Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Tweede Didaskalíon afgesloten

EphremAfgelopen vrijdag 11 mei is op Kasteel Hernen bij Wijchen de tweede leergang van Didaskalíon~Oosters christendom en cultuur afgesloten. Naar grote tevredenheid, volgens de deelnemers. Een nieuw seizoen - het derde achtereenvolgende – staat al weer in de grondverf.

Veel van het oosters christendom hoort tot de gezamenlijke schatkamer van het christendom. Het Didaskalíon gaat uit van de gedachte dat daarom ook het oosters christelijk erfgoed een integraal onderdeel is van onze hele westerse cultuur. Ook voor christenen zelf in het Westen is dit erfgoed natuurlijk van groot belang. Zij kunnen daardoor in hun geloof worden gevoed en geestelijk verrijkt. In het Didaskalíon leren wij luisteren naar stemmen uit andere christelijke tradities, uit het verleden én het heden. In het Didaskalíon gebeurt dat tussen mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Dit maakt het Didaskalíon dan ook tot een oecumenisch gebeuren.

Didaskalion 11 mei 2012
Het tweede seizoen van dit Didaskalíon stond in het teken van ‘mystagogie’. Of met andere woorden: inwijding, initiatie. Mystagogie heeft in het christelijk Oosten niets te maken met esoterie maar is vooral een ingeleid worden in het liturgisch leven van de Kerk. Daarom stonden in de eerste sessie de oosterse liturgische teksten over Jezus’ Doop centraal; die is de blauwdruk van de christelijke intitiatie bij uitstek: het doopsel. De overige vier sessies waren gewijd aan uiteenlopende oosterse christelijke teksten die de inwijding in het geestelijke leven (gebed, mystiek) van de individuele gelovige tot onderwerp hebben. Mensen van toen passeerden de revu: Johannes de Eenzaat, Jozef de Ziener, Johannes
  Guldenmond (Chrysostomus) en anderen, alsook mensen van nu: Anselm Grün, Matta el-Meskien.

Noeste arbeid, inspirerende uitkomsten

Het was voor de deelnemers pittig werken op soms weerbarstige teksten. Wat kan de eerbiedwaardige schrijver hebben bedoeld? En meer nog: resonneert dat dan ergens in ons eigen leven? Gespreksonderwerpen te over. Uit de worsteling en het samen zoeken worden in onderlinge dialoog steeds nieuwe gezichtspuntjes ontdekt. Maar ook: mensen waren soms spontaan geraakt door de schoonheid van de teksten. Zo hebben de deelnemers van Didaskalíon 2012 het althans ervaren. Aan deze leergang deed een groep van rond de 15 mensen mee, een mooi aantal voor zulke intensieve gesprekken.

Derde seizoen in de maak

Een volgend seizoen tekent zich al af in de toekomst. De teksten liggen al in grote lijnen klaar. Ze gaan over de Bijbel en de oosterse christenen. In het bijzonder lezen wij teksten van de oosterse christenen van de Syrische traditie. Dat zijn Griekstalige teksten uit het gebied van de oude Syrische hoofdstad Antiochië, maar ook Arameestalige teksten uit een gebied dat ooit reikte tot voorbij het huidige Irak. We zullen kleurrijke figuren ontmoeten als Efrem de Syriër, Romanus de Zanger, Theodorus van Mopsuestia, Theodoretus van Cyrrhus en anderen.
Net als in de twee voorbije seizoenen zullen de bijeenkomsten in de nieuwe leergang worden gehouden op de vrijdagen. Door onvoorziene omstandigheden werden in het afgelopen seizoen de vijf geplande sessies geclusterd in drie bijeenkomsten: één van een halve dag en twee van één volle dag. Dit is de meeste deelnemers vanwege het reizen (men komt uit verschillende delen van Nederland) zo goed bevallen, dat we dit in 2013 weer zo gaan doen, nu gepland. Voor 2013 zullen die drie vrijdagen vallen in de achtereenvolgende maanden januari, februari en maart. Er wordt gekeken of een (facultatief) bezoek aan een oosterse parochie mogelijk is. Precieze data van dit alles maken wij bekend na de zomer.

Foto's: 
- Oude muurschildering van Efrem de Syriër, een van de te lezen auteurs van het komende seizoen 2013.
- Het Didaskalíon bijeen in Kasteel Hernen op de laatste bijeenkomst van seizoen 2013.

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI