Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pastoor Henk van Doorn spirituaal Ariënsinstituut

ariensinstituutDe aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft met ingang van 15 augustus 2014 de zeereerwaarde heer pastoor H.Th.M. van Doorn benoemd tot spirituaal (geestelijk directeur) van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Als zodanig zal hij worden belast met de geestelijke begeleiding en vorming van de priesterstudenten van het Ariënsinstituut.
Pastoor Van Doorn is sinds 1 oktober 2000 bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene en sinds 1 januari 2009 voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Sinds 1 januari 2012 is hij tevens halftime pastoor van de St. Lucasparochie (Veluwevallei). In de benoemingsbrief schrijft kardinaal Eijk aan de nieuwe spirituaal: “Moge Gods rijkste zegen rusten op de kostbare taak en de grote verantwoordelijkheid die u bij dezen als spirituaal van het Ariënsinstituut wordt toevertrouwd.”

Pastor, bestuurder en oecumenicusVan Doorn

Pastoor Van Doorn heeft sinds zijn priesterwijding op 21 juli 1963 ruime ervaring opgedaan op pastoraal en bestuurlijk terrein en op het gebied van de oecumene. Van 1968 tot 1981 was hij moderator van het St.-Bonifatiuscollege te Utrecht. In 1981 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de Heilig Hart, Aloysius en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming parochie te Utrecht. Op 1 oktober 1989 werd hij benoemd tot deken van het Dekenaat Zwolle. Op 1 oktober 1993 volgde zijn benoeming tot deken van het Dekenaat Salland en lid van de Bisdomraad van het Aartsbisdom Utrecht. Zijn werkzaamheden als bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene combineerde hij vanaf 1 januari 2000 met zijn pastorale werkzaamheden ten dienste van het project ‘Willibrordcommuniteit’ van het Dekenaat Utrecht-Oudenrijn en vanaf 5 oktober 2000 tevens met het ambt van moderator van de Utrechtse Studenten Parochie. Vanaf 1 januari 2004 was hij pastoraal werkzaam in de parochie HH. Michaël en Laurens te De Bilt, ook nadat deze parochie in 2011 deel ging uitmaken van de parochie HH. Martha en Maria. Voorts was pastoor Van Doorn jarenlang voorzitter van het FUGO Beraad: het interprovinciale overleg tussen de kerken van Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Ook was hij ruim tien jaar voorzitter van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.
 
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI