Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Christenen in het Midden-Oosten 

Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom. Vanaf de 1e eeuw van onze jaartelling is het christelijk geloof vanuit Jeruzalem en Damascus in alle windstreken verkondigd. De kerken in de landen van het Midden-Oosten zelf hebben door de eeuwen heen vanuit een minderheidspositie een belangrijke rol gespeeld in hun samenleving en cultuur. De laatste decennia is hun positie meer en meer onder druk komen te staan. In deze rubriek publiceren we artikelen over de situatie van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten die we langs verschillende kanalen ontvangen.

Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191De oorlog in Syrië en Irak is uitgelopen op een humanitaire ramp. Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom organiseren kerken en christelijke organisaties van 1 februari tot 1 juni de campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden. Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak, Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren. Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden daarom op om mee te doen aan de campagne, en hun bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites en social media. Ook kunnen zij gebruik maken van hun contacten met overheid en media.

Doet u mee? Laat ook uw bezorgdheid horen over de situatie van christenen in Syrië en Irak!

Wat kan en dient het Westen te doen ter ondersteuning van de christelijke presentie in het Midden Oosten?

IMG 5455 290x300Op initiatief van de Konrad Adenauer Stiftung vond op 9 en 10 april in Berlijn een kleine conferentie plaats over de vraag wat het Westen kan en zou moeten doen ter ondersteuning van de christelijke presentie in het Midden Oosten. Ik was voor deze bijeenkomst uitgenodigd om te vertellen hoe dit onderwerp in Nederland ligt en wat er op dit gebied gebeurt. Voor mij was het een goede aanleiding om gedachten over het verloop van de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak op papier te zetten. Hieronder de tekst van mijn inleiding.

Lees meer...

Presentatiemiddag 'Hoop voor de Kerk in Syrië & Irak'

logo CAMPAGNEOp donderdagmiddag 2 juni vindt in Den Bosch in het Franciscushuis een presentatiemiddag plaats in het kader van de campagne 'Hoop voor de Kerk in Syrië & Irak'. Deze open presentatiemiddag wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen i.s.m. de Katholieke Vereniging voor Oecumene en is bedoeld, behalve voor religieuzen, voor alle geïnteresseerden. Eenieder is welkom!

Lees meer...

Bericht uit Damascus over het werk van Caritas Syria

IMG 8405Dr. Oliver Mϋller en Christoph Klitsch-Ott van de internationale afdeling van Caritas Duitsland waren onlangs op werkbezoek in Damascus om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van het werk van Caritas Syria. Aan het einde van het bezoek doen ze vanuit Damascus verslag. Ze zijn erg onder de indruk en doen de oproep aan katholieken in Duitsland om het werk van Caritas Syria te blijven steunen. Hun bericht werd door Caritas Syria op de facebookpagina gedeeld dat we op deze website graag doorgeven. 

Lees meer...

24 april 2016 - Zondag Oosterse Kerken Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Met de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak willen Kerken en organisaties in Nederland de nood en de hoop van christenen in deze landen voor het voetlicht van de Nederlandse bevolking brengen. Alle lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland steunen deze campagne. Ook de Konferentie van Religieuzen en organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie, Kerk in Actie en Open Doors. Op de vijfde zondag van Pasen wordt in de katholieke parochies ieder jaar aandacht gevraagd voor de Oosterse Kerken. Dit keer richten we ons op de dramatische situatie van alle kerkgemeenschappen en minderheden in deze landen. We vragen op deze zondag uw gebed en steun voor de christenen in Syrië, Irak en de omringende landen.  Lees meer

'Tot nu toe wil het Westen geen vrede in Syrië'

 

campagne logo syrie en irak 200x191Een uitgeput land waar de bevolking inmiddels alle hoop heeft verloren. Dat is het Syrië dat mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo. Mgr. Antoine Audo sj. vertelt over het lijden van het Syrische volk in de bijna vijf jaar dat de crisis nu duurt. Lijden dat steeds meer Syriërs ertoe brengt te emigreren. Onder hen duizenden en duizenden christenen. Zo veel dat zelfs in Aleppo, ooit een van de grootste christelijke centra in Syrië, nog maar een derde van het aantal christenen is overgebleven ten opzichte van de situatie voor 2011.

Lees meer...

Basisinformatie over de kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Onderstaand vindt u een overzicht van artikelen, rapporten, bolgs, etc., waarin basisinformatie wordt aangeboden over de kerk in Syrië en Irak. Het betreft artikelen die speciaal zijn geselecteerd voor de campagne 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak' die eerder werden opgenomen op de websites van de participerende organisaties.

Lees meer...

Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak - Toolkit voor parochies en gemeenten (update)

campagne logo syrie en irak 200x191Van februari tot juni loopt de campagne 'Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak'. het initiatief wordt breed gesteund door kerken en organisaties. Parochies en gemeenten kunnen op diverse manieren mee doen aan deze campagne: door in preek en voorbede aandacht te schenken aan de Kerk in Syrië en Irak, door een bijeenkomst te organiseren of een inzamelingsactie. Hieronder vindt u een aantal suggesties waar gebruik van gemaakt kan worden als u mee wilt doen met deze campagne.

Lees meer...

Peiling naar betrokkenheid bij de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191De centrale doelstelling van de campagne 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak' is om een breed publiek te informeren over de nood en de hoop van de kerken in deze door oorlog geteisterde landen. Onderdeel van deze campagne is een peiling naar de betrokkenheid van Nederlanders bij de situatie van de kerken in Syrië en Irak. Kerk in Actie heeft daartoe een vragenlijst samengesteld. Kerken en organisaties die samenwerken in het kader van deze campagne roepen mensen op mee te doen met de peiling die te vinden is op de website https://hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl. Deze peiling vindt plaats in de maand februari.

Lees meer...

Unieke coalitie steunt Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Kerken, christelijke en algemene organisaties in Nederland slaan de handen ineen in een unieke coalitie, die campagne voert onder het motto: ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. Zij reageren daarmee op de immense humanitaire ramp die plaatsvindt in Syrië en Irak. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Mensen die het vege lijf willen redden slaan op de vlucht. Een eeuwenoude cultuur op de plek waar de historische wortels van het christendom liggen wordt uitgewist.

Lees meer...


19
jan
Huize Mariënkroon Nieuwkuijk
Studiemiddag in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen De kerken en geloofsgemeenschappen staan

08
feb
St. Janscentrum, 's-Hertogenbosch
Op het feest van St. Jozef, 19 maart jl., verscheen de apostolische brief van paus Franciscus “Gaudete

16
feb
Ieder jaar organiseren de episcopale kerken een landelijke ontmoetingsdag. Deze vindt dit jaar plaats op

22
mrt
Janskerk
Het klooster Mar Musa nam in Syrië tot het uitbreken van de oorlog (2011) een bijzondere plaats in. Hier

07
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2019 is er een zomercursus “oud-katholieke
Laatste lezersreacties:

 • Stieneke zei Meer
  Wat een mooi en rijk artikel over een getormenteerd leven. Met een schitterend en aangrijpend muziekfragment! 1 week geleden
 • Sophie Bloemert zei Meer
  Mooi, dat de biografie van Dr Visser 't Hooft, op deze website zo'n uitgebreide, positieve recensie... 2 weken geleden
 • Marja Kamp zei Meer
  Fijn om te horen, Hanneke en voor jou ook mooie dagen. 4 weken geleden
 • Hanneke zei Meer
  Bedankt voor dit mooie artikel en de muziek! Fijne Kerstdagen. 4 weken geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI