Gastcollege over vergeten oecumenische erfenis van G. C. Berkouwer

eduardo echeverria

GASTCOLLEGE VAN PROF. DR. EDUARDO ECHEVERRIA OP 19 MAART GAAT HELAAS NIET DOOR. HET ZAL WAARSCHIJNLIJK IN HET NAJAAR ALSNOG PLAATSVINDEN

De Amerikaanse theoloog Eduardo Echeverria geeft op 19 maart aan de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht een gastcollege over de vergeten oecumenische erfenis van de gereformeerde theoloog prof. dr. Gerrit Cornelis Berkouwer naar aanleiding van 50 jaar Tweede Vaticaans Concilie. Gerrit Cornelis Berkouwer (1903-1996) was één van de belangrijkste theologen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij was als waarnemer bij het concilie aanwezig.

In 1940 werd Berkouwer aan de Vrije Universiteit benoemd tot buitengewoon hoogleraar Nieuwere theologie. In 1945 werd hij gewoon hoogleraar. Zijn leeropdracht lag op het terrein van de systematische theologie. Zijn professoraat (tot 1973) is van grote betekenis geweest. Maar liefst 46 theologen van uiteenlopende signatuur zijn bij hem gepromoveerd.

Vaticanum IIBerkouwer

In zijn opvattingen over de Katholieke Kerk heeft prof. Berkouwer een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hierin speelde het Tweede Vaticaans Concilie een belangrijke rol. Berkouwer heeft als waarnemer alle zittingen van het Concilie bijgewoond. Hij werd uitgenodigd door mgr. Jo Willebrands, destijds secretaris van het Secretariaat voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid.

Eduardo Echeverria is hoogleraar filosofie en theologie aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS). Hij studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam (dissertatie in 1981) en theologie aan het Angelicum in Rome (licentiaat 2009). Echeverria heeft heeft zich als katholiek theoloog toegelegd op de bestudering van de recente protestantse theologie. Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Brill zijn boek Berkouwer and Catholicism: Disputed Questions.

De belangrijkste doelstelling van dit boek is het geven van een diepte-analyse van de theologie van Gerrit Cornelis Berkouwer, in het bijzonder de ontwikkeling van zijn relatie met het katholicisme tegen de achtergrond van het Tweede Vaticaans Concilie. Berkouwers zorgvuldig en genuanceerd onderzoek van de katholieke theologie biedt belangrijke aanknopingspunten voor de hedendaagse oecumenische theologie.

Praktische informatie

Eduardo Echeverria, The Forgotten Ecumenical Legacy of G.C. Berkouwer; On the occasion of the 50th Anniversary of Vatican II, 19 maart 2013, 11.30-13.00 uur, Nieuwe Gracht 65 Utrecht Het college wordt gegeven in het Engels en is vrij toegankelijk Het wordt georganiseerd door de Tilburg School of Theology (TST), Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Graag vooraf aanmelden via secretariaat@oecumene.nl