Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Gebed en vasten voor vrede in het Midden-Oosten

paus-boodschapDe Katholieke Kerk in Nederland sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus voor gebed om vrede in het Midden-Oosten en reikt hiervoor twee voorbeden aan.

"Oorlog leidt tot oorlog, geweld tot geweld." In scherpe bewoording heeft paus Franciscus uiting gegeven aan zijn pijn en bezorgdheid met betrekking tot het conflict in Syrië en hij vraagt de betrokken partijen en de internationale gemeenschap voort te gaan op de weg van de onderhandelingen.

De Heilige Vader deed dat zondag tijdens het Angelusgebed om 12.00 uur op het Sint Pietersplein, in aanwezigheid van duizenden gelovigen. Paus Franciscus veroordeelde met de grootst mogelijke klem de inzet van chemische wapens.

De paus kondigde een speciale vasten- en gebedsdag af op zaterdag 7 september van 19.00 uur tot 24.00 uur. Op het Sint Pietersplein zullen katholieken en niet-katholieken zich dan verzamelen, in gebed om vrede en in een geest van boetedoening. Franciscus roept alle lokale kerken op zich bij dit gebed aan te sluiten, in de hoop dat de mensheid "deze gebaren van vrede ziet en de woorden van hoop en vrede hoort". Niet alleen met betrekking tot Syrië, maar ten aanzien van elke situatie van conflict en geweld in de wereld.

Vasten en gebed

De paus vraagt om te vasten en te bidden. Daarover zegt de Catechismus: "het zijn uitdrukkingen van onze bekering in onze relatie tot onszelf, tot God en tot de anderen" (CKK 1434).

Paus Franciscus herhaalde dat de oplossing van het conflict aan de onderhandelingstafel moet worden gevonden. "Het is niet een cultuur van confrontatie noch een cultuur van conflict die harmonie binnen en tussen de volkeren brengt, maar eerder een cultuur van ontmoeting en een cultuur van dialoog. Dat is de enige weg naar vrede."

Voorbeden

Dat God, die heeft gezegd
dat zij die vrede brengen
Zijn kinderen worden genoemd,.
ons de bereidheid geeft om
zonder ophouden te werken voor de gerechtigheid,
die alleen de waarborg is
voor een duurzame en waarachtige vrede
Laat ons bidden.

Dat God, die als een vader zorgt voor ons,
ons in vrede één gezin laat vormen
en altijd in een geest van broederschap
verenigd laat zijn.
Laat ons bidden

(Uit: Katholiek Gebedenboek p. 1300, Uitgeverij Tabor)

(Bron: www.rkkerk.nl)

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI