Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Boodschapper

van Vreugde

WILLIBRORDZONDAG

7 NOVEMBER 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Audiëntie Oud-katholieke bisschoppen bij paus Franciscus

pausdeur

Een delegatie van de Oud-Katholieke Kerk is deze week in Rome voor gesprekken met vertegenwoordigers van de Pauselijke Raad voor de Eenheid en een audiëntie bij paus Franciscus. De paus ontving de delegatie op donderdag 30 oktober. In zijn welkomstwoord sprak paus Franciscus over het belang van de dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Oud-katholieke Kerken. Van de audiëntie bij paus Franciscus gaf Rome Reports een korte impressie

 

Dialoog

Het is voor het eerst dat de internationale bisschoppenconferentie een audiëntie brengt aan de paus. Aanleiding is het 125-jarig jubileum van de Unie van Utrecht die vorige maand met een driedaags oud-katholiek congres gevierd werd in Utrecht. Mgr. Joris Vercammen beaamt dat de relaties van de Oud-katholieke Kerken met de Rooms-katholieke Kerk sterk zijn verbeterd. Dit proces is op gang gekomen onmiddellijk na het Tweede Vaticaans Concilie. De internationale dialoog tussen beide kerkgenootschappen is inmiddels de tweede fase ingegaan en gaat over de plaats van de Petrusdienst in de gemeenschap van de Kerk.

Pauselijke Raad voor de Eenheid

Voorafgaande aan de ontmoeting met paus Franciscus voerde de delegatie gesprekken met vertegenwoordigers van de Pauselijke Raad voor de Eenheid die geleid wordt door kardinaal Kurt Koch (op de foto hieronder in het midden met links naast hem mgr. Joris Vercammen).

oud katholieke bisschoppen rome

 

 

Volledige Agenda > 

21
okt
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

05
nov
Jozefkerk Oss
De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 5

05
nov
Jozefkerk Oss
Op 15 november 2021 gaat onze stafmedewerker Oosterse Kerken. drs. Leo van Leijsen, met welverdiend

07
nov
Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige

18
nov
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

 

 

Laatste lezersreacties:

Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI