Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Tweede Didaskalíon afgesloten

EphremAfgelopen vrijdag 11 mei is op Kasteel Hernen bij Wijchen de tweede leergang van Didaskalíon~Oosters christendom en cultuur afgesloten. Naar grote tevredenheid, volgens de deelnemers. Een nieuw seizoen - het derde achtereenvolgende – staat al weer in de grondverf.

Veel van het oosters christendom hoort tot de gezamenlijke schatkamer van het christendom. Het Didaskalíon gaat uit van de gedachte dat daarom ook het oosters christelijk erfgoed een integraal onderdeel is van onze hele westerse cultuur. Ook voor christenen zelf in het Westen is dit erfgoed natuurlijk van groot belang. Zij kunnen daardoor in hun geloof worden gevoed en geestelijk verrijkt. In het Didaskalíon leren wij luisteren naar stemmen uit andere christelijke tradities, uit het verleden én het heden. In het Didaskalíon gebeurt dat tussen mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Dit maakt het Didaskalíon dan ook tot een oecumenisch gebeuren.

Didaskalion 11 mei 2012
Het tweede seizoen van dit Didaskalíon stond in het teken van ‘mystagogie’. Of met andere woorden: inwijding, initiatie. Mystagogie heeft in het christelijk Oosten niets te maken met esoterie maar is vooral een ingeleid worden in het liturgisch leven van de Kerk. Daarom stonden in de eerste sessie de oosterse liturgische teksten over Jezus’ Doop centraal; die is de blauwdruk van de christelijke intitiatie bij uitstek: het doopsel. De overige vier sessies waren gewijd aan uiteenlopende oosterse christelijke teksten die de inwijding in het geestelijke leven (gebed, mystiek) van de individuele gelovige tot onderwerp hebben. Mensen van toen passeerden de revu: Johannes de Eenzaat, Jozef de Ziener, Johannes
  Guldenmond (Chrysostomus) en anderen, alsook mensen van nu: Anselm Grün, Matta el-Meskien.

Noeste arbeid, inspirerende uitkomsten

Het was voor de deelnemers pittig werken op soms weerbarstige teksten. Wat kan de eerbiedwaardige schrijver hebben bedoeld? En meer nog: resonneert dat dan ergens in ons eigen leven? Gespreksonderwerpen te over. Uit de worsteling en het samen zoeken worden in onderlinge dialoog steeds nieuwe gezichtspuntjes ontdekt. Maar ook: mensen waren soms spontaan geraakt door de schoonheid van de teksten. Zo hebben de deelnemers van Didaskalíon 2012 het althans ervaren. Aan deze leergang deed een groep van rond de 15 mensen mee, een mooi aantal voor zulke intensieve gesprekken.

Derde seizoen in de maak

Een volgend seizoen tekent zich al af in de toekomst. De teksten liggen al in grote lijnen klaar. Ze gaan over de Bijbel en de oosterse christenen. In het bijzonder lezen wij teksten van de oosterse christenen van de Syrische traditie. Dat zijn Griekstalige teksten uit het gebied van de oude Syrische hoofdstad Antiochië, maar ook Arameestalige teksten uit een gebied dat ooit reikte tot voorbij het huidige Irak. We zullen kleurrijke figuren ontmoeten als Efrem de Syriër, Romanus de Zanger, Theodorus van Mopsuestia, Theodoretus van Cyrrhus en anderen.
Net als in de twee voorbije seizoenen zullen de bijeenkomsten in de nieuwe leergang worden gehouden op de vrijdagen. Door onvoorziene omstandigheden werden in het afgelopen seizoen de vijf geplande sessies geclusterd in drie bijeenkomsten: één van een halve dag en twee van één volle dag. Dit is de meeste deelnemers vanwege het reizen (men komt uit verschillende delen van Nederland) zo goed bevallen, dat we dit in 2013 weer zo gaan doen, nu gepland. Voor 2013 zullen die drie vrijdagen vallen in de achtereenvolgende maanden januari, februari en maart. Er wordt gekeken of een (facultatief) bezoek aan een oosterse parochie mogelijk is. Precieze data van dit alles maken wij bekend na de zomer.

Foto's: 
- Oude muurschildering van Efrem de Syriër, een van de te lezen auteurs van het komende seizoen 2013.
- Het Didaskalíon bijeen in Kasteel Hernen op de laatste bijeenkomst van seizoen 2013.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI