Inspiratiedag 2023: Wees welkom!

2023 Inspiratiedag uitnodiging voor

Op vrijdag 3 november 2023 vindt in de St. Jozefkerk te Oss een inspiratiedag plaats. U bent van harte uitgenodigd! Lees hier alle informatie en meld u aan voor deze gratis dag.

De dag bestaat uit twee delen: de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de ochtend, en in de middag een inspirerend programma rond oecumene en synodaliteit. 

Programma:

11:00-14:00

– Algemene ledenvergadering
– lunch

14:00-17:00

– Lezing door vicaris Arjen Bultsma, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Groningen/Leeuwarden over de samenhang tussen synodaliteit en oecumene, met oog voor de meest recente ontwikkelingen

– Reisverslag: jongeren die mee waren naar het oecumenisch avondgebed TOGETHER in Rome, een idee van Taizé en een uitnodiging van Paus Franciscus, vertellen over hun ervaringen!

– Vesperviering: we bidden met Taizéliederen die ook op het Sint-Pietersplein in Rome klonken.

Aanmelden

Deelname aan de dag is gratis. U bent van harte uitgenodigd om een vrijwillige bijdrage te storten of ter plaatse aan te bieden om te zorgen dat de vereniging meer activiteiten kan aanbieden aan de jongeren die mee waren naar TOGETHER. Samen gaan we op zoek: hoe kunnen we in deze tijd de oecumene in Nederland stimuleren? 

U kunt zich aanmelden via deze link, of door een mail te sturen aan secretariaat@oecumene.nl, vermeldt daarbij uw naam, e-mailadres, en of u zich aanmeld voor de ALV met lunch, of voor de inspiratiemiddag, of voor beide!

We verwelkomen u gaag in Oss!

2023 Inspiratiedag uitnodiging achter