Christenen in het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom. Vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling is het christelijk geloof vanuit Jeruzalem en Damascus in alle windstreken verkondigd. De kerken in de landen van het Midden-Oosten zelf hebben door de eeuwen heen vanuit een minderheidspositie een belangrijke rol gespeeld in hun samenleving en cultuur. De laatste decennia is hun positie meer en meer onder druk komen te staan. In deze rubriek publiceren we artikelen over de situatie van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten die we langs verschillende kanalen ontvangen.

Yasmin Haidar gesneden

Een brug naar de veiligheid

Yasmin Haidar heeft een mooi boekje geschreven over hoe ze eens in Syrië leefde en nu in Nederland woont. Yasmin Haidar vertelt haar relaas op een onderhoudende manier. Het boekje is prettig leesbaar. Het bestaat uit verhalen die zijn geschreven en afzonderlijk gepubliceerd (in het tijdschrift Vrouwen voor Vrede) tussen...
Verder lezen
DSC01180 1024x683

Syrië – spiegel van menselijkheid

Op vrijdag 22 februari jl. hield mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo in Syrië, in de Mozes en Aäronkerk van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam een lezing over de situatie van de kerk in Syrië tijdens de oorlog en de hoop op vrede. Na afloop van de...
Verder lezen
MgrYousif01bd

Christenen in Irak – blijven of vertrekken?

Het is belangrijk om de voornaamste uitdagingen van onze tijd te overdenken, vooral in onze streek van het Midden Oosten. Het kan helpen om de enorme vraagstukken te verklaren die ons sinds tientallen jaren beroeren, maar vooral sinds 2003, het jaar van de Amerikaanse inval en de val van het...
Verder lezen
logo CAMPAGNE

Utrecht voert adventsactie voor Kirkuk

Gelovig Utrecht heeft, mede vanuit de campagne „Hoop voor christenen in Syrië en Irak” besloten om met Kirkuk een wat langduriger band op te bouwen. In juli was Yousif Thomas Mirkis, bisschop van Kirkuk, op bezoek in Utrecht. Diverse geloofsgemeenschappen houden hun adventsactie voor het grote vluchtelingenproject rondom nu 400...
Verder lezen
curialogo web edited edited

Het Midden-Oosten: zoeken naar het Woord

Afgelopen maandag 25 juli deed het generalaat van de jezuïeten te Rome aan al de hogere oversten van deze orde een schrijven uitgaan waarbij ze een tekst van juni jl. presenteerden met reflecties aangaande het Midden-Oosten.
Verder lezen
logo CAMPAGNE

Verslag Info-middag KNR over christenen Syrië en Irak

Net voor de afsluitende viering op 4 juni jl. in Amsterdam van de publiciteitscampagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ hield de Konferentie Nederlandse Religieuzen, zelf een van de participanten van deze campagne, op donderdag 2 juni een informatiemiddag over het thema.
Verder lezen
campagne logo syrie en irak 200x191

Kerken tot politiek: Kom op voor vrijheid van godsdienst en bescherming van minderheden in Syrië en Irak

Kerken, kerkelijke instanties en christelijke organisaties in Nederland – waarvan velen verenigd zijn in de Raad van Kerken en in Missie Nederland – maken zich ernstig zorgen over de situatie van christenen en andere minderheden in Syrië en Irak. Dit zijn gemeenschappen die al vele eeuwen lang een wezenlijk deel...
Verder lezen
kleinen foto aartsbisschop edited 289x300

‘Oosterse christenen beleven grote spanningen, soms zelfs martelaarschap’

Tijdens de Oecumenische viering, zaterdagmiddag 4 juni, ter afsluiting van de publiciteitscampagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ (februari-begin juni 2016) in de Syrisch-orthodoxe Moeder Godskerk aan de Keizersgracht te Amsterdam sprak de Syrisch-orthodox aartsbisschop van Nederland, Mor Polycarpus, de homilie uit.
Verder lezen
Dall Oglio

Uit liefde voor de islam; In het voetspoor van de in Syrië vermiste jezuïet Paolo dall ‘Oglio

Het verhaal van de vermoorde monniken van Tibhirine 20 jaar geleden kennen we allemaal. De moord op de jezuïet Frans van der Lugt maakt diepe indruk tot op de dag van vandaag. Maar wie kent Paolo Dall’Oglio? Dall’Oglio, ook een jezuïet, is sinds 2013 vermist in Syrië. Hij zette zich...
Verder lezen
logo CAMPAGNE

Nederlander weet weinig van christenvervolging

Slechts 26 procent van de Nederlanders weet dat er een grote christenvervolging plaatsvindt in Syrië en Irak. Van de kerkelijk betrokken christenen in Nederland ligt dat percentage twee keer zo hoog. Kerkelijk betrokken mensen voelen zich dan ook sterker geraakt door de dalende populatie van christenen in veel landen in...
Verder lezen
campagne logo syrie en irak 200x191

Slotmanifestatie ‘Hoop voor de Kerk in Syrië & Irak’, 4 juni

Op zaterdagmiddag 4 juni a.s. om 15 uur vindt in Amsterdam een oecumenische viering plaats als afsluiting van de publiekscampagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië & Irak’ .
Verder lezen
kail ellisvillanova edu

Wat kan het Westen doen voor christenen in het Midden-Oosten?

Onlangs vond in Berlijn bij de Konrad Adenauer Stichting een kleine conferentie plaats over de vraag wat het Westen kan doen voor de blijvende aanwezigheid van christenen in het Midden Oosten. Een van de deelnemers aan de conferentie was dr. Kail Ellis o.s.a., hoogleraar politieke wetenschappen en gespecialiseerd in de geschiedenis...
Verder lezen
1 2 3 7