Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Landelijk Oecumenisch Platfom stopt

LOP

Het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP) gaat de werkzaamheden beëindigen. Op zaterdag 25 oktober a.s. is de laatste LOP-vergadering met onder meer een bezoek aan het Catharijneconvent in Utrecht en een korte viering. Na 26 jaar  stopt de organisatie, dankbaar terugkijkend op de vele goede momenten, de deelnemers blijven in de toekomst de ontwikkelingen op oecumenisch gebied ongetwijfeld met belangstelling en in verbondenheid volgen.

 

Het Landelijk Oecumenisch Platform is een samenwerkingsverband van ongeveer twintig oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland. Het LOP komt voort uit de landelijke oecumenische ontmoetingsdag, die sinds 1980 elk jaar is gehouden. Zo waren er ontmoetingsdagen in Rotterdam, Groningen, Apeldoorn, Zwijndrecht, Purmerend en Zeist. De groepen en gemeenschappen die elkaar daar regelmatig ontmoetten voelden steeds meer de behoefte om elkaar steun, bemoediging en inspiratie te geven en ook van elkaar te leren. Zo werd op 8 oktober 1988 op de landelijke dag in Leiden het LOP opgericht.

Uit gehoorzaamheid aan de Heer

De groepen hebben steeds op een eigen manier als geweten gefunctioneerd voor de bestaande kerken. Bij de start werd het als volgt geformuleerd: ‘Niet uit verzet tegen de kerken maar uit gehoorzaamheid aan de Heer van alle kerken’. Veel van de groepen begonnen in een nieuwbouwwijk. Soms met het bouwen van een gezamenlijk kerkcentrum. Maar vooral met het samenwerken op gebied van pastoraat, diaconaat, leerhuis en andere activiteiten. Bij de gecombineerde werkzaamheden werd er ook gekozen voor eenheid rond schrift en viering.

Gemeenschap

Het platform formuleerde als overtuiging,  dat oecumene een gemeenschap impliceert van alle gelovigen in en met Jezus Christus, ‘ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, die vanuit de inspiratie van hun geloof willen werken aan vrede en gerechtigheid voor alle mensen en Gods schepping ongeschonden willen doorgeven aan de generaties die na ons komen’. Verder stelde men ‘dat oecumene alleen dan kan bloeien, wanneer die actief gedragen en beleefd wordt door de gelovigen zelf vanuit en binnen de kerken’.
Het platform wilde daarom bemoediging, inspiratie en steun geven aan groepen en gemeenschappen die vanuit hun kerken op plaatselijk vlak actief met de oecumene bezig zijn. Speciale aandacht was er voor de vele gemengd gehuwden en hun gezinnen, die er naar verlangden om de eenheid binnen hun huwelijk en de verbondenheid binnen hun gezin te beleven binnen de kerkelijke gemeenschap. (Bron: Raad van Kerken Nederland)

 

 
  

 

 

 
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • orthodoxe kerk zei Meer
  nee 1 week geleden
 • natasa zei Meer
  Zeker 3 weken geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Mooi en herkenbaar verslag. Een hoopvolle dag 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... dinsdag 12 september 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI