Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Zondag voor de Oosterse Kerken – 29 april 2018

Zondag voor de Oosterse Kerkenhierarchen

De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt elk jaar op de vijfde zondag van Pasen (de vierde zondag ná Pasen) het oosterse christendom onder de aandacht binnen de Katholieke Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt ieder jaar het materiaal voor de parochies. U treft hier informatie en materiaal aan vanaf 2001.

Aan de Zondag voor de Oosterse Kerken is ieder jaar een inzamelingsactie verbonden voor een specifiek project. In 2013 was dat het project 'Syrische vluchtelingen Mardin' in Syrië. Ook dit jaar vraagt de verenging aandacht voor de situatie in Syrië. De opbrengsten van de inzamelingsactie worden dit jaar besteedt aan de Hulpactie Caritas Syrië. 

29 april 2018 - «BLIJF IN MIJ, ZOALS IK IN U!» - Eucharistie in de Oosterse Kerken

Ooosterse Kerken 2018 289x400De sacramenten nemen ook en vooral in het oosters christendom een belangrijke plaats in. Ze zijn het werk van de H. Geest – de Geest van de Verrezene – binnen de geloofsgemeenschap en binnen het persoonlijke leven van de gelovige. ‘Wij hebben het ware licht gezien, de hemelse Geest ontvangen…’, zingt de Orthodoxe liturgie in een danklied na het ontvangen van de Communie. Zo zijn wij met Christus verbonden. ‘Blijf in Mij, zoals Ik in u!’, nodigt Hij ons uit in het Evangelie (Joh 15: 4).

Lees meer...

14 mei 2017 Iconen - 'In mensengezichten kijkt Gij ons aan'

248px Spas vsederzhitel sinay lichtVeel mensen hebben iets met iconen. Ze oefenen een grote aantrekkingskracht uit: op gelovigen én niet-gelovigen. Vanwege hun schoonheid en hoge graad van artisticiteit. Blijft staan natuurlijk dat iconen bedoeld zijn als religieuze beeltenissen. We ontmoeten er de wereld van onze oosterse medechristenen, onder wie de iconen tot bloei kwamen. Maar iconen zijn allang niet meer beperkt tot de Oosters-orthodoxe Kerk. Vanwege hun bijzondere zeggingskracht hebben ze ook ruimschoots de weg gevonden naar de harten én kerken van westerse katholieken en protestanten.

Lees meer...

Unieke uitgave voor parochies: magazine Oosterse Kerken

Magazine cover paus en patriarchIn Rooms Katholieke parochies wordt jaarlijks op de vijfde zondag van Pasen aandacht gevraagd voor Oosterse christenen: de zondag voor de Oosterse kerken. Dit jaar wordt met een speciaal magazine het Oosters christendom extra voor het voetlicht gebracht. Alle parochies in het land ontvingen enkele exemplaren. Voor parochies is ook een korte beschouwing over de Bijbelteksten beschikbaar op basis van de drie schriftlezingen en een voorbede.

Lees meer...

'Houd elkaar vast als leerlingen in geloof, hoop en liefde' - Zondag Oosterse Kerken 2016

Bisschop 300x200In Christus is een nieuwe toekomst geopend, waaraan wij persoonlijk en als geloofsgemeenschap deel mogen hebben. De bijbellezingen op de vijfde zondag van Pasen getuigen daarvan. Op deze zondag wordt in katholieke parochies aandacht gevraagd voor de hoop en de nood van de Kerk in Syrië en Irak. Christenen in Syrië en Irak lezen op deze zondag dezelfde teksten. Mgr. dr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en referent namens de Bisschoppenconferentie voor Oecumene en Oosterse Kerken schreef een korte beschouwing over de bijbelteksten op basis van de drie schriftlezing en maakte een voorbede.

Lees meer...

Preeksuggesties Zondag Oosterse Kerken

campagne logo syrie en irak 200x191Op de Vijfde Zondag van Pasen wordt in de r.k. parochies van Nederland ook de Zondag voor de Oosterse Kerken gevierd. Dit jaar valt deze zondag op 24 april. Hierbij de preeksuggesties voor deze zondag.

Lees meer...

24 april 2016 - Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Met de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak willen Kerken en organisaties in Nederland de nood en de hoop van christenen in deze landen voor het voetlicht van de Nederlandse bevolking brengen. Alle lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland steunen deze campagne. Ook de Konferentie van Religieuzen en organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie, Kerk in Actie en Open Doors. Op de vijfde zondag van Pasen wordt in de katholieke parochies ieder jaar aandacht gevraagd voor de Oosterse Kerken. Dit keer richten we ons op de dramatische situatie van alle kerkgemeenschappen en minderheden in deze landen. We vragen op deze zondag uw gebed en steun voor de christenen in Syrië, Irak en de omringende landen. 

Lees meer...

Zondag Oosterse Kerken: Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Peter and Andrew Icon 255x349Op zondag 3 mei a.s., Vijfde Zondag van Pasen, wordt de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden in de Rooms-katholieke Kerk van Nederland. Dit jaar 2015 is de titel van de zondag: "Oecumenisch Patriarchaat. De Orthodoxe Kerk van Constantinopel".

De zogeheten oecumenisch patriarch, in de huidige persoon van Zijne Alheiligheid Bartholomeos I, is geregeld in het nieuws: de ontmoetingen met paus Franciscus in Rome en Istanboel, de recente aanwezigheid bij het Oud-katholieke Jubileum te Utrecht, et cetera, zijn hier goede voorbeelden van.

Lees meer...

18 mei 2014 - Hulpactie Caritas Syrië

detail poster ZOK-2014 453x640Al drie jaar duurt de oorlog in Syrië. De media hebben de afgelopen weken uitvoerig aandacht besteed aan de immense en desastreuze gevolgen. Volgens de laatste cijfers zijn er al meer dan 130.000 doden gevallen. Het aantal vluchtelingen binnen en buiten Syrië wordt geschat op ruim 9 miljoen mensen. In aansluiting op onze actie van vorig jaar vragen we ook dit jaar uw gebed en steun voor Syrië. Dit jaar is de vereniging een hulpactie gestart voor het belangrijke werk van Caritas Midden Oosten. Met name op de Zondag voor de Oosterse Kerken vragen we uw steun voor de opbouw van Caritas Syrië.

Lees meer...

28 april 2013 - Christenen van Syrië

Themazondag Oosterse Kerken 

3eating in the dinnig roomwebJaarlijks wordt op de vijfde zondag van Pasen aandacht gevraagd voor de Oosterse christenen. Zoals we vorig jaar al hebben aangekondigd, is met ingang van dit jaar de collecte in de parochies op deze zondag komen te vervallen. Het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene hecht er aan om binnen haar mogelijkheden aandacht te blijven vragen voor de bijzondere positie van de Oosterse christenen. Daarom willen we op de vijfde zondag van Pasen een themazondag Oosterse Kerken blijven organiseren.

Lees meer...

6 mei 2012 - Russisch-Orthodox: Een traditie in omvorming

Een traditie in omvorming

Bij de voorbereiding van het materiaal voor deze Zondag voor de Oosterse Kerken hebben we ons laten leiden door de icoon van de Transfiguratie. Deze icoon verbeeldt de omvorming tot een nieuw leven dat ons beloofd is. De Russische Orthodoxie heeft een traditie in omvorming.

Lees meer...


19
jan
Huize Mariënkroon Nieuwkuijk
Studiemiddag in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen De kerken en geloofsgemeenschappen staan

08
feb
St. Janscentrum, 's-Hertogenbosch
Op het feest van St. Jozef, 19 maart jl., verscheen de apostolische brief van paus Franciscus “Gaudete
Laatste lezersreacties:

 • Marja Kamp zei Meer
  Ja, het meisjeskoor in Salisbury heeft inmiddels een evenwaardige positie in vergelijking met 'the... 5 dagen geleden
 • Klazien de Vries zei Meer
  Mooi! Is er nog steeds een meisjeskoor in Salisbury en zijn er elders in Engeland nu ook zingende... 5 dagen geleden
 • Marja Kamp zei Meer
  It is definitely the Girl Choristers singing the Hymn, not the Boy Choristers. 2 weken geleden
 • Marja Kamp zei Meer
  Bij het muziekfragment staat dat het gezongen zou zijn door de Boy Choristers maar het zijn toch... 2 weken geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI