Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Pastoor Henk van Doorn spirituaal Ariënsinstituut

ariensinstituutDe aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft met ingang van 15 augustus 2014 de zeereerwaarde heer pastoor H.Th.M. van Doorn benoemd tot spirituaal (geestelijk directeur) van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Als zodanig zal hij worden belast met de geestelijke begeleiding en vorming van de priesterstudenten van het Ariënsinstituut.
Pastoor Van Doorn is sinds 1 oktober 2000 bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene en sinds 1 januari 2009 voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Sinds 1 januari 2012 is hij tevens halftime pastoor van de St. Lucasparochie (Veluwevallei). In de benoemingsbrief schrijft kardinaal Eijk aan de nieuwe spirituaal: “Moge Gods rijkste zegen rusten op de kostbare taak en de grote verantwoordelijkheid die u bij dezen als spirituaal van het Ariënsinstituut wordt toevertrouwd.”

Pastor, bestuurder en oecumenicusVan Doorn

Pastoor Van Doorn heeft sinds zijn priesterwijding op 21 juli 1963 ruime ervaring opgedaan op pastoraal en bestuurlijk terrein en op het gebied van de oecumene. Van 1968 tot 1981 was hij moderator van het St.-Bonifatiuscollege te Utrecht. In 1981 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de Heilig Hart, Aloysius en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming parochie te Utrecht. Op 1 oktober 1989 werd hij benoemd tot deken van het Dekenaat Zwolle. Op 1 oktober 1993 volgde zijn benoeming tot deken van het Dekenaat Salland en lid van de Bisdomraad van het Aartsbisdom Utrecht. Zijn werkzaamheden als bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene combineerde hij vanaf 1 januari 2000 met zijn pastorale werkzaamheden ten dienste van het project ‘Willibrordcommuniteit’ van het Dekenaat Utrecht-Oudenrijn en vanaf 5 oktober 2000 tevens met het ambt van moderator van de Utrechtse Studenten Parochie. Vanaf 1 januari 2004 was hij pastoraal werkzaam in de parochie HH. Michaël en Laurens te De Bilt, ook nadat deze parochie in 2011 deel ging uitmaken van de parochie HH. Martha en Maria. Voorts was pastoor Van Doorn jarenlang voorzitter van het FUGO Beraad: het interprovinciale overleg tussen de kerken van Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Ook was hij ruim tien jaar voorzitter van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.
 
Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI