Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Zondag voor de Oosterse Kerkenhierarchen

De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt elk jaar op de vijfde zondag van Pasen (de vierde zondag ná Pasen) het oosterse christendom onder de aandacht binnen de Katholieke Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene biedt parochies daarvoor een preekschets en een (digitale) poster aan. 

 

Zondag voor de Oosterse Kerken 2024: 'Vrucht dragen tussen de puinhopen'

ZOK_2024_poster_web.png

De kleine christelijke gemeenschap in Gaza staat zwaar onder druk en moet leven met oorlog en geweld. Daarbij levert ze een indrukwekkend getuigenis van hoop en vredelievendheid, zoals bijvoorbeeld bleek op Paaszondag. De pastoor van de katholieke parochie schreef voor Vatican Media: "We know that He loves those who seek Him with a sincere heart, and I am convinced that the majority of these blessed people in these lands do not desire, deep in their spirit, this war. They do not want it; in fact, they detest it. With hearts full of the joy of the Resurrection, and even amidst tribulation, our Catholic community in Gaza wishes you a happy Easter and thanks you for so many prayers and support." Laten we deze Zondag voor de Oosterse Kerken bidden met en voor de christenen in het Heilig Land, dat zij door hun geloof in de opstanding de hoop en liefde levend kunnen houden en tekenen van vrede blijven stellen. 

Lees meer...

Elkaar vasthouden op dezelfde weg - Zondag Oosterse Kerken 7 mei 2023

ZOK 2023 banner

"Elkaar vasthouden op dezelfde weg. Bidden met de Orthodoxe Kerken in Europa." Op zondag 7 mei 2023 bidden rooms-katholieke parochies in het bijzonder voor orthodoxe christenen in Europa. Zij zijn intern sterk verdeeld geraakt: elkaar vasthouden op de ene weg van het geloof is vaak lastig en lijkt soms onmogelijk. Als katholieken willen we solidair zijn met hen en hen vasthouden in gebed. Wij bieden een preekschets, voorbeden en een poster om op deze zondag aandacht te besteden aan de Orthodoxe Kerken in Europa.

De oorlog in Oekraïne doet de Europese ordening op zijn grondvesten schudden. Bijna niemand voorvoelde dat deze oorlog stond te gebeuren, hoewel voor velen de oorlog al ver voor 2022 een dagelijkse realiteit was. Een complicerende factor is bovendien dat het patriarchaat van Moskou de Russische agressie tegen Oekraïne steunt. Een gevolg daarvan is dat de verhoudingen binnen de orthodoxie in Europa onder grote spanning staan. Allereerst tussen de orthodoxe kerken van Oekraïne en Rusland, maar ook in breder verband verslechteren de verhoudingen tussen de autocefale kerken in Europa. De relatie tussen de patriarchaten van Moskou en Constantinopel was al gebrouilleerd in 2018 na de erkenning van de autocefalie van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne door patriarch Bartholomeus. Kerken in Europa, in het bijzonder Orthodoxe Kerken, staan voor de vraag wat gedaan kan en moet worden om recht en vrede in Europa te bevorderen. Op de Zondag voor de Oosterse Kerken staan we stil bij nood van Oekraïne dat lijdt onder de agressie van Rusland en bij de opdracht van christenen en kerken om vredestichters te zijn. Bovenal daarbij de oproep om alle orthodoxe christenen in gebed vast te houden.

Lees meer...

Eenheid in Verscheidenheid - Oosterse Katholieke Kerken - 15 mei 2022

Afbeelding1De Oosterse Katholieke Kerken zijn in het verleden voortgekomen uit deelunies met de Rooms-katholieke Kerk. Bekend is de Unie van Brest-Litovsk (1596) waaruit de Oekraiens-Katholieke Kerk is voortgekomen. Ook in het Midden-Oosten zijn diverse unies met Rome tot stand gekomen. De Maronieten (Libanon) herstelden de band met Rome rond 1200. Vanaf de 16e eeuw ontstaan er in Oost-Europa, India en in het Midden-Oosten diverse met Rome geünieerde kerken.

Lees meer...

Adel Nassief, icoonschilder

282878 4555402838340 2126317675 nOp 20 maart jl. ontvingen we van het Koptische aartbisdom in Nederland het droevige bericht dat icoonschilder Adel Nassief op vrijdag 19 maart als gevolg van het Coronavirus is overleden. We zijn diep geschokt door dit bericht en wensen de nabestaanden van Adel Nassief en de Koptische gemeenschap veel sterkte toe en bidden dat deze bijzondere kunstenaar mag binnengaan in de vrede van de Verrezen Heer. 

Adel Nassief is Koptisch-orthodox icoonschilder. Hij is niet onbekend met Nederland, want hij heeft op verschillende plaatsen in ons land geschilderd. De icoon van Antonius de Grote uit de Koptische kerk te Amsterdam, die op de poster van de Zondag voor de Oosterse Kerken 2021 staat, is van zijn hand. In dit interview maken we nader kennis met Adel Nassief.

Lees meer...

Religieus leven in Oost en West. Antonius als bezieler

Antonius de Grote 195x300De Zondag voor de Oosterse Kerken op 2 mei 2020 heeft als motto 'Religieus leven in Oost en West, Antonius als bezieler.'
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem. Zo lag hij aan de oorsprong van het gemeenschappelijke monastieke leven. Antonius werd bekend als de vader van het religieuze leven.

Lees meer...

De weg naar het licht

Anastasis fresco Chora Church Istanbul resolutie kleinIn het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een christen gelooft dat het leven met God sterker is dan de dood en dat er toekomst is, zelfs door ondergang en duisternis heen. De verrijzenis van Jezus uit de doden houdt voor ieder van ons een belofte in. De vruchten van het leven met Christus worden nu reeds in het concrete leven zichtbaar. Maar het perspectief reikt verder tot aan de opstanding uit de doden en het komen van het Koninkrijk van God, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Deze afbeelding die we ook voor de digitale poster gebruiken komt uit de Chora Kerk in Istanboel. De foto is gemaakt door Tîll Niermann (Wikimedia Commons)

Lees meer...

God verheerlijken in liturgie en leven

Ooosterse Kerken 2019 214x300Op de Vijfde Zondag van Pasen, 19 mei 2019, wordt in Nederlandse parochies de Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden. Motto van deze bijzondere zondag is: God verheerlijken in liturgie en leven. Uitgangspunt is dat het Bijbelse begrip van verheerlijken en het liturgische begrip 'verheerlijken' op elkaar betrokken zijn.

Lees meer...

29 april 2018 - «BLIJF IN MIJ, ZOALS IK IN U!» - Eucharistie in de Oosterse Kerken

Ooosterse Kerken 2018 289x400De sacramenten nemen ook en vooral in het oosters christendom een belangrijke plaats in. Ze zijn het werk van de H. Geest – de Geest van de Verrezene – binnen de geloofsgemeenschap en binnen het persoonlijke leven van de gelovige. ‘Wij hebben het ware licht gezien, de hemelse Geest ontvangen…’, zingt de Orthodoxe liturgie in een danklied na het ontvangen van de Communie. Zo zijn wij met Christus verbonden. ‘Blijf in Mij, zoals Ik in u!’, nodigt Hij ons uit in het Evangelie (Joh 15: 4).

Lees meer...

14 mei 2017 Iconen - 'In mensengezichten kijkt Gij ons aan'

248px Spas vsederzhitel sinay lichtVeel mensen hebben iets met iconen. Ze oefenen een grote aantrekkingskracht uit: op gelovigen én niet-gelovigen. Vanwege hun schoonheid en hoge graad van artisticiteit. Blijft staan natuurlijk dat iconen bedoeld zijn als religieuze beeltenissen. We ontmoeten er de wereld van onze oosterse medechristenen, onder wie de iconen tot bloei kwamen. Maar iconen zijn allang niet meer beperkt tot de Oosters-orthodoxe Kerk. Vanwege hun bijzondere zeggingskracht hebben ze ook ruimschoots de weg gevonden naar de harten én kerken van westerse katholieken en protestanten.

Lees meer...

Unieke uitgave voor parochies: magazine Oosterse Kerken

Zondag Oosterse Kerken 2016

In Rooms Katholieke parochies wordt jaarlijks op de vijfde zondag van Pasen aandacht gevraagd voor Oosterse christenen: de zondag voor de Oosterse kerken. Dit jaar wordt met een speciaal magazine het Oosters christendom extra voor het voetlicht gebracht. Alle parochies in het land ontvingen enkele exemplaren. Voor parochies is ook een korte beschouwing over de Bijbelteksten beschikbaar op basis van de drie schriftlezingen en een voorbede.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI