Interdiocesane website in Jaar van het Geloof

logo jaar van het geloof-rgb-web

De zeven Nederrlandse bisdommen hebben een website gelanceerd ter ondersteuning van de viering van het Jaar van het Geloof in ons land. Hierop is een overzicht te vinden van de vele activiteiten die in het hele land plaatsvinden in de komende maanden. 

Paus Benedictus XVI heeft een speciaal ‘Jaar van het Geloof’ aangekondigd. Dit jaar begon op 11 oktober 2012, op de 50ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. Op die datum was het ook 20 jaar geleden dat de Katechismus van de katholieke Kerk werd gepubliceerd. Het Jaar van het Geloof wordt afgesloten op 24 november 2013, op het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal.

Doelstelling

Wat wil de paus met dit Jaar van het Geloof? Hij schrijft daarover aan alle gelovigen in de brief Porta Fidei. Het Jaar van het Geloof is een oproep aan alle gelovigen om de kostbare gave van het geloof (opnieuw) te ontdekken en te delen met anderen. Niet voor niets heeft de paus dit Jaar van het Geloof afgekondigd tijdens het congres van nieuwe evangelisatie afgelopen oktober in Rome.

Vaticanum II en KKK

De paus roept op om in dit Jaar van het Geloof ook speciaal aandacht te besteden aan het Tweede Vaticaans Concilie en te groeien in een juist begrip van wat er op deze kerkvergadering (1962-1965) naar voren is gekomen. Ook roept hij op om de Katechismus van de katholieke Kerk(weer) te bestuderen en waar nodig meer toegankelijk te maken.