Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Christenen in het Midden-Oosten 

Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom. Vanaf de 1e eeuw van onze jaartelling is het christelijk geloof vanuit Jeruzalem en Damascus in alle windstreken verkondigd. De kerken in de landen van het Midden-Oosten zelf hebben door de eeuwen heen vanuit een minderheidspositie een belangrijke rol gespeeld in hun samenleving en cultuur. De laatste decennia is hun positie meer en meer onder druk komen te staan. In deze rubriek publiceren we artikelen over de situatie van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten die we langs verschillende kanalen ontvangen.

Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191De oorlog in Syrië en Irak is uitgelopen op een humanitaire ramp. Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom organiseren kerken en christelijke organisaties van 1 februari tot 1 juni de campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden. Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak, Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren. Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden daarom op om mee te doen aan de campagne, en hun bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites en social media. Ook kunnen zij gebruik maken van hun contacten met overheid en media.

Doet u mee? Laat ook uw bezorgdheid horen over de situatie van christenen in Syrië en Irak!

Peiling naar betrokkenheid bij de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191De centrale doelstelling van de campagne 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak' is om een breed publiek te informeren over de nood en de hoop van de kerken in deze door oorlog geteisterde landen. Onderdeel van deze campagne is een peiling naar de betrokkenheid van Nederlanders bij de situatie van de kerken in Syrië en Irak. Kerk in Actie heeft daartoe een vragenlijst samengesteld. Kerken en organisaties die samenwerken in het kader van deze campagne roepen mensen op mee te doen met de peiling die te vinden is op de website http://hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl. Deze peiling vindt plaats in de maand februari.

Lees meer...

Unieke coalitie steunt Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Kerken, christelijke en algemene organisaties in Nederland slaan de handen ineen in een unieke coalitie, die campagne voert onder het motto: ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. Zij reageren daarmee op de immense humanitaire ramp die plaatsvindt in Syrië en Irak. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Mensen die het vege lijf willen redden slaan op de vlucht. Een eeuwenoude cultuur op de plek waar de historische wortels van het christendom liggen wordt uitgewist.

Lees meer...

New parish in the Antiochian Diaspora

KhamisAboena Basilios Khamis is een jonge priester uit Syrië die onlangs is aangesteld als pastor voor de Grieks-orthodoxen uit Syrië en Libanon in ons land. Het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Antiochië, ook wel Antiocheens-orthodox of Roem-orthodox genoemd, is de grootste kerk van Syrië. Was er voor de oorlog in Syrië maar een handjevol gelovigen van hen is ons land, sinds vluchtelingen vanuit Syrië ook naar Nederland trokken, is de gemeenschap beduidend in omvang gegroeid. Met een dito groei aan pastorale en organisatorische uitdagingen! Aboena Basilios is ze samen met zijn medegelovigen moedig aangegaan en doet daarvan hieronder in het Engels verslag.

Lees meer...

Ze vallen niet op

Roel BoschZe vallen niet op. Spreken Nederlands, werken bij een gewone werkgever, of zijn een eigen bedrijfje gestart. Een echtpaar runt een snackbar in een dorp, een vrouw werkt in de thuiszorg, een man is ingenieur milieuveiligheid, iemand werkt op het gemeentehuis van een grote stad, weer een ander coördineert taken bij een grote aannemer.

Lees meer...

Vluchtelingenkamp Markaz Shabab (Jeugdcentrum) - Erbil (Irak) december 2015

 

IMG 3067 2Yosé Höhne-Sparborth is na een jaar opnieuw in Irak. Ze brengt de kerstperiode door bij de chaldeeuwse (katholieke) gemeenschap in Erbil en Kirkuk en houdt een blog bij over haar ervaringen dat we hier graag publiceren.  

Om 16.00 uur houdt zuster Habiba een vespergebed met een groep vrouwen, dominicaanse leken zegt ze. Ze bidden den Dominicaanse vesper van de vrijdag. Jawel. Ze hebben inmiddels ook een mooie map waarin de gebeden gekopieerd zijn, met Fra Angelico voorop. Er is meer veranderd in dit kamp sinds ik er verleden jaar was.

Lees meer...

'Voor mijn ontvoerders voel ik niets dan medelijden'

wilbert‘Alles leek er op dat ik twee opties had: bekering tot de islam of onthoofding... Dankzij het gebed en dankzij de psalmen vond ik een rust die mij niet meer verliet. Ook dacht ik vaak aan de woorden van Jezus in het Evangelie naar Mattheüs: “bid voor wie u vervolgen”.’

Dit is het getuigenis van de Syrisch-katholieke priester Jacques Mourad. Begin dit jaar woonde hij nog in het Mar Elianklooster vlakbij het Syrische dorp Qaryatayn. In de afgelopen jaren ontving het klooster vele vluchtelingen, christenen en moslims. Op 21 mei werd Mourad ontvoerd door gemaskerde ISIS-strijders. Bijna vijf maanden bracht hij door in gevangenschap, voornamelijk in de stad Raqqa. Onlangs vertelde hij zijn verhaal in het Libanese dagblad L’Orient Le Jour (30 november 2015). Ik vat het interview hieronder samen.

Lees meer...

Christenvluchtelingen uit Syrië

logo1De heer Mender Koure woont in Arnhem, maar komt oorspronkelijk uit het Noord-oosten van Syrië. Hij is Syrisch-katholiek. Syrisch-katholieken spreken vaak nog de Syrische taal. De Syrische taal is een vorm van het Aramees. Dat is de taal die Jezus gesproken heeft. De Syrisch-katholieke kerk volgt de Antiocheense liturgie en zij erkennen de Paus als hoofd.

Lees meer...

De Syrisch-orthodoxe gelovige traditie in Nederland. Gewoonten, gebruiken, spiritualiteit

AcisDe Syrisch-orthodoxe Kerk is de erfgename van de in Antiochië door St. Petrus gestichte kerk. Petrus, één van de twaalf apostelen van Jezus Christus, wordt beschouwd als de eerste patriarch onder het patriarchaat van Antiochië. Het zijn de woorden van Jezus in het Evangelie: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen’ (Mattheüs 16:18) waardoor de Syrische kerk bestempeld kan worden als de eerste, heilige, universele en apostolische Kerk van het christendom.

Lees meer...

Christenen van Syrië - Een inleiding (deel 2)

Leo0webDit artikel is een onderdeel van een reeks artikelen over de situatie van Syrische christenen in Syrië en Nederland. In twee bijdragen in deze reeks biedt Leo van Leijsen een inleiding op de christenen van Syrië. Hij ging in Deel I in op de betekenis van Syrië voor zijn persoonlijk leven en op het oosters christendom van Syrië. In het nu volgende Deel II behandelt hij Kerk en overheid in Syrië en Syrië en zijn gefnuikte ‘Arabische Lente’.

Lees meer...

Christenen van Syrië - Een inleiding (deel 1)

Leo0webDit artikel is een onderdeel van een reeks artikelen over de situatie van Syrische christenen in Syrië en Nederland. Het eerste artikel in deze reeks is van de hand van Abraham Beth Arsan. Hij vraagt hulp en steun voor de christenen in Irak en Syrië. In de volgende twee bijdragen in deze reeks, in feite een dubbelartikel, biedt Leo van Leijsen een inleiding op de christenen van Syrië. Hij gaat in dit eerste deel in op de betekenis van Syrië voor zijn persoonlijk leven en op het oosters christendom van Syrië. De volgende keer behandelt hij Kerk en overheid in Syrië en Syrië en de Arabische Lente (Deel II).

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI