Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

‘Gewoon goddelijk’

openings kl P1010646 editedAfgelopen vrijdagmiddag 31 oktober hield prof dr H. E. Zorgdrager haar inaugurale rede aan de Protestantse Theologische Universiteit (PKN) te Amsterdam. De plechtigheid vond plaats in de aula aan de De Boelelaan 1105 (VU-gebouw). Heleen Zorgdrager is daar persoonlijk hoogleraar geworden voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies. Haar rede had de prikkelende titel Gewoon goddelijk. Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing.

Theosis, vergoddelijking, is een theologisch begrip dat met name in de oosterse kerken breed is uitgewerkt: ‘God is mens cortyege kl P1010643 editedgeworden, opdat de mens God worde’ (Sint-Athanasius de Grote, 4-de eeuw). Professor Zorgdrager is goed bekend met het oosters christendom. Ze doceerde, uitgezonden door Kerk en Actie, aan de Katholieke Universiteit van Oekraïne te Lwiw en publiceerde hierover in ons land, o.a. in Pokrof.

Weids

De druk bezochte rede was als een serieuze maar lichtvoetig ten gehore gebrachte partituur, door het aanwezige publiek beluisterd in aandachtige stilte, een 'muziekstuk' waarin veel registers werden open getrokken en menig geluid uit de theologie van heden en verleden stem kreeg. Oude kerkvaders, oosters-orthodoxe theologes uit de 20-ste eeuw, Maarten Luther, Johannes Calvijn en Karl Barth, feministische theologie en queer-theologie (theologie vanuit het perspectief van LHBT, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders), het getuigenis van een Oekraïense studente die op de barricades op Maidan stond, Finse lutherse en anglicaanse (Sarah Coakley, N.T. Wright) theologen passeerden de revue of werden genoemd. In een harmonie op deze middag die verrassend klonk voor zoveel ingebrachte diverse stemmen.  Dit alles ook in begrijpelijke taal, maar te weids om met een papier op schoot en een pen in de hand ter plekke te noteren. Gelukkig was daar na afloop de rede meteen als een klein boekje voorhanden en is hij voor de belangstellende ook te vinden op de website van de Protestantse Theologische Universiteit, zie link.

h zorgdrager kl P1010648 editedFeministisch-protestants én oecumenisch

‘Gewoon goddelijk. Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing’ is een goed en erudiet startschot voor Zorgdragers verdere onderzoek. Heleen Zorgdrager “wil […] verder werken aan een feministisch-protestantse doordenking van verlossing als theosis.” (Gewoon goddelijk, p 22).  Van haar is zeker in de toekomst nog meer aan moois voor de oecumenische theologie te verwachten.

 

 

 

 

In het eerste nummer van Pokrof 2015 dat eind janauari a.s. verschijnt, zal er inhoudelijk aandacht worden besteed aan de rede van prof Zorgdrager.

Foto's (L. van Leijsen):
- Prof dr Heleen Zorgdrager.
- Het cortège van hoogleraren neemt aan het begin van de academische zitting zijn plaats in.
- Prof Zorgdrager tijdens de inaugurale rede.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI