Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boodschappers van Vreugde - Willibrordzondag

Vereniging
poster_klein
Datum: zo 7 nov 2021 00:00 - 23:59

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evangelie weer naar boven. 

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

Op 15 oktober organiseert de KVO samen met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een Webinar over dit thema met sprekers uit verschillende kerken. Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische opdracht: we mogen het samen doen en daarbij kunnen we veel van elkaar leren. 

Preekschets en voorbede 

Feestdag H. Willibrord lezingen: Jesaja 52,7-10 Ps. 96 Hebr. 13,7-9a.15-17a Mc. 16,15-20 of Mt. 28,16-20

(wordt gepubliceerd rond 1 september 2021)

Katholieke Vereniging voor Oecumene

De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor de oecumenische samenwerking in Nederland. De vereniging wordt gedragen door de katholieke gemeenschap, is een adviesorgaan van de Bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de bevordering van plaatselijke oecumenische samenwerking. De vereniging bevordert de oecumenische samenwerking door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening. De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken en is namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Nederland. Om het werk van de vereniging mogelijk te maken stelde de Bisschoppenconferentie in 1949 de Willibrordzondagcollecte in. Van harte aanbevolen!

 

Telefoon
0737370026
Email
Website

 

Alle datums


 • zo 7 nov 2021 00:00 - 23:59

Laatste lezersreacties:

 • Johan Juurlink zei Meer
  Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 1 week geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
 • Marianne Komen zei Meer
  Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI