Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Boodschapper

van Vreugde

WILLIBRORDZONDAG

7 NOVEMBER 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Southern Cathedrals Festival 2019 – Chichester Cathedral

chichester 19th centuryGedurende de voorbereidingen in de aanloop naar opnieuw vijf dagen kerkmuziek van het allerhoogste niveau, heb ik me een beetje te veel laten meeslepen door de romantiek van 19de eeuwse beelden.  Niet handig. In mijn groteske naïviteit had ik gehoopt dat de beelden van de Chichester Cathedral nog een heel klein beetje overeen kwamen met die uit 1833.

Toen ik op dinsdag 16 juli oog in oog kwam te staan met de kathedraal, bleek de realiteit nogal schokkend. Ik heb sowieso een hekel aan plastic verpakkingen maar een hele kathedraal verpakt in plastic? Een groot scherm er omheen met de tekst: “What’s happening here?”

Whats happening here crop

 Chichester Cathedral

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dak van de kathedraal is niet zo maar een dak. Het wordt beschreven als “The least spoiled and most important roof in the kingdom.” Dat is nogal wat. De originele  Middeleeuwse houten constructie is nog in tact, maar het koperen overspansel is aan lekkage onderhevig. Over 5 jaar moet het klaar zijn. Kosten: 5 miljoen pond (gaat zonder twijfel veel meer kosten en veel langer duren).

Chichester

 

 

Enfin, vanuit het raam van mijn hotelkamer zag het er zó uit en kon ik net doen alsof er niks aan de hand was. Ik houd erg van architectuur en mijn  oog wilde ook wel wat, maar daar kwam ik natuurlijk niet voor.  

Snel naar binnen dan maar, het interieur is onaangetast. En morgen komen ze weer binnen in processie: de koren van de drie zuidelijke kathedralen, Chichester, Salisbury en Winchester. Dan kan het grote genieten beginnen. 

 

 

 

Een voorproefje:

Ik heb ze zo diep in mijn hart: de Psalmen van David.

Psalm 144 Van David

Geprezen zij de HEER, mijn rots,
die mijn handen oefent voor de strijd,
die mijn vingers schoolt voor het gevecht,
mijn beschermer, mijn vesting,
de burcht die mij veiligheid biedt,
het schild waarachter ik schuil,
hij die volken aan mij onderwerpt.
HEER, wat is de mens dat u om hem geeft,
de sterveling dat u aan hem denkt?
Een mens is vluchtig als een ademtocht,
zijn dagen glijden als een schaduw weg.
HEER, schuif uw hemel open en daal af,
raak de bergen aan zodat ze roken.
Werp uw bliksem, sla de volken uiteen,
schiet uw pijlen en verdrijf hen.
Reik mij uw hand van omhoog,
bevrijd mij, ontruk mij aan de woeste wateren,
aan de greep van vreemdelingen
die leugens spreken met hun mond,
bedrog verbergen in hun handen.
Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God,
voor u spelen op de tiensnarige harp,
want u brengt koningen redding,
u hebt David, uw dienaar, bevrijd.
Bevrijd ook mij van het moordende zwaard,
ontruk mij aan de greep van vreemdelingen
die leugens spreken met hun mond,
bedrog verbergen in hun handen.
Onze zonen zijn als jonge planten,
n hun jeugd met liefde verzorgd,
onze dochters als de hoekzuilen
van een paleis, zo sierlijk gesneden,
onze schuren gevuld,
van voorraad en voedsel voorzien,
onze schapen en geiten, met duizenden,
met tienduizenden op onze velden,
onze kudden doorvoed,
geen inval, geen uittocht,
geen weeklacht op onze pleinen.
Gelukkig het volk dat zo mag leven,
gelukkig het volk dat de HEER als God heeft.

(Vertaling NBV  - Nederlands Bijbelgenootschap)

Volledige Agenda > 

21
okt
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

05
nov
Jozefkerk Oss
De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 5

05
nov
Jozefkerk Oss
Op 15 november 2021 gaat onze stafmedewerker Oosterse Kerken. drs. Leo van Leijsen, met welverdiend

07
nov
Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige

18
nov
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

 

 

Laatste lezersreacties:

Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI