uur, die blijven we houden, maar bouwen jullie maar iets nieuws op'.

Seculiere omgevingfoto 1 200x150

Amsterdam-Noord is een seculiere stad. Van de 90.000 inwoners gaan er ca. 800 per week naar een kerk in de wijk. 1000 mensen gaan naar een kerk buiten de wijk. In de wijk zijn meerdere kerken, katholiek en protestant. Maar ze hebben het moeilijk om te overleven. Dat het mogelijk is om een bloeiende gemeenschap tot leven te brengen, bewijst het voorbeeld van Hoop voor Noord. De kerk is zevden dagen per week geopend en diverse groepen hebben er een thuis. Op zondag zijn er drie diensten. De middag en avonddienst op zondag worden zeer goed bezocht.

Onder het motto 'Getuigenis als levensstijl' vertelt jurjen ten Brinke over de opbloei van deze zendingsgemeente. De basis van zijn hele werk ligt in een sterke geloofsovertuiging en moed om 'Amsterdam in beweging te brengen voor Jezus Christus' én in een positieve betrokkenheid op de wijk en de bewoners. Ten Brinke is dankbaar voor de ruimte die de Christelijk-gereformeerde Kerk biedt om te experimenteren met vormen. Dat maakt het mogelijk om een eigentijdse geloofsgemeenschap te vormen die aansluiting vindt bij de levensstijl van de mensen in de wijk, variërend van hiphop tot een klassiek concert. Maar binnen de verscheidenheid aan vormen is de Bijbel het fundament en de focus gericht op Jezus. 

Belangrijk is dat vanuit de gemeenschap de verbindingen worden versterkt met de wijk. 'Wij stimuleren de leden van de gemeente om in de wijkcomités te gaan zitten', zegt Ten Brinke. Ook wordt er samengewerkt met andere kerken en met moslims. Hoop voor Noord wil verbindend zijn en bijdragen aan de vrede in de stad.

De Bolder

Ten Brinke neemt ons aan het eind van de middag mee naar het gemeenschapscentrum De Bolder in de wijk De Banne. enkele jaren geleden heeft de gemeente dit gebouw, een oude pizzeria, verworven voor een luttel bedrag. Met vereende krachten is het omgetoverd tot een huiselijke plek waar diverse activiteiten plaatsvinden, variërend van repair café, kookworkshops, Nederlandse les, Bijbelleesgroepen en alfa-cursussen. Jan Willem Hanskamp vertelt wat er allemaal gebeurt en wie het dragen. Wat onderscheidt hen nu van andere initiatieven is een vraag. 'Mensen kunnen zichzelf zijn, komen tot rust en voelen zich hier thuis'.

* De dialooggroep van katholieke en evangelische christenen bestaan uit mensen van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten, de Evangelische Alliantie en de Rooms-katholieke Kerk.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI