Societas oecumenica over de dialoog met de religies

societas oecumenica

Van 23 tot 28 augustus vindt in Belfast (Noord-Ierland) de 17e Academische Consultatie van de Societas Oecumenica plaats. De bijeenkomst gaat over de verhouding tussen oecumene en de dialoog tussen de religies. Ongeveer 60 theologen uit diverse Europese landen nemen er aan deel.

In het programma staan drie zaken centraal: een theologisch perspectief op het religieus pluralisme in Europa, benaderingen en methodes in de oecumenische dialoog en interreligieuze ontmoetingen en eenheid en veelheid temidden van omstreden identiteiten. 

De consultatie vindt plaats in de Fitzroy Presbytarian Church. In de tijd van de conflicten in Noord-Ierland onderhield deze gemeente een profetisch partnerschap met het redemptorische klooster in Belfast.