Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Eenheid in Verscheidenheid

Oosterse

Katholieke

Kerken

Zondag voor de Oosterse Kerken

15 mei 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Zand en stenen - Gedichtencyclus op weg naar Pasen

Zand en Stenen

De brute aanslagen op 7 januari 2015 in Parijs leidden in Frankrijk en wereldwijd tot een golf van verbijstering en protest. Op allerlei manieren hebben mensen dit protest individueel en gezamenlijk tot uitdrukking gebracht. Diaken Rob van Uden, tevens bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, koos een bijzondere vorm. Hij schreef bij de lezingen van de zondagen van de veertigdagentijd een cyclus van zeven gedichten. Ook ontwierp hij daarbij een symbolische schikking die in de veertigdagentijd geleidelijk kan worden opgebouwd. De publicatie Zand en Stenen bieden we aan als liturgisch project voor de komende veertigdagentijd op weg naar Pasen.

 

 

Liturgisch project

Zand en Stenen is een liturgisch project voor de veertigdagentijd en Pasen. Tijdens deze zondagen wordt een symbolische schikking opgebouwd. De elementen van de schikking zijn ontleend aan de lezingen en/of aan de liturgische teksten van de betreffende zondag.

De voorganger kan de kerkgangers attenderen op de symbolische schikking en sprekend over de gebruikte symbolen de thematiek van de zondag inleiden.

Wanneer de voorganger heel kort de lezingen aanduidt, kan hij afsluiten met het bijpassende gedicht. Er kan echter ook voor gekozen worden om het gedicht een plaats in de preek te geven, of juist aan het eind van de viering. Het is echter goed om duidelijk te maken dat het gedicht en de symbolische schikking bij elkaar horen.

Bij elke zondag is een gedicht geschreven dat bij de opening van de viering kan worden gelezen.

De gedichten

De zeven gedichten zijn geschreven in samenhang met de symbolische schikking en in samenhang met de lezingen van deze periode. De gedichten werden geschreven ná de aanslagen in Parijs van 7 januari 2015. In de gedichten zijn verwijzingen naar deze aanslagen, naar de reacties in Parijs en elders, naar de spotprenten.

De gedichten werden voor het eerst voorgedragen in de Bibliotheek van Breda op de Dag van de Poëzie, 29 januari 2015. Eind februari verschijnen de gedichten in het digitale tijdschrift Brabant Cultureel/literair, Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Literatuur (http://www.cubra.nl/specialebijdragen/BrabantCultureel/).

Publicatie

De gedichten publiceren we tegen de achtergrond van bewerkte foto's van de gebeurtenissen in Parijs. Daardoor wordt de dramatische lading van de gedichten versterkt.

In deze bijzondere uitgave zijn ook de Bijbelteksten van de zondagen van de veertigdagentijd integraal opgenomen. Daarbij is gebruik gemaakt van de NBV (2004).

In deze publicatie is onder de knop 'Opslaan' een A5-boekje te downloaden.

 

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI