Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Inwijding in het gebed in de Vroege Kerk

blessing basil2 editedDe Vroege Kerk..., dan spreken we over meer dan zo'n 1500 jaar geleden. Kunnen medechristenen uit die tijd en met name degenen onder hen die geschriften hebben nagelaten ('Kerkvaders'), ons nú nog boeien en zelfs inspireren? Experts op dit gebied en vele geïnteresseerden die afgelopen week op een congres in Utrecht bijeenkwamen, vonden in elk geval van wel.
 
Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 augustus jl. vond in de Domstad de Tweede Internationale Conferentie van het Centrum voor Patristisch Onderzoek plaats (patristisch=met Kerkvaders te maken hebbend). Titel van de bijeenkomst was ‘De Vroegchristelijke Mystagogie van het Gebed’, The Early Christian Mystagogy of Prayer in het Engels, de voertaal van  het congres. Er waren experts van 10 universiteiten en uit 8 landen. Ook de deelnemers kwamen uit (vooral) binnen- maar ook buitenland. En last but not least was de hele groep tevens religieus van uiteenlopende signatuur: rooms-katholiek, joods, oosters-orthodox, oud-katholiek, protestants. Oecumenisch dus. Het organiserende CPO zelf is een samenwerkingsverband van oecumenische signatuur van de Vrije Universiteit (protestant), o.a. van haar Amsterdam Center for Eastern Orthodox Theology (orthodox), en Tilburg University (r.k.).

Gebed en mystagogie

P1010573 edited 200x181

Professor Gerard Rouwhorst beet met zijn heldere plenaire lezing over de vorming van de vroegchristelijke gebedstraditie(s) de spits van de expert-meeting af. De dagen waren vervolgens gevuld met lezingen rond Kerkvaders en oud-christelijke literatuur die allemaal iets met gebed en de inwijding daarin te maken hadden: Augustinus, vooral veel Augustinus, maar ook Grieks-talige en oosterse auteurs, zoals Clemens van Rome, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Alexandrië, Maximos de Belijder… Geleerde en bij tijd en wijle ook inspirerende lezingen inclusief discussie achteraf, plenair of in 2 kleinere groepen. Docenten en promovendi  leverden hun voordrachten over uiteenlopende onderwerpen van onderzoek, die allemaal iets met het hoofdthema hadden te maken: liturgie, het Onze Vader, vasten, woestijnvaders, links tussen de kerkvader Origenes en de rabbijnse tradities, muziek et cetera.

P1010589 edited 200x198Voor een breder publiek

Naast de exepert-meeting waren er maar liefst drie vrij toegankelijke publieksbijeenkomsten, allemaal in het Nederlands, zoals de openbare openingsvoordracht van neuroloog Frans van de Maché over gebed en ons brein, het interview door Monic Slingerland met pater Michel Van Parys OSB over leven tussen kloostergemeenschap, wereldkerk en patristiek, en de afsluitende lezing door de laatste over Basilius van Caesarea op de slotdag.  Vanuit zijn geleefde monastieke traditie in met name Chevetogne dat Oost en West verbindt en nu in het Grieks-katholieke klooster van Grottaferrata en Italië, waarvan hij abt is, heeft Michel Van Parys heel duidelijk het vermogen om de kerkvaderlijke tradities heel dicht bij het heden te brengen. 

Ontmoeting en enthousiasme

De lezingen werden omraamd met de vele momenten van gesprekken en mogelijkheden tot ontmoeting tijdens de pauzes en de lunch, vaak net zo inspirerend als de lezingen zelf. Hier was de pathos voor Kerkvaders voelbaar van mensen van zo uiteenlopende achtergrond - confessioneel en anderszins -  en dat is enthousiasmerend. 
Professor Paul van Geest, directeur van het CPO, die ook het congres had ingeleid, luidde het ook weer op zijn eigen enthousiaste wijze uit, daarmee goed de uitstekende sfeer en stemming onder de congresgangers verwoordend. Kerkvaders zijn in weerwil van hun wat oubollig lijkende betiteling, na zoveel eeuwen nog altijd (óf misschien juist weer) tamelijk ‘cool’.
 
Bêt Drâshâ-Oosters christelijk Leerhuis  ~ Wie binnen een oecumenisch geloofsgesprek meer wil ervaren van de betekenis voor nu van (in dit geval oosterse) kerkvaders, is van harte welkom op Bêt Drâshâ-Oosters christelijk Leerhuis dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met de Protestantse Kerk ’s-Hertogenbosch organiseert in Den Bosch: zie programma
 
Foto’s 
- Griekse icoon van de kerkvader Basilius de Grote.
- Prof Gerard Rouwhorst (rechts) leidt in een van de kleinere groepen Marcel Poorthuis in bij diens lezing over parabels in het Evangelie, bij de kerkvader Origenes en bij de rabbijnen. (Foto: L. van Leijsen).
- Interview van Monic Slingerland met abt Michel Van Parys. (Foto: L. van Leijsen).
 

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI