Willibrordzondag 2014 - Kerk, 'n Weg te gaan

poster WZ 2014 246x250Willibrordzondag valt dit jaar op het feest van de kerkwijdiging van St. van Lateranen, de hoofdkerk van het bisdom Rome waarmee alle lokale katholieke kerken in eenheid verbonden zijn. In de oecumenische beweging wordt met vasthoudendheid en ijver gezocht naar een gemeenschappelijk verstaan van wezen en zending van de Kerk. Een gemeenschappelijke visie is van groot betekenis op de weg naar het herstel van volledige kerkgemeenschap. Dankzij de oecumenische dialogen zijn we heel eind op deze weg gevorderd. Maar we zijn er nog niet. Het thema van Willibrordzondag "Kerk, 'n Weg te gaan" sluit aan bij deze gezamenlijke zoektocht van christenen naar een gezamenlijke visie op de Kerk. Tegelijkertijd drukt het de dynamiek uit van de Kerk als Gods volk onderweg.

poster WZ 2014 177x250De preekschets en de voorbede voor Willibrordzondag zijn dit jaar geschreven door Henk van Doorn, priester van het aartsbisdom Utrecht en voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Tevens schreef hij een korte bijdrage die als introductie op het thema in het parochieblad kan worden opgenomen.

Voor de poster van Willibrordzondag die begin oktober naar alle parochie zal worden gestuurd, hebben we gebruikt die Jan Maasen, medewerker van het bisdom Rotterdam, maakte tijdens Northern Cross pilgrimage in Noord Engeland die jaarlijks in de Goede Week wordt gehouden. Volgend jaar voor de 40e keer. Over zijn ervaringen schreef Jan Maasen een bijdrage voor het communicatieblad Overeen dat ook begin oktober uitkomt.

De nieuwe oecumenische tekst over de Kerk is beschikbaar op deze site. Samen met het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit organiseert de vereniging vanaf het najaar van 2014 verschillende bijeenkomsten rond dit belangrijke document. Het doel van deze bijeenkomsten is niet alleen om de inhoud van dit document bekend te maken, maar ook om er met elkaar over in gesprek te gaan en reacties te verzamelen. Meer informatie over tijden en plaatsen volgt t.z.t op deze site.

Op Willibrordzondag wordt in de Nederlandse parochies gecollecteerd voor het oecumenisch werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.