Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

‘Gewoon goddelijk’

openings kl P1010646 editedAfgelopen vrijdagmiddag 31 oktober hield prof dr H. E. Zorgdrager haar inaugurale rede aan de Protestantse Theologische Universiteit (PKN) te Amsterdam. De plechtigheid vond plaats in de aula aan de De Boelelaan 1105 (VU-gebouw). Heleen Zorgdrager is daar persoonlijk hoogleraar geworden voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies. Haar rede had de prikkelende titel Gewoon goddelijk. Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing.

Theosis, vergoddelijking, is een theologisch begrip dat met name in de oosterse kerken breed is uitgewerkt: ‘God is mens cortyege kl P1010643 editedgeworden, opdat de mens God worde’ (Sint-Athanasius de Grote, 4-de eeuw). Professor Zorgdrager is goed bekend met het oosters christendom. Ze doceerde, uitgezonden door Kerk en Actie, aan de Katholieke Universiteit van Oekraïne te Lwiw en publiceerde hierover in ons land, o.a. in Pokrof.

Weids

De druk bezochte rede was als een serieuze maar lichtvoetig ten gehore gebrachte partituur, door het aanwezige publiek beluisterd in aandachtige stilte, een 'muziekstuk' waarin veel registers werden open getrokken en menig geluid uit de theologie van heden en verleden stem kreeg. Oude kerkvaders, oosters-orthodoxe theologes uit de 20-ste eeuw, Maarten Luther, Johannes Calvijn en Karl Barth, feministische theologie en queer-theologie (theologie vanuit het perspectief van LHBT, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders), het getuigenis van een Oekraïense studente die op de barricades op Maidan stond, Finse lutherse en anglicaanse (Sarah Coakley, N.T. Wright) theologen passeerden de revue of werden genoemd. In een harmonie op deze middag die verrassend klonk voor zoveel ingebrachte diverse stemmen.  Dit alles ook in begrijpelijke taal, maar te weids om met een papier op schoot en een pen in de hand ter plekke te noteren. Gelukkig was daar na afloop de rede meteen als een klein boekje voorhanden en is hij voor de belangstellende ook te vinden op de website van de Protestantse Theologische Universiteit, zie link.

h zorgdrager kl P1010648 editedFeministisch-protestants én oecumenisch

‘Gewoon goddelijk. Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing’ is een goed en erudiet startschot voor Zorgdragers verdere onderzoek. Heleen Zorgdrager “wil […] verder werken aan een feministisch-protestantse doordenking van verlossing als theosis.” (Gewoon goddelijk, p 22).  Van haar is zeker in de toekomst nog meer aan moois voor de oecumenische theologie te verwachten.

 

 

 

 

In het eerste nummer van Pokrof 2015 dat eind janauari a.s. verschijnt, zal er inhoudelijk aandacht worden besteed aan de rede van prof Zorgdrager.

Foto's (L. van Leijsen):
- Prof dr Heleen Zorgdrager.
- Het cortège van hoogleraren neemt aan het begin van de academische zitting zijn plaats in.
- Prof Zorgdrager tijdens de inaugurale rede.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 dag geleden.
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 4 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI