Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Community op het web

Hanneke Arts'De vereniging heeft in de toekomst zeker kansen, maar moet die in aansluiting op de behoeften die er zijn wel goed in kaart brengen.' Hanneke Arts van het bureau Webprofilering sprak op de jaarvergadering van de vereniging over de inspanningen in het voorbije jaar om met behulp van de website en de sociale media het draagvlak van de vereniging te verbreden en nieuwe leden en donateurs te werven.

'De vernieuwde website biedt alle technische mogelijkheden om de interactieve communicatie verder uit te bouwen zodat er een internet community ontstaat. Het aanbod aan items is op dit moment echter nog te schraal. Op de site dient meer content (inhoud) aangeboden te worden. Daarbij is belangrijk dat deze vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt gepresenteerd.' Als een goed voorbeeld noemde Hanneke Arts de bijdrage van Jakob van Wielink over de viering van de Byzantijnse liturgie, een artikel dat in enkele dagen honderden hits scoorde. Op de website kan ook een plaats ingericht worden voor interne communicatie van werkgroepen, leden en redacties. Een speerpunt in het werk van de vereniging zou kunnen zijn het faciliteren van oecumenische uitwisseling op een besloten gedeelte van de website.

Relatiebeheer

In opdracht van de vereniging en met steun van de commissie PIN van de Nederlandse relgieuzen heeft het bureau Webprofilering een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing en modernisering van de communicatie van de vereniging. De inzet is dat deze vernieuwing zal leiden tot nieuwe belangstelling en aanwas van het dalende leden en donateursbestand. Haar presentatie over het opbouwen van een community op het web sloot Hanneke Arts af met een advies:

 • 1. onderzoek in je eigen netwerk wat de behoeften zijn en waar de kansen liggen;
 • 2. wees bereid om voor de vernieuwing je eigen kennis in te zetten en je kennissen aan te spreken en
 • 3. maak in de organisatie iemand verantwoordelijk voor het relatiebeheer.

Hebt u ideeën voor onze site of wilt u op deze aanbevelingen reageren, maak dan gebruik van onderstaand reactieformulier. Wij horen graag van u!

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI