Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Samen eten en eenheid beleven

Kerkenmaaltijd 235 285x300Vertegenwoordigers van vier verschillende Wijkse kerken hebben op donderdagavond 22 januari met succes een nieuwe vorm uitgeprobeerd om hun onderlinge eenheid te beleven en te bevorderen: samen eten.

Tussen de vijf gangen van het menu door werd gezongen, gesproken en gebeden. De onderlinge gesprekken waren direct al zeer geanimeerd en kregen extra diepgang door de gespreksvragen die twee aan twee werden besproken. Niemand zat naast mensen van zijn eigen kerk. Zo kreeg iedere deelnemer alle ruimte om naar een medechristen uit een andere kerk te luisteren en om het eigen verhaal te vertellen. Het thema was 'Dorst', waarbij uit de Bijbel werd gelezen over Jezus die aan iemand van buiten zijn eigen volk vertelde over levend water waardoor je nooit meer dorst zult krijgen. De gespreksvraag daarbij was of je weleens dorst hebt gehad naar dat levende water.

VoorbedeKerkenmaaltijd 230 uitsnede 300x210

Bij de vrij geformuleerde voorbeden ging de aandacht naar de vele mensen die in onze maatschappij in de knel zijn gekomen, naar een verder herstel van eenheid onder de christenen, naar de vele christenen die om hun geloof vervolgd worden en naar de eenheid onder alle mensen. Spontaan waren daarbij ook veel dankgebeden, want de dankbaarheid en het enthousiasme waren groot aan het eind van deze avond die om 18:30 uur was begonnen en geen vastgesteld eindtijdstip had. De laatste mensen verlieten pas rond 22:00 uur het Prinsenhuis naast de katholieke kerk. Deze maaltijd was daar zeer goed verzorgd door vrijwilligers die gewend zijn maandelijks een Prinsenhuismaaltijd te verzorgen voor mensen die alleen wonen en wel eens met anderen op een zondagmiddag gezellig willen eten.

Nieuwe wegen

Deze avond stond in het kader van de wereldwijde Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Katholieken en protestanten in Wijk bij Duurstede hebben in die week altijd op een zondagmorgen een gezamenlijke dienst. In het Beraad van kerken van Wijk bij Duurstede was vorig jaar de vraag gesteld of we niet meer gezamenlijk kunnen doen in die week van gebed. Daarop werd een werkgroep samengesteld met leidinggevenden uit baptistengemeente de Haven, de protestantse gemeente, de katholieke parochie en de hervormde gemeente. Vier kerken die het geloof in Christus en het gebed op heel verschillende manieren gestalte geven, maar die met succes gezocht hebben naar een nieuwe vorm om samen hun eenheid in Christus op bescheiden wijze te beleven en te bevorderen.

(Foto's: Jacob Visser)

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI