Viering 125-jaar Unie van Utrecht

unie van utrechtVorige maand vierde de Unie van Utrecht met een driedaags internationaal congres, een oecumenische ontmoeting en een wetenschappelijke conferentie over katholiciteit haar 125-jarig bestaan. Meer dan 500 mensen namen deel aan het Oud-katholiek Congres. Deelnemers kwamen uit Nederland, Duitsland, Zwitserland, Polen, Tjsechië, Kroatië en de Filipijnen. Rina Homan maakte een fotoreportage van de viering

Voor de viering waren de grote kerken in de binnenstad van Utrecht gereserveerd. Bij de feestelijke eucharistieviering op zaterdagmiddag in de Domkerk was ook prinses Beatrix aanwezig. Gasten uit de internationale en nationale oecumene waren goed vertegenwoordigd. Namens de RK Kerk in Nederland nam kardinaal dr. W.J. Eijk deel aan de oecumenische ontmoeting op zaterdagochtend in het Oud-katholieke conferentiecentrum De Driehoek. Mgr. dr. H. van den Hende deed diezelfde ochtend mee in het panelgesprek over de bijdrage van oud-katholieken aan de oecumenische beweging. Andere deelnemers aan het panelgesprek waren metropoliet Athanagoras van de Grieks-orhtodoxe Kerk in België, bisschop Andrej van de Servisch Orthodoxe Kerk, ds. Guy Liagre, secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken en Margaret Rose, priester van de Episcopaalse kerk in de Verenigde Staten. Het panelgesprek werd geleid door prof. dr. Ben Smit.

Statements via You Tube  

In het panelgesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de relatie tussen de lokale en universele kerk, katholiciteit, volledige gemeenschap, de viering van de 125 jaar Unie van Utrecht en een kerk die bruggen bouwt. Als input voor het gesprek werden filmpjes vertoond waarin leiders van de verschillende kerken een statement afgaven. Patriarch Barthodomeüs sprak over de hartelijke verstandhouding met de Oud-katholieke Kerk. Kardinaal Kurt Koch gaat in op de voortgang in de dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Olav Fyske Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad prees de bijdrage van de Oud-katholieke Kerk aan de oecumenische beweging die groter is dan hun aantal zou doen vermoeden. Andere bijdragen komen van John Gibaut van Faith and Order en Hylke Wolters. De filmpjes werden gepubliceerd op You Tube en zijn gemaakt door Dio van Maaren en gemonteerd door Louis Runhaar, oud-medewerker van de KRO en priesterstudent aan het Oud-katholiek seminarie in Amersfoort.

Relatie tussen de lokale en universele kerk

Katholiciteit

 

volledige gemeenschap

Wat vieren we?

Een kerk die bruggen bouwt