Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Oecumene - kans van slagen II

Geert

In Friesland, Groningen en Drenthe is het vuur voor oecumene echt niet gedoofd. Op de tweede avond van de oecumene-cursus die door het bisdom Groningen-Leeuwarden werd aangeboden en plaatsvond in 't Skûtsje in Heerenveen ging het over de praktische mogelijkheden om aan de verbondenheid tussen christenen en kerken gestalte te geven.


In de afgelopen jaren is het me vaker overkomen dat een gesprek over de praktische mogelijkheden voor de oecumenische samenwerking, verzandt in een gesprek over wat allemaal niet mag. Zo niet in Heerenveen waar positieve en enthousiaste presentaties werden gegeven uit de oecumenische praktijk in het Noorden.

Vakantiepark Witterzomer 

Tom van der Wee vertelde het verhaal van de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer. Al 47 jaar worden oecumenische gezinsdiensten en pastorale zorg op het vakantiepark Witterzomer in Witten georganiseerd. De Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer is, namens zeven kerkgenootschappen uit Assen en Bovensmilde, verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten. Het bestuur van de stichting bestaat uit afgevaardigden van zeven kerken uit Assen en Bovensmilde, aangevuld met de directie van Witterzomer.
Van de zondag van Pasen tot en met de eerste zondag in september zijn er 21 oecumenische gezinsvieringen. Gasten uit verschillende kerkgemeenschappen, ieder met de eigen achtergrond, komen samen rond het Woord  om te zingen, te bidden, te overwegen. De vieringen vinden plaats in een aandachtsvolle en gemoedelijk sfeer, waardoor gasten uit alle windstreken zich thuis voelen. Zowel voorgangers als koren, korpsen, organisten, musici leveren hun bijdrage geheel belangeloos. 

Tsjerkepaad

Tsjerkenpaad

Bijzonder is het verhaal van ds. Gerrit Groenveld. Ongeveer tien jaar geleden startte hij met het initiatief Tsjerkepaad dat tot doel heeft de kerken in Friesland in de zomermaanden open te stellen. In het eerste jaar namen er 25 kerken aan deel. Inmiddels heeft Tjerkepaad zich over de heel provincie uitgebreid. Meer dan 250 kerken in Friesland zijn in de periode van begin juli tot begin september op zaterdagmiddag open. De laatste jaren zijn ca. 40.000 bezoekers. Ieder jaar wordt er een folder gemaakt met een overzicht van de deelnemende kerken, die bij VVV en bibliotheek verkrijgbaar is. De website www.tsjerkepaad.nl biedt uitvoerige informatie over alle activiteiten die in de diverse kerken worden georganiseerd in deze periode.

Provinciale kerkendag

Goede voorbeelden zijn aanstekelijk en bemoedigend. Ook in andere plaatsen in de noordelijke provincies zijn er vele voorbeelden van goede oecumenische samenwerking te vinden zowel op het terrein van gebed en eredienst als op het terrein van diaconie en getuigenis. Dat Fryslân voor oecumene in beweging wil blijven bleek wel uit de aankodiging van het voornemen om begin oktober in Heerenveen een provinciale kerkendag te organiseren. 

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI