Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof 2021-5

Jaargang 68 Nummer 5

 "Voor u ligt het laatste nummer van het tijdschrift Pokrof, jaargang 68 nummer 5. We hebben dit keer voor een wat andere, meer persoonlijke vorm gekozen. De meeste leden van de redactie schrijven over een onderwerp dat hen bijzonder ter harte gaat. We vlammen nog een keer, kan je zeggen!" (Paul Baars, Van de redactie)

Dolf Bruinsma schrijft met 'Kerk en cultuur' een artikel over "wat voorlopige, niet zeer systematische, gedachten rondom de vraag: hoe verhouden zich kerk en cultuur?" Hij behandelt de literatuur, de muziek en het beeld.  Nick Pouls schrijft in 'Fascinatie voor Byzantium!' over middeleeuwse boeken in het Latijn met een Grieks tintje. Het gaat hierbij om de oorspronkelijk Griekse teksten van Griekse kerkvaders, vertaald in het Latijn. Hij geeft voorbeelden van hoe scribenten gebruik hebben gemaakt van Grieks schrift in hun Latijnse boeken. Paul Baars schrijft in 'De verborgen diversiteit van Rusland' over zijn kennismaking met de oosterse kerken sinds 1986 en hoe deze verliep via Rusland en de Russisch-orthodoxe Kerk in Pskov. 'De Drie Heilige Hiërarchen' van de hand van Leo van Leijsen handelt over hoe men tot een gemeenschappelijke viering van de kerkvaders Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog en Johannes Chrysostomus kwam op 30 januari. Bij deze 'meditatie' staat een icoon van de drie heiligen. Johan Meijer schrijft in 'Ontmoeting met het Geheim' hoe men de eucharistie volgens de Byzantijnse ritus, de Goddelijke Liturgie, kan vieren. In 'Gescheiden en nog lang niet verzoend' behandelt Geert van Dartel de etnische en religieuze verscheurdheid in de landen die eens het oud Joegoslavië uitmaakten. "Helaas moet gezegd dat het wederzijdse onbegrip en wantrouwen tussen orthodoxen en rooms-katholieken, maar ook tussen christenen en moslims nog lang niet overwonnen is."
Op p 23 wordt ingegaan op de online doorstart van Pokrof.

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI