Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

'We moeten elkaars kerken liefhebben'

GeertbRooms-katholieken (RKK) en evangelische christenen van de Evangelische Alliantie (EA) en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) zijn dit jaar met elkaar in gesprek gegaan over het gebed. Het doel van deze dialoog is om de geloofsbeleving in elkaars tradities op het spoor te komen en van elkaar te leren. Op 30 oktober jl. vond bij de Evangelische Alliantie in Driebergen een ontmoeting plaats waarop onder andere werd teruggekeken op de bijeenkomst Wij kiezen voor eenheid eerder deze maand op het Malieveld in Den Haag

Bij de bijeenkomst op het MaIieveld waren christenen uit alle kerken welkom. Er is drie jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Er werd een manifest Wij kiezen voor eenheid opgesteld en er vonden drie retraites voor kerkleiders plaats. Evangelische gebedsgroepen hebben met grote volharding gebedsstonden georganiseerd voor het welslagen van deze bijeenkomst. Sommigen verwachten dat het een mega-manifestatie zou worden waar tienduizenden mensen op af zouden komen. Het werden er 3.000 en gelukkig vonden zij op deze dag die met veel regen begon beschutting in een grote tent op het drassige veld.

Evangelische dominantie?

De evangelische beweging heeft op deze dag haar stempel gedrukt. Van hen ging het initiatief uit. De deelnemers waren voor 80% afkomstig uit of verwant aan de evangelische stroming met een sterk accent op het persoonlijke geloofsleven en getuigenis. Rooms-katholieken waren met ca. 200 deelnemers slecht vertegenwoordigd en veelal verbonden met charismatische bewegingen in de Katholieke Kerk, die vertrouwd zijn met de geloofsbeleving in de evangelische beweging. 

De dag stond in het teken van het gebed om vergeving en de hoop op een nieuw en krachtiger getuigenis van geloof in Christus in onze samenleving. Er werden tussen de kerkleiders belangrijke zaken uitgesproken waarmee de basis is gelegd voor de toekomst. Alle teksten van de dag zijn beschikbaar. Er zitten belangrijke, mooie en soms ontroerende dingen in zoals de aansporing dat elkaars kerken moeten liefhebben. 

Gebedstradities

De verschillen in gebedstraditie zijn groot. Katholieken hebben een traditie van formuliergebeden en vaak moeite om zelf een persoonlijk, vrij gebed uit te spreken dat zo kenmerkend is voor evangelischen en pinksterchristenen. Op de bijeenkomst in Den Haag werden deze vormen gecombineerd. In de voorbereiding en de vaststelling van de gebedsteksten is over de preciese bewoordingen ook wel gestoeid. Katholieken zijn alert op de zorgvuldigheid in de verwoording van het gebed, voor evangelischen gaat het eerder om echtheid en oprechtheid van het gebed. 

De volgende bijeenkomst vindt plaats in januari 2013. Dan zal het gaan over het gebedsmateriaal dat de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie jaarlijks voorbereiden voor de Week van Gebed voor de Eenheid. 

 

 

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI