Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Oproep Katholieke Ordes in Heilig Land

20130208 beit jala 008 300x288Op 4 september 2014 heeft het Hooggerechtshof in Israel besloten dat het militaire beheer van de bezette gebieden een alternatief voorstellen voor het beoogde verloop van de muur in het dal van Cremisan, dat de beide kloosters aan de ‘Palestijnse’ kant van de muur houdt en ze niet van elkaar scheidt. Intussen heeft er op 30 november 2014 een nieuwe hoorzitting plaats gevonden. Hier volgen de posities, die de gezamenlijke Katholieke ordes in het Heilige Land bij deze nieuwe hoorzitting hebben ingenomen.

De gezamenlijke katholieke Ordes in het Heilige Land vrezen voor de nieuwe ontwikkelingen in het dal van Cremisan, waarover het definitieve oordeel nu elk moment verwacht wordt. De laatste hoorzitting op 30 november 2014 had tot doel om druk uit te oefenen op de bewoners een keuze te maken tussen twee alternatieven die allebei voor zowel de bevolking als voor de Salesianen onaanvaardbaar zijn.

Hoop op recht

De ACOHL (de Assemblee van Katholieke Ordes in het Heilige Land staat pal voor het bereiken van gerechtigheid in Cremisan en tegen de bouw van de scheidingsmuur, die inbreuk maakt op het internationale recht.

Eigenlijk is de muur die door Israël wordt gepland, niet bedoeld om veilige grenzen van voor 1967 te bereiken, maar om de nederzettingen, die illegaal op al eerder geconfisqueerd land zijn gebouwd te beschermen en de illegale nederzettingen in Gilo en Har Gilo uitbreidingsmogelijkheden te geven.

Tegelijkertijd neemt de muur van de christelijke gemeente in Beit Jala hun grondrechten en hun vrijheid af. ACOHL legt er de nadruk op, dat het confisqueren van land en het uitbreiden van nederzettingen de vrede in het gebied niet dient en waarschuwt voor een voortschrijdende emigratie van gemeenteleden uit Cremisan, waarvan de meeste christen zijn, als gevolg van de bouw van de scheidingsmuur.

ACOHL hoopt, dat het Israëlische Hooggerechtshof het verloop van de muur verandert en naar de ‘groene lijn’ opschuift.

Tenslotte verzoekt ACOHL de internationale gemeenschap onmiddellijk te handelen om de integriteit van het dal van Cremisan binnen het Palestijns gebied te beschermen en bidt ervoor, dat allen die macht en gezag hebben ontwaken en de waarde van gerechtigheid en vrede erkennen, die op wederzijds respect en internationaal recht berusten.

Bron: ACOHL, Heilig Land.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI