Egyptes nieuwe president en de christenen

Kopie van Mohamed Morsi cropped

Gisteren, zondag 24 juni tegen half vijf ‘s middags Egyptische tijd, werd bekend dat Mohammed Morsi tot de nieuwe president van Egypte is verkozen. Enkele zaken aan deze nieuwe president zijn bijzonder. Hij is de eerste democratisch gekozen president van Egypte, minstens sinds 1952 (anti-monarchistische coup van officieren, onder wie Nasser). Hij is ook de eerste islamistische president van het land. En zijn presidentiële ambt is door enkele maatregelen van de nog altijd machtige legerleiding onlangs danig uitgekleed. Voor de 10% Egyptische christenen, van wie de meesten lid zijn van de grote Koptisch-orthodoxe volkskerk, is Morsi zeker niet de gedroomde kandidaat. 


Rob Vreeken, correspondent te Cairo, schrijft in De Volkskrant van vandaag, maandag 25 juni: “Heel Egypte lijkt […] feest te vieren, zondagmiddag op het Tahrirplein, maar dat is gezichtsbedrog. Half Egypte viert feest, hooguit. De andere helft denkt er het zijne van.” Hoewel Vreeken het niet zegt, mogen we onder die andere helft gerust een groot deel van de Egyptische christenen rekenen.

Reserves

Toen begin vorig jaar de opstand uitbrak op hetzelfde Tahrirplein tegen toenmalig president Mubarak, hielden de christenen hun reserves. Men wist wat men had, niet wat men kreeg. Met name vreesde men in christelijke kring dat de verschillende soorten islamisten de opstand zouden kapen. Geleidelijkaan voegden niettemin ook Kopten zich bij het protest, maar de hoogste regionen van de kerkleiding bleven zich afzijdig houden. In de aanloop van de verkiezing van een nieuw parlement (onlangs door de militairen, de Hoge Raad der Strijdkrachten, als onwettig opheven) en van de nieuwe president (wiens ambt al bij voorbaat door de militatiren werd gekortwiekt), waren er óók christenen die openlijk te kennen gaven te gaan stemmen op de Vrijheid- en Rechtvaardigheidspartij, de politieke arm van de Moslim Broederschap. Maar bij de keuze van óf Mohammed Morsi óf Ahmed Shafiq zal toch menig christelijke stem  ongetwijfeld naar de laatste zijn gegaan, hoewel ook hij voor christenen zeker niet de gedroomde kandidaat moet zijn geweest, want laatste premier onder Mubarak en ex-generaal.

Nieuwe tijd

Niet alleen voor Egypte als geheel, maar heel in het bijzonder ook voor zijn christenen, breekt een nieuwe tijd aan. metr pachomius
Die zelfde tijd zal leren of het een goede tijd zal wordn. Morsi had al vóór zondag verklaard dat als hij president zou worden, zijn regeringsploeg christenen, vrouwen en niet-islamisten zou gaan bevatten. Volgens AFP zou Koptisch-orthodox metropoliet Pakhomious – plaatsvervanger van de in het voorjaar overleden Koptische paus Shenouda III – zondag reeds namens de Kerk de felicitaties hebben overgebracht aan de nieuwe president. Kees Hulsman, hoofdredacteur van Arab West Report, een Nederlander die lid is van de Koptisch-orthodoxe Kerk, jaren in Egypte heeft gewoond en er nog altijd vaak verblijft, reageert gematigd positief op de verkiezing van Morsi. Hij zegt dat inzet, niet angst de juiste respons is. Wel moeten de nieuwe islamistische leiders van Egypte de christelijke angsten serieus nemen. Hij somt zaken op die nodig de aandacht vragen: o.a. een betere regeling van de vaak conflictueuze bouw van kerken. En de garantie van echte godsdienstvrijheid voor zowel christenen als moslims op basis van volledige gelijkheid.

[Foto van president Morsi (boven) door: Jonathan Rashad.]