Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

In gesprek met Mor Polycarpus – recensie

omslag polycarpusSyrische-orthodoxe christenen uit Oost-Turkije vonden in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Nederland een nieuw thuis. Met hen kwam de Syrisch-orthodoxe Kerk van het patriarchaat van Antiochië in Nederland. Mor Polycarpus Augin Aydin (1971) is sinds 2007 de aartsbisschop van deze bloeiende kerkgemeenschap. Hij woont in het Sint-Efrem klooster in Glane bij Enschede.

Zendingswetenschapper en em. missie-predikant dr. Jaap van Slageren en syrische-orthodoxe theologe Salaam Somi maakten op basis van zes persoonlijke gesprekken met Mor Polycarpus een mooi en toegankelijk boek over diverse aspecten van het Syrisch-orthodoxe geloof. Momenteel zijn er 20.000 tot 25.000 Syrisch-orthodoxen in Nederland.

Van Slageren en Somi nemen de lezer mee het klooster in. Ieder hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de sfeer die de auteur bij aankomst aantreft. Er wordt iets verteld over het jaargetijde en het weer, over de werkzaamheden die rondom het klooster uitgevoerd worden en over de mensen die hem ontvangen. Zo neemt de auteur de lezer bij de hand.

Sint-Efremklooster

omslag polycarpusIn het gesprek met Mor Polycarpus komt een veelheid van onderwerpen aan bod. Het eerste gesprek gaat over de komst van Syrisch-orthodoxen naar Nederland en over de betekenis van aartsbisschop Mor Julius Jeshu’ Çi¢ek, die het klooster in 1981 kocht en de basis heeft gelegd voor de organisatie van de Syrisch-orthodoxe Kerk in Nederland. Mor Polycarpus had een goede band met zijn voorganger. Hij leerde het klooster al in het begin van de jaren negentig als student en pelgrim kennen om er na het overlijden van Mor Julius Çi¢ek in 2007 als monnik, bisschop en geleerde op het gebied Syrisch-orthodoxe liturgie en spiritualiteit terug te keren.

Mor Polycarpus hoopt dat het klooster kan uitgroeien tot een centrum voor studie en bezinning op de eerste plaats voor de Syrisch-orthodoxe gemeenschap, de jongeren in het bijzonder, maar ook voor christenen van andere kerken. Mor Polycarpus onderhoudt contacten met veel collega-wetenschappers en kenners van de Syrische tradities die hem bij de ontwikkeling van het centrum en de uitgave van boeken steunen. Het klooster heeft een eigen uitgeverij en een grote bibliotheek.

Liturgie

Zoals in elk klooster draait ook in Glane het leven om de liturgie. Van Slageren en Somi gaan uitvoerig in op de viering van de grote feesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Ook de plaats van de Bijbel, de viering van de sacramenten doopsel en eucharistie en de wijding van monniken en priesters komen aan de orde.

In dit boek gaat het ook over de plaats van de Syrisch-orthodoxe Kerk in de moderne samenleving, de relatie tot islam en jodendom en tot de andere kerken. In Mor Polycarpus heeft de Syrisch-orthodoxe Kerk een aartsbisschop die gelooft in dialoog en verdraagzaamheid, die de oecumenische samenwerking zeer is toegedaan en die vertrouwen heeft dat de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland echt haar thuis gevonden heeft.

Jaap van Slageren en Salaam Somi, In gesprek met Mor Polycarpus, Aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland, Bar ‘Ebroyo Press 2018, ISBN 978-90-5047-075-9, € 19,95

 

Volledige Agenda > 

24
jan
Doopsgezinde Kerk Den Haag
Recent verscheen de goed ontvangen biografie Johannes Willebrands. Een leven in gesprek bij uitgeverij

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

  • kapelaandejong@gmail... zei Meer
    Goed initiatief, maar ik schrik van hoe commercieel de presentatie is (op Engelse sites heb je... 3 dagen geleden
  • Everard de Jong zei Meer
    Kan niet wachten er in te gaan lezen! Dank voor de heldere beschrijving! vrijdag 27 november 2020
  • Siem zei Meer
    Ik ga dit boekje bestellen. vrijdag 06 november 2020
  • Geert van Dartel zei Meer
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI