Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof 2005-3

Jaargang 52 Nummer 3

Bij deze Pokrof-editie leven we in de Pinkstertijd, de tijd dat we gedenken dat de Geest zich over vele volkeren en talen verspreidde. Dit keer komen in Pokrof vooral oosterse christenen zelf aan het woord. Vader Igor Kalpakovski uit Skopje vertelt over zijn Macedonisch-orthodoxe Kerk, waarbij hij de huidige situatie ervan beschrijft, maar ook haar belangrijke plaats in het verleden belicht. Daarnaast publiceren wij een interview met de Assyrisch-apostolische christen, M. Youel, die oorspronkelijk uit Irak afkomstig is, maar nu in Nederland woont. Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal voelen we iets na van de wederwaardigheden van de Assyrische christenen in de afgelopen decennia. Bisschop Tadros uit Egypte informeert ons over de Koptisch-orthodoxe Kerk en de plaats van de diaconie daarin. Bisschop Tadros is hoofd van de Koptische sociale instelling DSSA. Tot slot schrijft Joachim Persoon, oriëntalist en zelf gelovige van een oriëntaals-orthodoxe Kerk, over het monnikendom in de Malankaarse Orthodoxe Kerk van India.

Speciaal in dit nummer een interview met pater Antonie Vriens, emeritus-voorganger van de Byzantijnse liturgie en voormalig redactielid van ons tijdschrift, die onlangs afscheid nam van het voorgaan in de liturgie. Hij deelt in dit vraaggesprek met de lezers van Pokrof zijn ervaringen met de Byzantijns-Slavische traditie, die hij zich de laatste kleine 40 jaar mocht eigen maken en doorgeven. Midden in deze editie laten Victoria van Aalst en Annette Rijtma de icoon van de Nederdaling van de Geest als het ware aan het woord. Deze Pinkstertijd voert ons tegelijkertijd de zomer in. Velen zullen op vakantie andere volkeren en talen opzoeken. Wellicht ontmoet u ook zelf op reis oosterse christenen.

We wensen u een zonnige zomertijd toe en een goede vakantie.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI