Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

Onderzoek kennis & betrokkenheid kerk Syrië en Irak  >>

Christenen in het Midden-Oosten 

Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom. Vanaf de 1e eeuw van onze jaartelling is het christelijk geloof vanuit Jeruzalem en Damascus in alle windstreken verkondigd. De kerken in de landen van het Midden-Oosten zelf hebben door de eeuwen heen vanuit een minderheidspositie een belangrijke rol gespeeld in hun samenleving en cultuur. De laatste decennia is hun positie meer en meer onder druk komen te staan. In deze rubriek publiceren we artikelen over de situatie van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten die we langs verschillende kanalen ontvangen.

Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191De oorlog in Syrië en Irak is uitgelopen op een humanitaire ramp. Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom organiseren kerken en christelijke organisaties van 1 februari tot 1 juni de campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden. Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak, Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren. Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden daarom op om mee te doen aan de campagne, en hun bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites en social media. Ook kunnen zij gebruik maken van hun contacten met overheid en media.

Doet u mee? Laat ook uw bezorgdheid horen over de situatie van christenen in Syrië en Irak!

Uit liefde voor de islam; In het voetspoor van de in Syrië vermiste jezuïet Paolo dall ‘Oglio

Dall OglioHet verhaal van de vermoorde monniken van Tibhirine 20 jaar geleden kennen we allemaal. De moord op de jezuïet Frans van der Lugt maakt diepe indruk tot op de dag van vandaag. Maar wie kent Paolo Dall'Oglio? Dall’Oglio, ook een jezuïet, is sinds 2013 vermist in Syrië. Hij zette zich onvermoeibaar in voor de dialoog tussen christenen en moslims, vanaf 1992 vanuit zijn woestijnklooster Mar Moussa in Syrië. Velen vonden er inspiratie tijdens hun culturele en spirituele zoektocht. De van oorsprong Italiaanse religieus is hartstochtelijk christen en voelde zich als jonge religieus al aangetrokken tot de Islam. Een ‘dubbel toebehoren’ noemt hij het.

Lees meer...

Nederlander weet weinig van christenvervolging

logo CAMPAGNESlechts 26 procent van de Nederlanders weet dat er een grote christenvervolging plaatsvindt in Syrië en Irak. Van de kerkelijk betrokken christenen in Nederland ligt dat percentage twee keer zo hoog. Kerkelijk betrokken mensen voelen zich dan ook sterker geraakt door de dalende populatie van christenen in veel landen in het Midden-Oosten. Leden van Oosterse en Oriëntaalse kerken (orthodoxen) kennen in dezen de meeste compassie.

Lees meer...

Wat kan het Westen doen voor christenen in het Midden-Oosten?

kail ellisvillanova eduOnlangs vond in Berlijn bij de Konrad Adenauer Stichting een kleine conferentie plaats over de vraag wat het Westen kan doen voor de blijvende aanwezigheid van christenen in het Midden Oosten. Een van de deelnemers aan de conferentie was dr. Kail Ellis o.s.a., hoogleraar politieke wetenschappen en gespecialiseerd in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Met zijn toestemming publiceren we hieronder zijn bijdrage aan de conferentie in Berlijn over de vraag wat de Europese Unie en de Verenigde Staten in politiek opzicht kunnen doen ter ondersteuning van de blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten.

Lees meer...

Wat kan en dient het Westen te doen ter ondersteuning van de christelijke presentie in het Midden Oosten?

IMG 5455 290x300Op initiatief van de Konrad Adenauer Stiftung vond op 9 en 10 april in Berlijn een kleine conferentie plaats over de vraag wat het Westen kan en zou moeten doen ter ondersteuning van de christelijke presentie in het Midden Oosten. Ik was voor deze bijeenkomst uitgenodigd om te vertellen hoe dit onderwerp in Nederland ligt en wat er op dit gebied gebeurt. Voor mij was het een goede aanleiding om gedachten over het verloop van de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak op papier te zetten. Hieronder de tekst van mijn inleiding.

Lees meer...

Presentatiemiddag 'Hoop voor de Kerk in Syrië & Irak'

logo CAMPAGNEOp donderdagmiddag 2 juni vindt in Den Bosch in het Franciscushuis een presentatiemiddag plaats in het kader van de campagne 'Hoop voor de Kerk in Syrië & Irak'. Deze open presentatiemiddag wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen i.s.m. de Katholieke Vereniging voor Oecumene en is bedoeld, behalve voor religieuzen, voor alle geïnteresseerden. Eenieder is welkom!

Lees meer...

Bericht uit Damascus over het werk van Caritas Syria

IMG 8405Dr. Oliver Mϋller en Christoph Klitsch-Ott van de internationale afdeling van Caritas Duitsland waren onlangs op werkbezoek in Damascus om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van het werk van Caritas Syria. Aan het einde van het bezoek doen ze vanuit Damascus verslag. Ze zijn erg onder de indruk en doen de oproep aan katholieken in Duitsland om het werk van Caritas Syria te blijven steunen. Hun bericht werd door Caritas Syria op de facebookpagina gedeeld dat we op deze website graag doorgeven. 

Lees meer...

24 april 2016 - Zondag Oosterse Kerken Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Met de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak willen Kerken en organisaties in Nederland de nood en de hoop van christenen in deze landen voor het voetlicht van de Nederlandse bevolking brengen. Alle lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland steunen deze campagne. Ook de Konferentie van Religieuzen en organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie, Kerk in Actie en Open Doors. Op de vijfde zondag van Pasen wordt in de katholieke parochies ieder jaar aandacht gevraagd voor de Oosterse Kerken. Dit keer richten we ons op de dramatische situatie van alle kerkgemeenschappen en minderheden in deze landen. We vragen op deze zondag uw gebed en steun voor de christenen in Syrië, Irak en de omringende landen.  Lees meer

'Tot nu toe wil het Westen geen vrede in Syrië'

 

campagne logo syrie en irak 200x191Een uitgeput land waar de bevolking inmiddels alle hoop heeft verloren. Dat is het Syrië dat mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo. Mgr. Antoine Audo sj. vertelt over het lijden van het Syrische volk in de bijna vijf jaar dat de crisis nu duurt. Lijden dat steeds meer Syriërs ertoe brengt te emigreren. Onder hen duizenden en duizenden christenen. Zo veel dat zelfs in Aleppo, ooit een van de grootste christelijke centra in Syrië, nog maar een derde van het aantal christenen is overgebleven ten opzichte van de situatie voor 2011.

Lees meer...


02
juni
Op donderdagmiddag 2 juni vindt in Den Bosch in het Franciscushuis een presentatiemiddag plaats in het kader van de campagne 'Hoop voor de Kerk in Syrië & Irak' van de Raad van Kerken. Deze

04
juni
Moeder Godskerk in Amsterdam
Op zaterdag 4 juni wordt in Amsterdam de slotbijeenkomst van de campagne 'Hoop voor de Kerk in Syrië en

03
juli
Campus Universiteit Utrecht
The course offers an introduction to Old Catholic theology in an ecumenical context. Old Catholic theology
Laatste lezersreacties:

 • Herman van Bemmel zei Meer
  Heel moedig van die beide wethouders uit Dokkum (een moordstad ! ) om aanwezig te zijn op deze... 2 weken geleden
 • Gied ten Berge zei Meer
  Van Iersel op zijn best. Twintig jaar geleden is het alweer dat de laatste Bisschoppelijke... zondag 27 maart 2016
 • Dries Fidder zei Meer
  Als voorzitter van een conf vereniging binnen de N-H-Kerk ben ik diep getroffen door het lezen van... zaterdag 27 februari 2016
 • John Wernert zei Meer
  Beste pater Johan, zou graag nog eens contact met je willen hebben, je hebt Piet spijkers en mij... woensdag 27 januari 2016

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI