Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Landelijk Oecumenisch Platfom stopt

LOP

Het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP) gaat de werkzaamheden beëindigen. Op zaterdag 25 oktober a.s. is de laatste LOP-vergadering met onder meer een bezoek aan het Catharijneconvent in Utrecht en een korte viering. Na 26 jaar  stopt de organisatie, dankbaar terugkijkend op de vele goede momenten, de deelnemers blijven in de toekomst de ontwikkelingen op oecumenisch gebied ongetwijfeld met belangstelling en in verbondenheid volgen.

 

Het Landelijk Oecumenisch Platform is een samenwerkingsverband van ongeveer twintig oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland. Het LOP komt voort uit de landelijke oecumenische ontmoetingsdag, die sinds 1980 elk jaar is gehouden. Zo waren er ontmoetingsdagen in Rotterdam, Groningen, Apeldoorn, Zwijndrecht, Purmerend en Zeist. De groepen en gemeenschappen die elkaar daar regelmatig ontmoetten voelden steeds meer de behoefte om elkaar steun, bemoediging en inspiratie te geven en ook van elkaar te leren. Zo werd op 8 oktober 1988 op de landelijke dag in Leiden het LOP opgericht.

Uit gehoorzaamheid aan de Heer

De groepen hebben steeds op een eigen manier als geweten gefunctioneerd voor de bestaande kerken. Bij de start werd het als volgt geformuleerd: ‘Niet uit verzet tegen de kerken maar uit gehoorzaamheid aan de Heer van alle kerken’. Veel van de groepen begonnen in een nieuwbouwwijk. Soms met het bouwen van een gezamenlijk kerkcentrum. Maar vooral met het samenwerken op gebied van pastoraat, diaconaat, leerhuis en andere activiteiten. Bij de gecombineerde werkzaamheden werd er ook gekozen voor eenheid rond schrift en viering.

Gemeenschap

Het platform formuleerde als overtuiging,  dat oecumene een gemeenschap impliceert van alle gelovigen in en met Jezus Christus, ‘ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, die vanuit de inspiratie van hun geloof willen werken aan vrede en gerechtigheid voor alle mensen en Gods schepping ongeschonden willen doorgeven aan de generaties die na ons komen’. Verder stelde men ‘dat oecumene alleen dan kan bloeien, wanneer die actief gedragen en beleefd wordt door de gelovigen zelf vanuit en binnen de kerken’.
Het platform wilde daarom bemoediging, inspiratie en steun geven aan groepen en gemeenschappen die vanuit hun kerken op plaatselijk vlak actief met de oecumene bezig zijn. Speciale aandacht was er voor de vele gemengd gehuwden en hun gezinnen, die er naar verlangden om de eenheid binnen hun huwelijk en de verbondenheid binnen hun gezin te beleven binnen de kerkelijke gemeenschap. (Bron: Raad van Kerken Nederland)

 

 
  

 

 

 
Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI