De theologische achtergronden en praktische kaders voor het oecumenisch commitment van de Rooms-katholieke kerk. Dat is in een notendop de inhoud van het Oecumenisch Directorium, het belangrijkste referentiepunt voor het werk van de vereniging. Al vroeg na het concilie opgesteld kreeg het in 1993 een grondige update. In 2020 publiceerde onze vereniging een nieuwe Nederlandse vertaling, om de oecumene in Nederland een impuls te geven.

Dialoog

De heruitgave van het Oecumenisch Directorium was deel van het project Katholieke Kerk als partner in dialoog. Wereldwijd is de Katholieke Kerk vanaf de jaren zestig tot nu toe een groot voorstander van het voeren van de dialoog. Paus Paulus VI schreef er met Ecclesiam suam (1964) een belangrijke encycliek over die doorgetrokken wordt tot en met de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. Wij verzorgen lezingen, workshops en cursussen om pastorale teams, bisdomstaven en andere geïnteresseerden handvatten te geven voor de omgang met alledaagse en bijzondere oecumenische situaties. Het Directorium is hier gratis digitaal beschikbaar en een gedrukte versie kan voor € 7,- (exclusief verzendkosten) bij ons besteld worden. Het telt 144 pagina’s.