Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Online doorstart Pokrof

Na 68 jaar komt er een einde aan het gedrukte tijdschrift Pokrof. Het aantal abonnees is de laatste jaren steeds verder gedaald. Daarom heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene besloten om aan het einde van dit jaar met de gedrukte uitgave van Pokrof te stoppen. Het nummer 5/2021 zal dan ook het laatste nummer in druk zijn. Hiermee eindigt ook uw abonnement op Pokrof.
Het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) zal in samenwerking met andere partners een doorstart van Pokrof maken.

Gedacht wordt aan een online platform met een eigen website en een reguliere nieuwsvoorziening over diverse aspecten van het leven van Oosterse christenen, kerken en culturen, in Nederland en wereldwijd. Deze website volgt voor het Nederlands taalgebied de voorbeelden die elders, bijvoorbeeld in Duitsland of in de Engelstalige wereld al een vaste plek hebben. Op deze website zullen ook de jaargangen van het tijdschrift Pokrof gepubliceerd worden. Op deze website zullen ook de jaargangen van het tijdschrift Pokrof gepubliceerd worden.

Voorbereidend werk is gedeeltelijk al gedaan, en de website gaat vermoedelijk in het voorjaar 2022 van start. Meer informatie over dit project is binnenkort te vinden op de website van het IvOC, op www.ru.nl/ivoc, en van de KVvO, op www.oecumene.nl.

Hebt u er bezwaar tegen dat uw naam en adresgegevens doorgegeven worden aan het Instituut voor Oosters Christendom? Mocht u bezwaar hebben, laat het dan weten aan .
Het IvOC zal u graag benaderen om u te informeren over de doorstart.

Als u anders vragen of voorstellen heeft, kunt u terecht bij prof. Alfons Brüning, IvOC Nijmegen, e-mail:

Een doorstart is echter alleen mogelijk als er voldoende financiële middelen beschikbaar komen.
U kunt de doorstart van Pokrof steunen met een bijdrage op giro 61 INGB 0005679145
(BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch, o.v.v. Doorstart Pokrof.

iovc

 

 

\

Lees de laatste honderd Pokrofs, vanaf 2001,hier in zijn geheel online !

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 2 dagen geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 5 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI