Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof 2005-1

Jaargang 52 Nummer 1

Van de redactie Met het wegvallen van de liturgische kalender, zoals deze vele jaren op de binnenkant van de omslag werd afgedrukt, hebben wij een nieuwe invulling gezocht voor de ontstane ruimte. Met ingang van dit nummer wordt er én een inhoudsopgave toegevoegd aan Pokrof én een ‘van de redactie’. Eerder zou dit ten koste zijn gegaan van de lengte van de artikelen en de inhoud. Om het verdwijnen van de liturgische kalender op te vangen opent dit nummer met een artikel van Johan Meijer over de verschillende kerkelijke kalenders. Hij geeft in zijn artikel ook aan welke internetsites geraadpleegd kunnen worden.De oud-redactiesecretaris van Pokrof verzorgde de kalender al de jaren dat hij werd gepubliceerd.
Frans Hoppenbrouwers schrijft over de verhouding van kerk en staat in Wit-Rusland. De auteur is studiesecretaris bij de stichting Communicantes. Hij maakte verschillende reizen naar OostEuropa. Daarna laten we de actualiteit een moment los voor een achtergrondartikel over het christendom in Eritrea en een artikel over de icoon van de Opdracht in de Tempel. Pagina 14 tot en met 17 staan weer in het teken van actualiteiten. Pax Christi reisde met een groep pelgrims naar Bethlehem. Pokrof interviewde reisleider Gied ten Berge. Dit nummer sluit af met een artikel over het eurazisme in Rusland. “Een grondvraag van het Russische wijsgerige denken - wie zijn wij? - is al van belang sedert de eerste confrontatie met het Westen,” schrijft Dolf Bruinsma. De vraag is opnieuw actueel geworden na 1991.

Het begin van het nieuwe jaar en een nieuwe jaargang is een ideale gelegenheid om vrienden of kennissen een Pokrof cadeau te doen. U kunt een gratis kennismakingsnummer laten verzenden via het Pokrofsecretariaat: T 073 6136471, 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI